Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Inventarisatie

Deze ochtend zag er goed uit, het weer zat mee. Het was wel een beetje fris, maar ja daar waren we op gekleed.

De bedoeling van deze ochtend was om een aantal vogelsoorten te inventariseren. Inventariseren is het tellen van bepaalde vogels en deze op een kaart zetten. De bedoeling was dat we de volgende soorten gingen inventariseren;

Geelgors (Beethoven, tu-tu-tu tuuuuuuuu)
Veldleeuwerik (steeds hoger in de lucht zingend)
Boomleeuwerik (lu-lu-lu-lu-lu)
Roodborsttapuit (die met dat zwarte kopje)

Gelukkig hadden we een CD-speler bij ons, waarbij iedereen de geluidjes nog effe kon oefenen.

In het veld (Maashorst) zijn we in 2 groepjes uiteen gegaan. Ieder groepje liep dezelfde route, de één met de klok mee en de ander tegen de klok in. De 4 soorten werden hierbij op kaart gezet (zie kaart 1 en 2).

In dit gebied hebben we 7 veldleeuwerikken, 7 boomleeuwerikken, 4 geelgorzen en helaas (nog) geen roodborsttapuiten geteld.

Naast de 4 te tellen soorten hebben we ook nog de volgende soorten gezien of gehoord;

Groene Specht, Havik, Holedui f, Houtduif, Koolmees, Merel, Pimpelmees, Roodborst, Spreeuw, Vink, Gaai, Zanglijster, Zwarte Kraai, Zwarte Mees,Kramsvogel,Blauwe Reiger,Kruisbek,