Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

hop g

hop k

Hop, Upupa epops, 27-29 cm.

Herkenning

Opvallende vogel met zwartgerande kuif, rozebruin lichaam, zwart met wit gebandeerde staart en vleugels en lange gebogen snavel. Vleugels zij buitengewoon breed en rond. Heeft een trage, golvende, vlinderachtige vlucht. Heeft een verdragende roep, hoep, hoep, hoep. Dwaalgast.
Biotoop: Cultuurlandschappen, open weidegebieden met bomen, heggen en struiken, boomgaarden en wijngaarden.

Voedsel

Zoekt zijn voedsel vooral op open terrein. De gebogen snavel verraad al iets over de voedselgewoontes van de Hop. De schedel en snavel zijn in bouw aangepast om de snavelhelften te kunnen openen onder zware tegendruk van de bodem. Op deze manier wordt het hoofdvoedsel, insectenlarven en wormen, opgegraven. Eet ook grotere prooien, zoals veenmollen, hagedissen en schorpioenen.

Broeden

Nestelt in boomholten, rotsspleten, vervallen gebouwtjes of steenhopen waarin geen bekleding wordt gebruikt. Er wordt geen enkele poging gedaan om het nest schoon te houden. De uitwerpselen hopen zich op en vormen op den duur een ondragelijke stank. Er worden vijf tot acht eieren gelegd, die al gauw smerig worden. Alleen het vrouwtje broedt, zij wordt in deze periode door het mannetje gevoerd. De eieren komen na 16 tot 19 dagen uit.

Aantallen in Nederland

Broedt niet meer met zekerheid in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Als broedvogel komt de hop niet meer voor. Als trekvogel is de hop al diverse malen in de Maashorst waargenomen, met name op één van onze vogelteldagen.