Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

kleineplever g

kleineplevier k

Kleine plevier, Charadrius dubius, 15-18 cm

Herkenning

Een kleine waadvogel, die lijkt op de bontbekplevier, maar heeft bredere vleugels, geen witte vleugelstreep, een gele oogring en een witte voorhoofdstreep Heeft een donkere snavel (bij bontbekplevier oranje met zwarte punt; bontbek).

Geluid

Vooral de roep van de kleine plevier is vaak te horen in het voorjaar in de maanden maart en april. Snel oplopende pie- hu klanken. Dit kunnen ze lange tijd achter elkaar herhalen. Op de opnamen zijn kleine plevieren te horen die cirkels achter elkaar vliegen boven het Palmven. Af en toe komen ze in de buurt van het nest van een kievit, die zich dan ook in de geluidsstrijd meld.

Biotoop

Opgespoten zandige kale terreinen, schelp- en kiezelvlakten, zowel langs de kust als landinwaarts, maar meestal nabij zoet water. Men vindt ze op strandjes bij rivieren en droogvallende plassen.

Voedsel

Voornamelijk insecten en hun larven. Ook worden grote spinnen, kleine weekdieren en wormen gegeten. Ze hebben een typische manier van voedsel vergaren: ze rennen met korte onderbrekingen om wat op te pikken. Ze lokken de prooi door met één poot snel op het natte zand te trommelen (oogjager).

Broeden

 Zomergast, overwinterd in Afrika. Bij de balts hoort o.a. "de parapluhouding" van het mannetje, waarbij het wijfje onder zijn staart doorgaat. Het nest is een ondiep kuiltje op de kale grond, gevoerd met steentjes of wat plantenmateriaal. Het ligt meestal helemaal onbeschermd, maar de vier eieren hebben een goede schutkleur. Ze zijn zandkleurig of geel bruin met spikkels, zodat ze praktisch onzichtbaar zijn. Ook de donskuikens zijn goed gecamoufleerd. Ze worden na drie tot vier weken broeden geboren en verlaten al snel het nest (nestvlieders). Soms wordt een tweede broedsel grootgebracht. Dit compenseert de predatie enigszins (o.a. kraaien, meeuwen, vertrappen door mensen, overstroming).

Aantallen in Nederland

750-11000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Rondom de waterplas Hemelrijk, met name voor de oeverzwaluwwand zijn broedgevallen vastgesteld. Ook bij de waterplassen bij de A50 is deze soort gaan broeden