Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

BillyBird

Deze keer geen gaten vullen van de oeverzwaluwwand. Ook in het bosje was geen werk voor ons.
Daarom maar eens een lijst gemaakt met vragen en opdrachten;


1. Wat voor soort vogel is Billy Bird?
Het juiste antwoord: een Oeverzwaluw.
Toen Hemelrijk 26 jaar geleden is begonnen met het park, is daar een unieke kunstmatige oeverzwaluwwand geplaatst.
De eerste van Nederland. Billy Bird is dus vanzelfsprekend een Oeverzwaluw.
 
2. Hoe heet de grote rotspartij tegenover de bankjes:? Antwoord: de Hemelaya.
 
3. Waarom is die naam zo grappig gekozen? Antwoord: Het is een verwijzing naar een heel hoog gebergte: de
    Himalaya, tussen Tibet en India met als hoogste berg de Mount Everest. (8840 m).
 
4. Door welke bekende bergbeklimmer is deze berg in 2004 geopend? Antwoord: Ronald Naar.

5. Wanneer komt de Oeverzwaluw terug naar Nederland? Antwoord: Rond half april.

6. In hoeveel tijd graaft de Oeverzwaluw de nestgang? Eén groep gaf als antwoord: 2à 3 seconden.
    Nou, dat is wel erg snel, als je bedenkt, dat die nestgang wel een meter lang kan zijn.
Het juiste antwoord was: 2 à 3 dagen. Een heel werk, om met die kleine pootjes al dat zand uit die nestgang te verwijderen.

7. Waar overwintert de Oeverzwaluw?  Antwoord: In Midden-Afrika. (Sahel, ten zuiden van de Sahara, dat is in
    tropisch Afrika).
 
We lopen verder naar het bosje. Van hier af gaan we ook afval verzamelen, dat we onderweg nog tegenkomen. Dit in
verband met de Opschoondag, die binnenkort gehouden wordt. Dan hebben we ook een mooie bijdrage geleverd.
 
8. Welke bomen en struiken zie je hier? Antwoord van een groepje: veel. Er was ook van alles te zien.
    O.a. berk, knotwilg, eik, els, bramen.
 
We gaan in de kijkhut.
9. Welk gewas groeit hier vóór de oeverzwaluwwand? Antwoord: riet.
    De Oeverzwaluwen hebben een aanvliegroute nodig om in de nestgangen te komen. Het riet verhindert dat.
    Het is een hele klus om het riet weg te krijgen. Een kort verhaaltje over het riet. De duivel zag al het graan met
    al het zaad erin en wilde iets veel groters en hogers. Het riet. Daar zou veel meer zaad in moeten zitten dan in het
    graan. Dat bleek niet zo te zijn. De duivel werd razend en beet met zijn tanden in de rietstengel. Deze beet kun je
    nog altijd zien in iedere rietstengel.
Als we bovenop de oeverzwaluwwand staan, wordt verteld, hoe die wand gemaakt is. We gaan niet vóór de wand staan,behalve Daan, die naar beneden is gesprongen. We konden er moeilijk dicht bij komen. In 2011 hebben er geenOeverzwaluwen gebroed.
 
Vanaf nu schrijven we vogels op, die we zien en horen.
Het zijn de volgende soorten: Aalscholver, Kuifeend, Kokmeeuw, Scholekster, Houtduif,, Koolmees, Kraai, Vink, Wilde Eend, Meerkoet, Roodborst, Winterkoning, Buizerd, Tjif Tjaf  en een heel bijzondere: de BRILDUIKER.
 
Onderweg mochten de jeugdleden ook nog bijzondere dingen noteren, die ze tegenkwamen.
We hebben naar katjes gekeken, naar de zaaddozen van de gele brem, naar het gele speenkruid, de madeliefjes,
de molshopen, de plukplaatsen. Er lag een gedeelte van een vleugel van de Wilde eend. Verder naar galappeltjes en
het gangenstelsel van een Mineerder in een blad.
Op de glijbaan een lekkere koek genuttigd. Een rondje in de Helihaven gemaakt. Flink trappen geblazen.
We gaan naar Zeeroversland.Handen wassen. Een lekker glaasje drinken gekregen van "het Hemelrijk".
 
De jeugdleden kregen nog zaadjes mee van de Helianthus annuus. Heel kleine zaadjes, waaruit iets heel groots kan groeien..
De stengels moeten wel gesteund worden. Het wordt een wedstrijdje wie de hoogste zonnebloem heeft, maar dan moe-
ten we nog een hele poos wachten.Na de bloei, rond september komen er zonnebloempitten in (het zaad).  Daar zijn de vogels dan weer dol op.
Het mooie van de Jeugdvogelwacht is dat werkzaamheden gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke stage.
Mooi twee vliegen in één klap.
Als bedankje een tas van SOVON voor Billy Bird en dan is het weer tijd om naar huis te gaan.

© Vogelwacht Uden e.o.