Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 10 (14 september - 20 september)14-09-2020

Maandag 14 september: licht bewolkt, weinig wind draaiend van noordoost naar zuidoost, 30 ⁰C. Bij aankomst is het maar 11 ⁰C, best fris nog, maar het zal warm worden vandaag. Een Roodborst op trek zien we niet veel, dit is de dertiende pas (in 21 jaar). Er worden meer zangers gezien deze ochtend; een Zwarte Roodstaart, Paapjes en een Pimpelmees. Tegen 10 uur zien we de eerste Atalanta, die vandaag goed zullen vliegen. Een uurtje later een Kolibrievlinder, een trekkende nachtvlinder en de tweede van dit jaar. De Boerenzwaluwen trekken ook met enkele honderden per uur maar roofvogels zie we niet veel. De eerste Sijs van dit jaar komt langs, ze waren in de omgeving al wel gezien. Tussen 12 en 1 uur komen er 19 Atalanta’s langs en met dit tempo kan het dagrecord sneuvelen. Ondertussen zien we nog een Boomvalk en een Wespendief op trek en later in de middag enkele Sperwers. Uiteindelijk zijn er 75 Atalanta’s gezien, 3 meer dan het oude dagrecord van 72 op 3 oktober 2014.

Grote Zilverreiger, foto Martien van Dooren 1ekj Boerenzwaluw, foto Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren 1ekj Boerenzwaluw ©Martien van DoorenVandaag: 28 soorten, 932 exemplaren

15-09-2020

Dinsdag 15 september: licht bewolkt, weinig wind uit circa zuidoost, 31 ⁰C. Half september en meer dat 30 ⁰C! Al in het eerste uur trekkende roofvogels, waaronder een Smelleken die vlakbij op een paaltje zat. De Zwarte Roodstaart van gisteren wordt weer gezien en er komen enkele Bruine Kiekendieven over. Halverwege de ochtend komt er een tweede Smelleken op karakteristieke wijze langs, dat wil zeggen met hoge snelheid laag boven de grond. Verder zien we vooral trek van Boerenzwaluwen en vlinders, met een Koninginnenpage erbij. Na de middag komt er een Rode Wouw en een Visarend over en nog een Bruine Kiekendief en wat Buizerds en Sperwers, verder maar weinig zangvogels ’s middags. Maar het was dus erg warm, dat zal een rol spelen.

Smelleken, foto Martien van Dooren
Smelleken ©Martien van DoorenVandaag: 25 soorten, 713 exemplaren

16-09-20203 Grote Zilverreigers, foto Alain Hofmans Bruine Kiekendief man, foto Alain Hofmans
3 Grote Zilverreigers ©Alain Hofmans Bruine Kiekendief man ©Alain Hofmans


Woensdag 16 september: half bewolkt, draaiende vrij krachtige wind, uiteindelijk uit noord, 25 ⁰C. Al vrij vroeg komt er een Boomvalk over en wat later een drietal Grote Zilverreigers. Aan ’t eind van de ochtend komen er een volwassen man en vrouw Bruine Kiekendief tegelijkertijd over. Wat later wordt er een Duinpieper gehoord en gezien, al weer de 26ste dit jaar, waarmee dit jaar het beste jaar in 21 teljaren is (2008; 25). Verder vliegt er weinig, tussen 10 en 15 uur bijvoorbeeld geen een Boerenzwaluw! Na 1 uur komen er weer wat leuke vogels over, wat roofvogels en een groep van 9 Ooievaars en het uur erop een groep van 10 Ooievaars! We gaan misschien de 1000 Ooievaars halen dit jaar. Sperwers en Buizerds worden elk uur gezien en er komt ook een Bruine Kiekendief en een Torenvalk langs. De vlinders vliegen trouwens ook veel minder goed dan eerder van de week.

Bruine Kiekendief vrouw, foto Alain Hofmans Boomvalk man, foto Martien van Dooren
Bruine Kiekendief vrouw ©Alain Hofmans Boomvalk man ©Martien van DoorenVandaag: 21 soorten, 173 exemplaren

17-09-2020

Donderdag 17 september: bijna onbewolkt, vrij harde noordoosten wind, 19 ⁰C. Ook vandaag een vrij vroege Boomvalk en wat trekkende Gele en Witte Kwikstaarten en Gras- en Boompiepers. Er komt een Goudplevier over en pas na 9 uur vliegen er Boerenzwaluwen, een uur later is dat grotendeels al weer voorbij. Diverse groepen Grauwe Ganzen trekken over deze ochtend. ’s Middags is het behoorlijk rustig, maar de aanhouders zien een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief halverwege de middag. Ter plaatse is er twee keer een Koninginnenpage gezien.

Koninginnepage, foto Martien van Dooren
Koninginnepage ©Martien van DoorenVandaag: 17 soorten, 312 exemplaren

18-09-2020

Vrijdag 18 september: 18 ⁰C, straffe noordoosten wind, licht bewolkt. Ook vanmorgen zien we weer vrij vroeg een Boomvalk op trek. Ook komt er een groep van 5 Grote Zilverreigers over. Boerenzwaluwen vliegen pas na 9 uur, en weer vooral tussen 9 en 10 uur. Sinds het dagrecord Atalanta’s zien we duidelijk minder vlinders langskomen, maar vanmorgen komt er weer een Koninginnenpage langs en dit is een andere dan gisteren, want deze is gaaf. Het wachten is op Rode Wouwen en dat wordt pas tegen half 4 beloond en dan komen er in korte tijd twee Rode Wouwen over. Er is doorgeteld tot 5 uur, maar meer zijn er nog niet van Falsterbö naar hier gevlogen. Daar trokken de Rode Wouwen de afgelopen dagen goed.Vandaag: 20 soorten, 267 exemplaren

19-09-2020

Zaterdag 19 september: weinig wind uit oost, onbewolkt, 25 ⁰C. Ook vandaag verwachten we Rode Wouwen, maar ’s morgens komen ze nog niet langs. Wel zien we het eerste groepje Vinken (16 vogels) en wat Kieviten op trek. Opvallend is dat er de hele ochtend geen Tapuiten bij de telpost gezien worden. Om half 12 is het dan toch raak, de eerste twee Rode Wouwen komen samen met zes Buizerds over. Tussen 1 en 2 uur komen er nog twee, waarvan een juveniele en het volgende uur nog een juveniele Rode Wouw en een juveniele Visarend . Even na 3 uur wordt de 6e Rode Wouw gezien, ook een juveniele. Vervolgens komen er 3 Bruine Kiekendieven in korte tijd achter elkaar langs. Gelukkig wordt er nu wel een Tapuit ter plaatse gezien, en Roodborsttapuiten en een Paapje. De zevende Rode Wouw is ook een juveniel en wat later wordt er een Blauwe Kiekendief gezien, een tweedejaars man. Twee keer hebben we meer Rode Wouwen gezien op een dag en twee keer eerder hadden we er ook zeven.Vandaag: 25 soorten, 297 exemplaren

20-09-2020

Zondag 20 september: 23 ⁰C, noordoosten wind, vrijwel onbewolkt. Nadat we al eerder wat ganzen op trek (allemaal Grauwe Ganzen) zagen worden vandaag de eerste twee Kolganzen van dit jaar gezien. Vroeg, maar op 16 september 2006 hadden we de vroegste ooit. Er zijn ook weer Tapuiten en Paapjes op trek en een van de eerste Rietgorzen komt langs. Tegen elven is het al warm genoeg voor een langstrekkende Koninginnenpage. Er is ook wat roofvogeltrek, enkele Bruine Kiekendieven, Sperwers en Buizerds en vanaf half 2 in korte tijd drie Rode Wouwen. Later zien we nog een vrij late Wespendief en tegen vieren een volwassen Rode Wouw. In totaal acht verschillende soorten roofvogels vandaag, dat is mooi.

Kolganzen, foto Alain Hofmans
Kolganzen ©Alain HofmansVandaag: 32 soorten, 389 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken Vogels 
 1. Grote Canadese Gans  26. Goudplevier  51. Kauw*  76. Graspieper  
 2. Grauwe Gans  27. Zilverplevier  52. Roek  77. Boompieper  
 3. Kolgans*  28. Morinelplevier  53. Pimpelmees  78. Vink  
 4. Knobbelzwaan  29. Regenwulp  54. Koolmees  79. Kneu  
 5. Nijlgans  30. Wulp  55. Boomleeuwerik  80. Putter  
 6. Slobeend  31. Watersnip  56. Veldleeuwerik  81. Sijs*  
 7. Krakeend  32. Witgat  57. Oeverzwaluw  82. Ortolaan  
 8. Wilde Eend  33. Groenpootruiter  58. Boerenzwaluw  83. Rietgors  
 9. Pijlstaart  34. Kokmeeuw  59. Huiszwaluw    
 10. Zwarte Ooievaar  35. Stormmeeuw  60. Staartmees    
 11. Ooievaar  36. Zilvermeeuw  61. Fitis    
 12. Blauwe Reiger  37. Pontische Meeuw  62. Tjiftjaf    
 13. Purperreiger  38. Kleine Mantelmeeuw  63. Spreeuw    
 14. Grote Zilverreiger  39. Holenduif  64. Merel    
 15. Aalscholver  40. Turkse Tortel  65. Roodborst*    
 16. Visarend  41. Koekoek  66. Zwarte Roodstaart    
 17. Wespendief  42. Gierzwaluw  67. Gekraagde Roodstaart    
 18. Slangenarend#  43. Draaihals  68. Paapje    
 19. Sperwer  44. Kleine Bonte Specht  69. Roodborsttapuit    
 20. Bruine Kiekendief  45. Grote Bonte Specht  70. Tapuit    
 21. Blauwe Kiekendief  46. Torenvalk  71. Ringmus    
 22. Grauwe Kiekendief  47. Roodpootvalk  72. Gele Kwikstaart    
 23. Rode Wouw  48. Smelleken  73. Grote Gele Kwikstaart    
 24. Buizerd/td>  49. Boomvalk  74. Witte Kwikstaart    
 25. Kievit  50. Slechtvalk  75. Duinpieper    

Statistieken Vlinders  
 1. Kleine Vos  4. Dagpauwoog  7. Groot Koolwitje    
 2. Oranje Luzernevlinder  5. Kolibrievlinder  8. Klein Koolwitje    
 3. Dagpauwoog  6. Koninginnepage  9. Atalanta    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week


Nieuwe soorten:

13-08-2020 SlangenarendNieuwe dagrecords:

17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)

22-08-2020 Zilverplevier 10

28-08-2020 Tapuit 26

28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)

30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)

31-08-2020 Ooievaar 763

14-09-2020 Atalanta 75© Vogelwacht Uden e.o.