Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

kluut g

kluut k

Kluut, Recurvirostra avosetta, 42 – 46 cm

Herkenning

Prachtige witte, slanke steltloper met zwarte kopkap en zwarte strepen op vleugels. De snavel is kenmerkend, dun en sterk omhooggebogen, de lange poten zijn blauwgrijs. Vertoont in de vlucht een opvallend zwart met wit kleurpatroon.

Geluid

roep

 

Biotoop

Zeekusten met ondiep water, brakke lagunes en zandige gebieden, soms bij zoet water ook met ondiep water. Overwinterd in Frankrijk, Portugal en Senegal. > 

Voedsel

Met de karakteristieke zijwaarts maaiende bewegingen zeeft hij allerlei kleine beestjes uit het water. Pikt ook voedseldeeltjes van de grond en wordt ook wel grondelend als een eend waargenomen. Eet vooral insecten en kleine kreeftachtige diertjes.

Broeden

Broedt nogal eens in gebieden waarvoor inpolderingplannen bestaan of op opgespoten terreinen die maar tijdelijk beschikbaar zijn. Hierdoor gaat de soort achteruit. Broedt in kolonies en zijn nogal luidruchtig. Het nest is een bekleed kuiltje, meestal op de kale bodem in de buurt van water, soms ook op een heuveltje. De kluut beschermd zijn eieren en kuikens fel tegen indringers. Met uitgestrekte vleugels of duikvluchten worden indringers weggejaagd. De meestal vier eieren worden in drie weken uitgebroed.

Aantallen in Nederland

7000 – 9000 broedparen in Nederland. Grote groepen uit heel Europa ruien op de wadden in het najaar.

Aantallen in onze omgeving

Niet als broedvogel, eenmaal waargenomen op Hemelrijk (1981). In de trektijd soms waar te nemen bij de Kraaijenbergse plassen.