Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

kleinestrandloper g

kleinestrandloper k 
Kleine Strandloper Calidris minutai, 14 – 15 cm

Herkenning

Een kleine strandloper in zomerkleed bruinig en in de winter erg wit. Opvallend is een witte "V"op de rug. De poten zijn erg donker tot bijna zwart. De Kleine strandloper is een actieve vogel die erg druk fouragereerd met vele pikbewegingen.

Biotoop

Komt vooral voor in Wadgebieden langs de kust.

Voedsel

Insecten, wormen, kleine weekdieren en schaaldieren.

Broeden

Broedvogel van toendra's in het noorden (Scandinavie). Het nest is een ondiep kuiltje in de grond., waar 3-5 eieren in gelegd worden. Na 22 dagen komen de  eieren uit, waarbij beide ouders voor de jongen zorgen. De jongen kunnen na 15 dagen vliegen. Broedsucessen zijn sterk afhankelijk van een goed of slecht lemmingenjaar. Bij weinig Lemmingen schakelen soorten zoals Jagers en Sneeuwuilen over naar kleine vogels zoals de Kleine Strandloper.

Aantallen in Nederland

Wintergast vooral langs de kust en het waddengebied

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker, slechts 2 maal in het najaar waargenomen!

© Vogelwacht Uden e.o.