Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

kleinstejager g

kleinstejager2

Kleinste Jager, Stercorarius longicaudus, 50 -55 cm inclusief verlengde staart

Herkenning

Kleine sternachtige jager met korte snavel en soepele vlucht. Heeft ongeveer de grootte van een Kokmeeuw, maar met langere slankere vleugels. De kleine Jager heeft een zwarte kopkap, bruingrijze dekveren met zwarte vleugelpunten zonder wit. De borst is witter dan bij de Kleine Jager en de wangen zijn geelachtig. De middelste staartpennen zijn zeer lang (zweepachtig), wat een duidelijk kenmerk is. Het is de elegantste vertegenwoordiger van de Jagers. Ze komen alleen in de lichte kleurfase voor.
Biotoop

 Is buiten het broedseizoen voornamelijk boven de oceanen te vinden. Ze overwinteren op de zuid-atlantische oceaan.

Voedsel

Het hoofdvoedsel bestaat uit lemmingen en andere knaagdieren. Eet ook vogels en vis. Doet veel minder aan kleptoparasitisme (voedsel stelen van andere vogels) dan de Kleine jager.

Broeden

Broedt in wijd verspreide kolonies op droge toendra boven de boomgrens langs de Scandinavische kusten. Er worden maar twee eieren gelegd die na 25 dagen uitkomen. In goede lemmingjaren brengen ze meer jongen groot dan in slechte lemmingjaren.

Aantallen in Nederland

Vrij zeldzame doortrekkker langs de kust, heel soms ook in het binnenland waar te nemen. Broedt niet in ons land.

Aantallen in onze omgeving

Slechts eenmaal waargenomen in Uden (september 2007, zie vluchtfoto)