Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

Doortrekpatronen

Sinds september 2000 wordt er jaarlijks van 1 augustus tot en met 30 november op telpost "De Brobbelbies" de najaarstrek geteld en in het totaal (stand november 2014, dus na 15 jaar tellen) zijn er al 3.030.611; meer dan drie miljoen, vogels geteld. We beschikken dus over een enorme schat aan gegevens. Al deze gegevens zijn ingevoerd in de database van www.trektellen.nl; dit zijn ook de gegevens die je via het Internet en onze site kunt zien. Uit de database van www.trektellen.nl heeft Leo Ballering voor elke soort alle gegevens bij elkaar opgeteld en in een grafiek weergegeven. Daaruit is te zien wanneer een bepaalde soort over "de Brobbelbies" trekt. Omdat alle exemplaren per datum over alle jaren zijn opgeteld, worden invloeden van "slechte" en "goede" jaren, weersomstandigheden, telintensiteit, etc. geminimaliseerd en wordt, ons inziens, een goed beeld gegeven van het doortrekpatroon per soort.
 kemphaan Grutto
Als je een bepaalde soort graag wilt zien dan kan je dit als hulpmiddel gebruiken. Hiertoe klik je op Doortrek patroon en je krijgt een pdf te zien waarin alle vogels zijn genoemd met hun doortrek patroon

© Vogelwacht Uden e.o.