Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 7 (24 augustus - 30 augustus) 24-08-2020

Maandag 24 augustus: geheel bewolkt, zuidwesten wind, 15 ⁰C. De eerste twee uur is de trek tot drie soorten beperkt; Gele Kwikstaart, Boompieper en Boerenzwaluw. Dan worden de eerste Huiszwaluwen gezien en even later een Blauwe Reiger die de verkeerde kant op vliegt. We zien nog een enkele Gierzwaluw en een Grote Gele Kwikstaart en ter plaatse zitten er twee Duinpiepers en wel 70 Gele Kwikstaarten. Tegen twaalven komt er een Visarend over, die recht van voren best lastig te herkennen is. Een half uurtje later horen we een Morinelplevier en even later zien we hem ook overvliegen. De Morinelplevier landt zelfs vlakbij de telpost op een akker. De juveniele vogel zit vrij dichtbij en er kunnen mooi foto’s gemaakt worden. De vogel vliegt na een kwartier op om verderop weer te landen. Daar is de vogel nog door diverse vogelaars gezien. Ondertussen is de telling gestopt. Om 4 uur ’s middags vertrekt de vogel definitief en sluit zich aan bij negen andere Morinelplevieren. Als er dan nog getrekteld was, was dit een nieuw dagrecord, maar helaas. Toch een hele mooie waarneming.

Morinelplevier op akker achter telpost, foto Toy Janssen Morinelplevier overvliegend, foto Alain Hofmans
Morinelplevier op akker achter telpost ©Toy Janssen Morinelplevier overvliegend ©Alain HofmansVandaag: 12 soorten, 136 exemplaren

25-08-2020

Dinsdag 25 augustus: half tot zwaar bewolkt, vrij zachte zuidoosten wind, 16 ⁰C. De keet is nauwelijks geopend of er komt een Wulp voorbij, de eerste van dit jaar. Het volgende uur zien we nog een steltloper; een Witgat. Ook komt er een Grote Bonte Specht op trek over. Vlak nadat er twee Wespendieven gezien worden, komt er weer een steltloper over: een Groenpootruiter, de tweede dit jaar. De eerste Gekraagde Roodstaart van dit jaar wordt gezien, de dertiende pas in alle jaren dat we tellen. We zien nog een Wespendief en drie Tapuiten en natuurlijk ook Gele Kwikstaarten, Boompiepers en Boerenzwaluwen.Vandaag: 12 soorten, 91 exemplaren

26-08-2020

Woensdag 26 augustus: geheel bewolkt en motregen de meeste tijd, stormachtige wind kracht 6, 18 ⁰C. Storm. Bij aankomst ziet Martien een Morinelplevier op de akker achter de keet zitten. Hij stapt uit en de vogel is niet meer terug te vinden. Misschien is de vogel toch weggevlogen tijdens het uitstappen? we zullen het nooit weten. De tweede Wulp van dit jaar komt in het volgende uur over. Verder is het toch echt te slecht weer voor trek, blijkbaar. ’s Middags is er ook nog anderhalf uur geteld, in de hoop dat met de harde wind er misschien een aparte (zee-)vogel over zou komen. Dat is niet het geval maar vlak voordat er gestopt wordt, komt er een Morinelplevier aangevlogen, die van vrij ver al gehoord wordt en het lijkt of de vogel ook op de akker achter de keet gaat landen, maar de vogel besluit toch door te vliegen. Weinig vogels dus vandaag, maar toch maar mooi twee Morinelplevieren!Vandaag: 10 soorten, 24 exemplaren

27-08-2020

Donderdag 27 augustus: zwaar bewolkt, zuidwesten wind, 18 ⁰C. Het is vandaag prima weer en er vliegt ook meer dan gisteren. Een vroege Boomleeuwerik op trek wordt in het eerste uur opgemerkt. Diverse Aalscholvers komen over. We zien naast een enkele Tapuit op een gegeven moment ook drie Paapjes tegelijk. Een Goudplevier laat zich horen en we zien hem gelukkig ook. Om kwart over 11 komt er een Duinpieper over, die doen het goed dit jaar. We zien nog twee Gierzwaluwen en dan is de telpost drie uren onbemand. Vanaf 4 uur wordt er weer geteld en dat is de moeite! Wespendieven, volwassen vogels, eerst twee alleen en dan een groep van 7 (twee vrouw, vijf man). En het gaat door met onder andere een groep van 17 Wespendieven! En als extraatje ook nog een Visarend. In totaal vandaag 27 Wespendieven, wat geen dagrecord is (30 op 27 augustus 2005, dezelfde dag dus).

Wulp, foto Martien van Dooren Gele Kwikstaart, foto Martien van Dooren
Wulp ©Martien van Dooren Gele Kwikstaart ©Martien van DoorenVandaag: 22 soorten, 175 exemplaren

Topdagen Wespendief

DatumAantal
 27 augustus 2005  30
 22 augustus 2007  28
 27 augustus 2020  27
 15 augustus 2008  25
 13 september 2008  24


28-08-2020


Tapuit, foto Martien van Dooren Juveniele Veldleeuwerik, foto Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren Juveniele Veldleeuwerik ©Martien van Dooren

Vrijdag 28 augustus: 19 ⁰C, vrij harde zuidwesten wind, half tot geheel bewolkt. Er zitten veel Tapuiten bij de telpost. We tellen er liefst 22 en dat is al een evenaring van het dagrecord! Op 10 september 2017 werden er ook 22 geteld. Maar er worden er nog meer die dag gezien en daarmee komt het dagrecord op 26 . Een lastige Kiekendief komt tussen 9 en 10 uur langs, maar er zijn foto’s gemaakt en het is een Blauwe Kiekendief. Tegen de middag komen er twee Duinpiepers langs. Om kwart voor 12 zien we een adulte man Grauwe Kiekendief en in dat uur ook drie Wespendieven en een Boomvalk. Later komt er ook een Bruine Kiekendief over en nog een Boomvalk. Een tweede adulte man Grauwe Kiekendief wordt net na twee uur gezien. Hiermee wordt het dagrecord Grauwe Kiekendief geëvenaard (op 26 augustus 2019 zagen we er ook 2 op een dag). Al weer een mooie teldag!

Wespendief, foto Alain Hofmans Wespendief, foto Toy Janssen
Wespendief ©Alain Hofmans Wespendief ©Toy JanssenVandaag: 16 soorten, 174 exemplaren

29-08-2020

Zaterdag 29 augustus:zuidwesten wind die eerst zacht is maar tot kracht 4 aantrekt, geheel bewolkt, 19 ⁰C. Van 8 tot 10 is er ook regen. Om half acht kon er al een Visarend over, die heeft vast in de buurt geslapen. Het is een adulte man. Er is vanochtend ook trek van Aalscholvers. Twee volwassen Wespendieven trekken in het volgende uur over en het uur daarna weer een en de tweede Visarend (ook adulte man). Een van de grotere groepen ooit van de Nijlgans wordt gezien; 35 stuks. De post is een uurtje onbezet, maar vanaf één uur wordt er weer geteld. De derde adulte man Visarend komt over en er worden nog twee Duinpiepers gezien. Overigens trekken de zwaluwen en kwikstaarten ook lekker door.Vandaag: 19 soorten, 286 exemplaren

30-08-2020

Zondag 30 augustus: zeer wisselend weer, 17 ⁰C. ’s Ochtends mist en weinig wind, daarna westen wind en rond de middag motregen en daarna noordoostenwind die naar noordwest draait. Weinig opklaringen. Naast de gebruikelijke vogels komen er verschillende Duinpiepers over vandaag (er zitten er ook nog ter plaatse) en wat Tapuiten. Opvallende soort is een Wilde Eend. Er komt een Boomvalk en een Sperwer over getrokken. Na twaalven slaat het weer om en vlak voor die omslag komen er verschillende Bruine Kiekendieven en een Visarend over gevlogen. Even later zien we ook 3 Wespendieven en na twee uur komen er 9 Blauwe Reiger gezamenlijk over. Ook zien we een groep van 9 Slobeenden. Dat is een evenaring van het dagrecord van vorig jaar! Er is ook veel trek van Kleine Mantelmeeuwen tussen 2 en 3 uur, 29 exemplaren. Op het eind van de telling komt er nog een Purperreiger over! Dat is de 14e in 21 jaar en een vrij late, de laatste ooit was hier op 3 september (2010). Tellers thuis in de trekbaan van deze vogel hebben nog wel gekeken of ze hem van huis uit konden terugvinden (leuke tuinsoort toch), maar helaas.

Duinpieper, foto Alain Hofmans Purperreiger, foto Toy Janssen
Duinpieper ©Alain Hofmans Purperreiger ©Toy JanssenVandaag: 25 soorten, 272 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:


StatistiekenVogels   
 1. Grauwe Gans  26. Groenpootruiter  51. Tapuit    
 2. Nijlgans  27. Kokmeeuw  52. Gele Kwikstaart    
 3. Slobeend*  28. Stormmeeuw  53. Grote Gele Kwikstaart    
 4. Wilde Eend*  29. Zilvermeeuw  54. Witte Kwikstaart    
 5. Zwarte Ooievaar  30. Kleine Mantelmeeuw  55. Duinpieper    
 6. Blauwe Reiger  31. Holenduif  56. Graspieper    
 7. Purperreiger*  32. Turkse Tortel  57. Boompieper    
 8. Grote Zilverreiger  33. Koekoek  58. Vink    
 9. Aalscholver  34. Gierzwaluw  59. Kneu    
 10. Visarend  35. Draaihals  60. Putter    
 11. Wespendief  36. Grote Bonte Specht  61. Rietgors    
 12. Slangenarend#  37. Torenvalk      
 13. Sperwer  38. Roodpootvalk      
 14. Bruine Kiekendief  39. Boomvalk      
 15. Blauwe Kiekendief  40. Roek      
 16. Grauwe Kiekendief  41. Koolmees      
 17. Rode Wouw  42. Boomleeuwerik      
 18. Buizerd  43. Oeverzwaluw      
 19. Kievit  44. Boerenzwaluw      
 20. Goudplevier  45. Huiszwaluw      
 21. Zilverplevier  46. Fitis      
 22. Morinelplevier  47. Spreeuw      
 23. Wulp*  48. Zwarte Roodstaart      
 24. Watersnip  49. Gekraagde Roodstaart*      
 25. Witgat  50. Paapje      


Vlinders    
 1. Oranje Luzernevlinder  4. Groot Koolwitje      
 2. Dagpauwoog  5. Klein Koolwitje      
 3. Koninginnepage  6. Atalanta      


# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week


Nieuwe soorten:

13-08-2020 SlangenarendNieuwe dagrecords:

17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)

22-08-2020 Zilverplevier 10

28-08-2020 Tapuit 26

28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)

30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)© Vogelwacht Uden e.o.