Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

BigDay

Deze ochtend was in teken van de BigDay; een soort wedstrijd met vogels. De bedoeling was dat we zoveel mogelijk vogelsoorten moesten vinden. Minstens 2 man van de groep moesten deze soort herkennen. Dit kan met het zien van deze vogel of van het horen van de vogel. We zijn vertrokken met 2 groepen, een jongensgroep en een meidengroep. Hieronder staan de resultaten. Tja zonder de Boeing, jumbojet of muis mee te tellen hadden de jongens (De vreemde vogels) gewonnen van de meisjes (De gekraagde meiden). Het verschil was gelukkig niet erg groot (34 of 32)

Groep 1 DE VREEMDE VOGELS (5 jongens) Groep 2 DE GEKRAAGDE MEIDEN (6 meisjes)
boerenzwaluw boerenzwaluw
boomklever boomklever
boomkruiper boomkruiper
boomleeuwerik boomleeuwerik
buizerd boompieper
ekster ekster
fazant fitis
fitis geelgors
geelgors gekr. roodstaart
gekr. roodstaart groenling
goudhaantje holeduif
groene specht houtduif
grote bonte specht huismus
heggemus kauw
houtduif kievit
huismus koolmees
kauw merel
kievit pimpelmees
koolmees ringmus
kuifmees roodborst
merel spreeuw
pimpelmees tjiftjaf
roodborst turkse tortel
spreeuw vink
staartmees vlaamse gaai
tjiftjaf wilde eend
torenvalk winterkoning
vink witte kwikstaart
vlaamse gaai zwarte kraai
wilde eend  
witte kwikstaart Pauw
zanglijster Kip
zwarte kraai Nijlgans
zwarte roodstaart  
   
boeing 747  
jumbojet  
muis  
   
totaal 34 soorten totaal 32 soorten

© Vogelwacht Uden e.o.