Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Big Day

Vogels kijken is eigenlijk geen wedstrijd, alhoewel je kunt er wel een wedstrijd van maken. Zo hebben we elke jaar als activiteit, de "Big Day". De bedoeling van zo'n Big Day is om zoveel mogelijk dieren te ontdekken. Hierbij waren de volgende spelregels van toepassing;

  • Ja mag alleen in de Maashorst komen
  • Je mag de dieren zien, horen, of een duidelijk spoor van de soort ontdekken.
  • De soort moet door minimaal 2 leden van je team gezien worden
  • Je mag 1 soort van je tegenstanders blokkeren! Zelf moet je 'm wel gevonden hebben.
  • Begeleiders mogen helpen, maar dat kost je één punt.

In 2 groepen zijn we uit elkaar gegaan en de wedstrijd kon beginnen. Bij het zien van de Steenuil was Stijn wel erg snel, hij belde ons direct en de Steenuil was voor ons geblokkeerd, helaas! Wat verderop zagen we een Groene Specht zitten, niets vertellen... Ook een Buizerd kwam nog mooi overvliegen.

 In de verte hoorde we de Kleine Bonte Specht roepen, de Grote Bonte hebben we die ochtend ook nog gehoord. 3 soorten specht op 1 ochtend is toch wel leuk. Op een veldje in de buurt van de blokhut zaten verschillende lisjters bij elkaar, we noteerden; Merel, Zanglijste, Grote Lijster. En als klapper zagen we de Beflijster, dit is een soort merel met een witte streep op z'n borst. Deze vogel is best een zeldzaamheid in Nederland.  Onderwerg hoorde en zagen we ook nog Barmsijzen, erg bewegelijke vogels bovenin de toppen. Hieronder een samenvatting van de soorten en natuurlijk de winnende groep!!

 

Big Day          
 
 
Groep 1            
Groepsleden Stan, Joris, Manon, Marieke, Stijn en Bart      
Datum 17-apr        
               
Broedvogels (vetgedrukte soorten tellen dubbel)      
Van de vetgedrukte soorten zijn er maar weinig, daarom tellen die dubbel  
appelvink   grasmus   kuifmees   turkse tortel x
boerenzwaluw x graspieper x kwartel   veldleeuwerik x
bonte vliegenvanger   grauwe gans   matkop   vink x
boomklever   grauwe v-vanger   meerkoet   waterhoen  
boomkruiper x groene specht x merel x wespendief  
boomleeuwerik   groenling x nachtzwaluw   wielewaal  
boompieper x grote bonte specht x nijlgans   wilde eend x
boomvalk   grote lijster   oeverzwaluw   winterkoning x
bosrietzanger   havik   pimpelmees x witte kwikstaart x
bosuil   heggenmus x putter   wulp  
buizerd x holenduif x ransuil   zanglijster x
canadese gans   houtduif x rietgors   zomertortel  
dodaars   houtsnip   ringmus x zwarte kraai x
ekster x huismus x roodborst x zwarte mees  
fazant   kauw x roodborsttapuit x zwarte roodstaart x
fitis x kerkuil   scholekster   zwarte specht  
fluiter   kievit x sperwer x zwartkop x
fuut   kleine b specht   spotvogel      
gaai x kleine karekiet   spreeuw x    
geelgors x kneu   staartmees x    
gekr roodstaart   koekoek   steenuil x    
gierzwaluw   koolmees x tjiftjaf x    
goudhaan   kruisbek   torenvalk      
goudvink   kuifeend   tuinfluiter      
               
Niet broedvogels (deze vogels tellen driedubbel)      
Deze vogels broeden niet in de Maashorst (of zijn niet gevonden).     
De kans is klein dat je ze tegenkomt. Tip: let op overvliegende vogels.  
glanskop   kleine rietgans   sijs   Blauwe reiger x
keep   kramsvogel   sprinkhnzanger      
klapekster   oeverloper   tapuit      
kleine plevier   roek   zwarte zwaan      
               
Andere dieren (1 punt per dier, alleen gewervelden tellen mee)  
bruine kikker x paard x das x    
ree x mol x        
konijn x schotse hooglander x        
               
Aantal keren dat de begeleider heeft geholpen (turven, 1 punt aftrek per keer)  
               
               
Geblokkeerde dieren van andere groepen        
groep……….  (tel:………………………..) Steenuil en Blauwe reiger  
groep……….  (tel:………………………..)          
groep……….  (tel:………………………..)          

 

Big Day        
 
   
Groep 2            
Groepsleden Groep van Hermien en Peter      
Datum 17-apr        
               
Broedvogels (vetgedrukte soorten tellen dubbel)      
Van de vetgedrukte soorten zijn er maar weinig, daarom tellen die dubbel  
appelvink   grasmus   kuifmees   turkse tortel  
boerenzwaluw x graspieper   kwartel   veldleeuwerik  
bonte vliegenvanger   grauwe gans x matkop x vink x
boomklever   grauwe v-vanger   meerkoet   waterhoen  
boomkruiper   groene specht x merel x wespendief  
boomleeuwerik x groenling x nachtzwaluw   wielewaal  
boompieper x grote bonte specht   nijlgans   wilde eend x
boomvalk   grote lijster x oeverzwaluw   winterkoning x
bosrietzanger   havik   pimpelmees x witte kwikstaart x
bosuil   heggenmus x putter   wulp  
buizerd x holenduif x ransuil   zanglijster  
canadese gans   houtduif x rietgors   zomertortel  
dodaars   houtsnip   ringmus x zwarte kraai x
ekster x huismus   roodborst   zwarte mees  
fazant   kauw x roodborsttapuit x zwarte roodstaart  
fitis x kerkuil   scholekster   zwarte specht  
fluiter x kievit   sperwer   zwartkop x
fuut   kleine b specht x spotvogel      
gaai x kleine karekiet   spreeuw x    
geelgors x kneu x staartmees      
gekr roodstaart   koekoek   steenuil      
gierzwaluw   koolmees x tjiftjaf x    
goudhaan x kruisbek   torenvalk      
goudvink   kuifeend   tuinfluiter      
               
Niet broedvogels (deze vogels tellen driedubbel)      
Deze vogels broeden niet in de Maashorst (of zijn niet gevonden).     
De kans is klein dat je ze tegenkomt. Tip: let op overvliegende vogels.  
glanskop   kleine rietgans   sijs   Beflijster x
keep   kramsvogel   sprinkhnzanger   Blauwe reiger x
klapekster   oeverloper   tapuit      
kleine plevier   roek   zwarte zwaan      
               
Andere dieren (1 punt per dier, alleen gewervelden tellen mee)  
bruine kikker   paard x kat x spin x
ree   pok ? (wat is dat) x kip x vlinder x
konijn   schaap x schaatsenrijder x hond x
               
Aantal keren dat de begeleider heeft geholpen (turven, 1 punt aftrek per keer)  
               
               
Geblokkeerde dieren van andere groepen        
groep……….  (tel:………………………..) Steenuil en Blauwe reiger  
groep……….  (tel:………………………..)          
groep……….  (tel:………………………..)          

 

 

Groep van Stijn en Bart        
      #   =  
Gewone broedvogels (tellen 1x)     36 x 1 36  
Vetgedrukte vogels     2 x 2 4  
Niet-broedvogels     1 x 3 3  
Andere dieren     7 x 1 7  
OPTELLEN       Optellen 50  
Aftrek (gevraagd aan de begeleider)     2  
Aftrek (geblokkeerde soorten)     1  
TOTAAL         47  

 

Groep van Peter en Hermien        
      #   =  
Gewone broedvogels (tellen 1x)     32 x 1 32  
Vetgedrukte vogels     2 x 2 4  
Niet-broedvogels     2 x 3 6  
Andere dieren     9 x 1 7  
OPTELLEN     16 Optellen 49  
Aftrek (gevraagd aan de begeleider)     1  
Aftrek (geblokkeerde soorten)     3  
TOTAAL         45  

© Vogelwacht Uden e.o.