Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

week 8 (31 augustus - 6 september) 31-08-2020

Maandag 31 augustus: zwaar tot half bewolkt, briesje uit noordelijke hoek, 20 ⁰C. Redelijk wat trek van Gele Kwikstaarten in de ochtend. De tweede helft van de ochtend meer zwaluwen op trek. We zien een drietal Wespendieven en twee Torenvalken op trek en dan wordt de eerste groep Ooievaars van dit jaar ontdekt. 48 vogels, dat is een mooie groep. Om half één zien we de tweede groep en het duurt even, maar dan blijkt dat het twee groepen zijn, waar ook nog een Zwarte Ooievaar bij vliegt. Er komt ook nog een Visarend en enkele Gierzwaluwen langs. En het gaat door met de Ooievaars, terwijl we al het dagrecord hebben gebroken. De volgende groepen komen langs: 135, 68, 50, 220 (de grootste groep en de enige die ook over Uden vloog), 86, 53 en 9. In totaal 763 Ooievaars en dat is ook landelijk een nieuw record! Ondertussen is er een tweede Zwarte Ooievaar overgekomen en ook het eerste Smelleken van dit jaar (vroeg, maar dat zien we wel vaker, 3 augustus is de vroegste ooit) en een man Blauwe Kiekendief. Ook andere roofvogels vlogen goed, in totaal 14 Bruine Kiekendieven, 8 Wespendieven, 2 Visarenden, 5 Sperwers en 2 Boomvalken en een Slechtvalk. Een topdag die ook de krant heeft gehaald want het Brabants Dagblad heeft John Hermans over deze dag vol Ooievaars geïnterviewd.

Een deel van de ooievaars, foto Alain Hofmans Blauwe Kiekendief, foto Alain Hofmans
Een deel van de ooievaars ©Alain Hofmans Blauwe Kiekendief ©Alain HofmansVandaag: 27 soorten, 1391 exemplaren

1-09-2020

Dinsdag 1 september: licht tot half bewolkt, noordelijke wind, 19 ⁰C. De Gele Kwikstaarten en de Boompiepers trekken nog steeds door. Vanmorgen ook twee Grote Zilverreigers op trek en twee keer een Bruine Kiekendief. Later op de ochtend zien we een juveniele Visarend overvliegen. Rond de lunchtijd blijken de Ooievaars nog niet op, er komt nog een groep van 15 over, maar dit is wel de enige groep van vandaag. Voor vlinders is het nu warm genoeg, er komen verschillende Dagpauwogen en Atalanta’s langs.Vandaag: 24 soorten, 280 exemplaren

2-09-2020

Woensdag 2 september: licht bewolkt, nauwelijks wind uit noordoost, 20 ⁰C. Er is heel lang geteld vandaag, van kwart voor zeven ’s morgens tot 9 uur ’s avonds. Het begin is erg goed, met een Morinelplevier (opgenomen), de eerste Ortolaan van dit jaar en twee Bruine Kiekendieven. De Ortolaan kwam vliegend over en riep twee keer. Er komen 3 Krakeenden over, een soort die we weinig zien hier (6e keer). Een uurtje later komt er weer een Duinpieper over en even later komen er drie vogels over die klinken als mogelijk een Morinelplevier. Ze landen op de akker achter ons en het blijken toch Goudplevieren te zijn. Een groepje van 4 Staartmezen komt langs en verdwijnt in de mais, net zoals een Fitis. We zien twee Wespendieven en een Visarend. Rond 12 uur is de vlindertrek lekker op gang, het blijft wel bij de twee soorten die we steeds zien; Atalanta en Dagpauwoog. Ook ’s middags komt er nog een Visarend over en later een Wespendief, een Boomvalk en een groep van 10 Ooievaars. Ter plaatse wordt er nog een Duinpieper gezien. Aan het eind van de middags is er flink wat trek van Bruine Kiekendieven, op een vrouw na allemaal juvenielen. De derde Visarend van vandaag en een man Bruine Kiekendief komen ’s avonds langs.

Bruine Kiekendief, foto Alain Hofmans Boomvalk, foto Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Alain Hofmans Boomvalk ©Toy JanssenVandaag: 34 soorten, 446 exemplaren

3-09-2020

Donderdag 3 september: geheel bewolkt en motregen, zuidwesten wind, 15 ⁰C. Het is het weer niet om te gaan tellen, maar toch is er geteld. In totaal meer dan 4 uur, en er vloog ook nog wat. Het meest Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten, maar ook nog 11 Kneutjes en wat andere soorten.

Torenvalk, foto ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van DoorenVandaag: 7 soorten, 85 exemplaren

4-09-2020

Vrijdag 4 september: 22 ⁰C, redelijk wat wind uit zuidwest, eerst licht, later zwaar bewolkt. Het vliegt niet verkeerd ’s morgens en om kwart over 9 komt er een Regenwulp over, de eerste dit jaar en de laatste paar jaar vrij zeldzaam. Er komen ook aardig wat Kokmeeuwen over. De eendachtige die later gezien wordt is een Pijlstaart. We zien weer eens een Koninginnenpage en ook nog 4 Gierzwaluwen. Ondertussen is er ook goede trek van Boerenzwaluwen en ook Huiszwaluwen. Een Kolibrievlinder komt met grote snelheid vlak voor de keet langs. Dat is de 4de pas die we hier zien. Er wordt nog vrij lang doorgeteld en dat levert onder andere nog een tweede Koninginnenpage op. Een plaatselijke lokale juveniele Wespendief wordt ook nog gezien, mogelijk een vogel die vlakbij uit het ei is gekropen.

Wespendief, foto Toy Janssn ,Regenwulp foto Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen Regenwulp ©Toy JanssenVandaag: 20 soorten, 649 exemplaren

5-09-2020

Zaterdag 5 september:vrij zachte noordwesten wind, eerst geheel, later half bewolkt, slechts 13 ⁰C. Twee Knobbelzwanen op trek in de vroege uren, maar ook weer Kokmeeuwen. Na 9 uur goede trek van Boerenzwaluwen, er zitten ook een paar Oeverzwaluwen bij. Er komt een Wespendief over en we zien weer eens een Paapje. Er wordt al vroeg gestopt met tellen.

Luchtgevecht, foto Alain Hofmans
Luchtgevecht ©Alain HofmansVandaag: 19 soorten, 443 exemplaren

6-09-2020

Zondag 6 september: 18 ⁰C, variabele aantrekkende wind, licht tot zwaar bewolkt. Naast 7 lokale Roodborsttapuiten zien we ook 10 Tapuiten op trek en 3 Paapjes, ook op trek. Later op de ochtend nog meer Paapjes op trek en nu ook Roodborsttapuiten. Rond half 11, met de gehele groep Brunchwandelingdeelnemers en anderen, staan we even stil bij het feit dat we al 20 jaar op deze plek de trek tellen. Daar is ook een rapport over geschreven dat via de website van de Vogelwacht Uden in te zien is en het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de enige teller die al meer dan 1000 dagen meetelt: Wim Gremmen. Dan is er soep. Ondertussen vliegt er van alles over, waaronder 3 Wespendieven, een Boomvalk en een Kleine Vos, de eerste dit jaar. De 14 Paapjes in totaal is de op een na beste telling ooit.


Leo Ballering kondigt rapport 20 jaar trektellen aan, foto Martien van Dooren Wim Gremmen ontvangt eerste exemplaar foto Martien van Dooren
Leo Ballering kondigt rapport 20 jaar trektellen aan ©Martien van Dooren Wim Gremmen ontvangt eerste exemplaar ©Martien van DoorenVandaag: 26 soorten, 363 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

StatistiekenVogels   
 1. Grote Canadese Gans*  26. Zilverplevier  51. Boomleeuwerik    
 2. Grauwe Gans  27. Morinelplevier  52. Oeverzwaluw    
 3. Knobbelzwaan*  28. Regenwulp*  53. Boerenzwaluw    
 4. Nijlgans  29. Wulp  54. Huiszwaluw    
 5. Slobeend  30. Watersnip  55. Staartmees*    
 6. Krakeend*  31. Witgat  56. Fitis    
 7. Wilde Eend  32. Groenpootruiter  57. Spreeuw    
 8. Pijlstaart*  33. Kokmeeuw  58. Zwarte Roodstaart    
 9. Zwarte Ooievaar  34. Stormmeeuw  59. Gekraagde Roodstaart    
 10. Ooievaar*  35. Zilvermeeuw  60. Paapje    
 11. Blauwe Reiger  36. Kleine Mantelmeeuw  61. Roodborsttapuit*    
 12. Purperreiger  37. Holenduif  62. Tapuit    
 13. Grote Zilverreiger  38. Turkse Tortel  63. Gele Kwikstaart    
 14. Aalscholver  39. Koekoek  64. Grote Gele Kwikstaart    
 15. Visarend  40. Gierzwaluw  65. Witte Kwikstaart    
 16. Wespendief  41. Draaihals  66. Duinpieper    
 17. Slangenarend#  42. Grote Bonte Specht  67. Graspieper    
 18. Sperwer  43. Torenvalk  68. Boompieper    
 19. Bruine Kiekendief  44. Roodpootvalk  69. Vink    
 20. Blauwe Kiekendief  45. Smelleken*  70. Kneu    
 21. Grauwe Kiekendief  46. Boomvalk  71. Putter    
 22. Rode Wouw  47. Slechtvalk*  72. Ortolaan*    
 23. Buizerd  48. Roek  73. Rietgors    
 24. Kievit  49. Pimpelmees*      
 25. Goudplevier  50. Koolmees      

Vlinders    
 1. Kleine vos*  4. Kolibrievlinder*  7. Klein koolwitje    
 2. Oranje luzernevlinder  5. Koninginnepage  8. Atalanta    
 3. Dagpauwoog  6. Groot koolwitje      

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week


Nieuwe soorten:

13-08-2020 SlangenarendNieuwe dagrecords:

17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)

22-08-2020 Zilverplevier 10

28-08-2020 Tapuit 26

28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)

30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)

31-08-2020 Ooievaar 763© Vogelwacht Uden e.o.