Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Ganzenexcursie

Met 24 jeugdleden zijn we op 17 januari met 6 auto's naar de Osse polders gegaan. We wilden hier de verschillende eenden, ganzen en zwanen gaan zien. Voordat we bij het natuurcentrum vertrokken konden we al een Appelvink prachtig bekijken. Deze  normaal schuwe Appelvink bleef hier boven in een boom zitten.

 Vooral de dikke snavel van deze vink viel erg op. Met deze snavel kan hij zaden en nootjes kraken.  Hij kan er zelfs zoveel kracht mee zetten dat hij er zelfs een kersenpit mee kan kraken!!

Na een 20 minuten rijden waarbij er stevig gekletst werd door de portofoons zagen we in de polder al witte zwanen zitten.

De eerste groep die we zagen waren allen Knobbelzwanen (oranje snavels). Maar na goed kijken zagen we ook zwanen met gele snavels. Hierbij moesten we goed kijken, waren het nu Kleine Zwanen of Wilde Zwanen. Het geel in de snavel liep niet spits naar voren (als een driehoek), maar was recht afgesneden. Het waren dus Kleine Zwanen. Deze Kleine Zwanen komen helemaal vanaf de Russische toendra om in de polders te overwinteren. Ze leven hier vooral van gras (Net als de andere Zwanen).

Kleine Zwaan

Wilde Zwaan

Knobbelzwaan

Veel zwart op snavel Geel loopt in een punt naar voren Oranje snavel en natuurlijk een knobbel.

Wat verderop zagen we een prachtige witte reiger vliegen; Grote Zilverreiger. Grote Zilverreigers broedden sinds enkel jaren in Nederland (Oostvaardersplassen) en overwinteren vooral in onze polders.

Waar we deze ochtend speciaal voor op zoek gingen was de Kraanvogel.  In de buurt van de eendekooi is sinds de zomer een Kraanvogel aanwezig. Een Kraanvogel die je aan de grond kunt zien is best bijzonder. In het voor-of najaar worden er wel honderden Kraanvogels gezien, maar dan overvliegend. Waarom deze nu al een half jaar te zien is is wel erg vreemd.

We hadden deze ochtend geluk, op een maisakker zagen we de Kraanvogel zitten. Hij was hier vooral het achtergebleven mais aan het eten.  Na een tijdje vloog de vogel op en verdween richting de Zwanen.

Verderop zijn we bij de Grote Wetering gestopt. Ook hier hebben we een Grote Zilverreiger gezien. maar ook vooral veel eenden; wel 1000 Smienten.Deze Smienten met een gele streep op hun kop waren wel erg schuw en vlogen bij het uitstappen meteen op. Het geluid wat ze maken is geen gekwaak maar gefluit. Wij noemen deze ook wel fluiteenden.  Tussen de Smienten zat ook een Tafeleend en enkele Kuifeenden.

Natuurlijk hebben we deze ochtend ook diverse ganzen gezien; Grauwe ganzen, Kolganzen (wit rond de snvel en zwarte strepen op de buik), Rietganzen (met donkere koppen) en ook Nijlganzen (grote zwarte ogen en veel wit in de vleugels).

De volgende vogels hebben we deze ochtend gezien;

Appelvink, Ekster, Houtduif, Kauw, Kraai, Kokmeeuw, Holenduif, Merel, Spreeuw, Wilde Eend, Meerkoet, Knobbelzwaan, Kleine Zwaan, Grote Zilverreiger, Buizerd, Stormmeeuw, Grauwe Gans, Nijlgans, Kolgans, Torenvalk, Turkse Tortel, Kramsvogel, Patrijs, Smient, Koolmees, Tafeleend, Roek, Canadese Gans en niet te vergeten een Kraanvogel..