Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 20 (23 november - 30 november)23-11-2020

Maandag 23 november: licht bewolkt, weinig wind uit zuidwest, 6 ⁰C. In het eerste half uur komt er een Groenling langs, die zien we tegenwoordig maar weinig. Daarna vliegt het aardig, veel verschillende soorten, allerlei ganzen en bijvoorbeeld ook 5 Kepen. Na half 10 wordt het alleen al weer rustig in de lucht, maar dit is de laatste hele week dat we tellen, dat is niet voor niets zo. Er komen nog wel wat leuke lokale vogels langs: 2 Roodborstjes, 2 Roodborsttapuiten (elkaar opjagend) en ook vandaag de Klapekster.

Heggemus, foto Martien van Dooren
Heggemus ©Martien van DoorenVandaag: 17 soorten, 283 exemplaren

24-11-2020

Dinsdag 24 november: half tot zwaar bewolkt, matige zuidenwind, 9 ⁰C. Het lijkt met de dag minder te worden de trek. Vandaag nog wel een groep Kieviten, maar minder ganzen dat gisteren. Ook zien we enkele groepjes Kramsvogels, kleine groepjes van minder dan 10 vogels. Op het moment dat we stoppen komt er nog een mooie groep Toendrarietganzen over.

Aalscholver, foto Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van DoorenVandaag: 14 soorten, 169 exemplaren

25-11-2020

Woensdag 25 november: zwaar bewolkt, matige zuidoosten wind, 5 ⁰C. Het is kouder, maar het voelt niet kouder. De wind is gedraaid en dat merken we, er vliegen weer Houtduiven over. Na een berichtje van Harry over veel Houtduiven boven Grave onze kant op, blijven we extra alert. Dat loont, 770 Houtduiven in een uur, maar soms lastig te zien. Ze vliegen allemaal in de vertrouwde trekbaan, die we zien als we richting het vierlandenpunt kijken. Daarnaast komt er nog een Goudplevier over. Twee zwanen die over de boerderijen van het Loo vliegen zijn eigenlijk net te snel achter de bomen, maar het zijn toch Knobbelzwanen, wat door Chris wordt bevestigd. Hij heeft ze ook over zich heen zien komen. In dit uur tellen we net geen 700 Houtduiven. Daarna neemt de trek af, zien we de lokale Klapekster wel weer en om 12 uur stoppen we.

`Havik, foto Martien van Dooren
Havik ©Martien van DoorenVandaag: 15 soorten, 2127 exemplaren

26-11-2020

Donderdag 26 november: vrijwel geheel bewolkt, weinig wind uit zuidwest, 8 ⁰C. De wind is weer gedraaid, er is wat motregen en de trek is nog minder dan twee dagen geleden. Nauwelijks Houtduiven vandaag, maar we hebben toch twee mooie soorten over; een Waterpieper en een juveniele Blauwe Kiekendief.Vandaag: 9 soorten, 76 exemplaren

27-11-2020

Vrijdag 27 november: oostzuidoosten wind kracht 1 á 2, geheel bewolkt, 6 ⁰C en een periode met motregen. Ondanks de wind in de oostelijke hoek is er niet veel trek vandaag. Er komt toch nog een wat grotere groep Houtduiven over, het zijn er 29. Verder zien we nog een Zilvermeeuw en twee Koperwieken en de gebruikelijke Graspiepers, Vinken en Rietgorzen en vandaag is de lokale Klapekster weer gezien.Vandaag: 12 soorten, 104 exemplaren

28-11-2020

Zaterdag 28 november: er is vandaag niet geteldVandaag: 0 soorten, 0 exemplaren

29-11-2020

Zondag 29 november: koude noordoosten wind, geheel bewolkt, 1 ⁰C. Vandaag is het afscheid en morgen wordt de keet opgehaald. Dus dit is eigenlijk de laatste telling. En het is knap fris! Trek is er wel, er komen de nodige meeuwen en ganzen over, in het eerste uur al een groep van 42 Kokmeeuwen met daarbij een Zilvermeeuw. Graspiepers vliegen ook goed, misschien vinden die het nu toch te koud om hier te blijven. Om kwart over 9 komt er een mannetje Blauwe Kiekendief langs en niet veel later een Pijlstaart! Niet verrassend dat dit de laatste ooit in het seizoen is. Ondertussen komen er regelmatig groepen ganzen langs en van verschillende soorten, maar de meeste zijn Toendrarietganzen. Ook komen er verschillende groepen Vinken nog over gevlogen, bijna 100 in een uur. Met een kom erwtensoep sluiten we dit geslaagde seizoen af.Vandaag: 21 soorten, 655 exemplaren

30-11-2020

Maandag 30 november: zwaar bewolkt, briesje uit zuidwest, -1 ⁰C. Vandaag wordt de keet opgehaald maar daarvoor kunnen we natuurlijk nog trektellen! Van 8 tot 9 uur is er echt geteld, met wat Toendrarietganzen, Graspiepers, Vinken en een Keep. Daarna waren we meer met de keet bezig om die vertrekklaar te maken. Dat gaat dit jaar lekker soepel. De laatste vogels van dit jaar zijn de twee Graspiepers van even na half 10. Halverwege juli 2021 zijn we er weer.

De tellers die het telseizoen uitluiden, foto Martien van Dooren De keet rijdt weg, foto Martien van Dooren
De tellers die het telseizoen uitluiden ©Martien van Dooren De keet rijdt weg ©Martien van DoorenVandaag: 7 soorten, 60 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken Vogels 
 1. Rotgans  26. Sperwer  51. Koekoek  76. Fitis  101. Roodkeelpieper
 2. Grote Canadese Gans  27. Bruine Kiekendief  52. Velduil  77. Tjiftjaf  102. Waterpieper
 3. Brandgans  28. Blauwe Kiekendief  53. Gierzwaluw  78. Spreeuw  103. Vink
 4. Grauwe Gans  29. Grauwe Kiekendief  54. Draaihals  79. Beflijster  104. Keep
 5. Toendrarietgans  30. Rode Wouw  55. Kleine Bonte Specht  80. Merel  105. Appelvink
 6. Kolgans  31. Buizerd  56. Grote Bonte Specht  81. Kramsvogel  106. Groenling
 7. Knobbelzwaan  32. Kraanvogel  57. Torenvalk  82. Koperwiek  107. Kneu
 8. Kleine Zwaan  33. Kievit  58. Roodpootvalk  83. Zanglijster  108. Barmsijs spec.
 9. Nijlgans  34. Goudplevier  59. Smelleken  84. Grote Lijster  109. Kruisbek
 10. Casarca  35. Zilverplevier  60. Boomvalk  85. Roodborst  110. Putter
 11. Slobeend  36. Morinelplevier  61. Slechtvalk  86. Zwarte Roodstaart  111. Europese Kanarie
 12. Krakeend  37. Regenwulp  62. Klapekster  87. Gekraagde Roodstaart  112. Sijs
 13. Smient  38. Wulp  63. Gaai  88. Paapje  113. IJsgors
 14. Wilde Eend  39. Watersnip  64. Ekster  89. Roodborsttapuit  114. Geelgors
 15. Pijlstaart  40. Witgat  65. Kauw  90. Tapuit  115. Ortolaan
 16. Wintertaling  41. Groenpootruiter  66. Roek  91. Huismus  116. Rietgors
 17. Zwarte Ooievaar  42. Kokmeeuw  67. Zwarte Kraai  92. Ringmus  
 18. Ooievaar  43. Stormmeeuw  68. Pimpelmees  93. Heggenmus  
 19. Blauwe Reiger  44. Grote Mantelmeeuw  69. Koolmees  94. Gele Kwikstaart  
 20. Purperreiger  45. Zilvermeeuw  70. Boomleeuwerik  95. Grote Gele Kwikstaart  
 21. Grote Zilverreiger  46. Pontische Meeuw  71. Veldleeuwerik  96. Witte Kwikstaart  
 22. Aalscholver  47. Kleine Mantelmeeuw  72. Oeverzwaluw  97. Grote Pieper  
 23. Visarend  48. Holenduif  73. Boerenzwaluw  98. Duinpieper  
 24. Wespendief  49. Houtduif  74. Huiszwaluw  99. Graspieper  
 25. Slangenarend#  50. Turkse Tortel  75. Staartmees  100. Boompieper  

Statistieken Vlinders  
 1. Kleine Vos  4. Dagpauwoog  7. Koninginnepage  10. Gehakkelde Aurelia  
 2. Gamma-uil*  5. Dagpauwoog  8. Groot Koolwitje  11. Atalanta  
 3. Oranje Luzernevlinder  6. Kolibrievlinder  9. Klein Koolwitje    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week


Nieuwe soorten:

13-08-2020 SlangenarendNieuwe dagrecords:

17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)

22-08-2020 Zilverplevier 10

28-08-2020 Tapuit 26

28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)

30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)

31-08-2020 Ooievaar 763

14-09-2020 Atalanta 75

10-11-2020 Zwarte Kraai 65

13-10-2020 Kramsvogel 5.553

13-10-2020 Koperwiek 22.825

14-10-2020 Buizerd 1.273 (Nederlands Record)

14-10-2020 Toendrarietgans 357

15-10-2020 Kolgans 11.115

15-10-2020 Buizerd 1.776© Vogelwacht Uden e.o.