Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

kramsvogel g 

kramsvogel k

Kramsvogel, Turdus pilaris, 22 - 27 cm

Herkenning

Mooi gekleurde Lijster met grijze kop en stuit, roestbruine rug en lange zwarte staart. De keel en borst zijn geel en is sterk gevlekt, de oksels zijn wit. Staat vaak in waakzame opgerichte houding. Het 'sjak-sjak' geluid is kenmerkend. Wordt vaak in grote groepen samen met de Koperwieken gezien.
 

Biotoop

 Weilanden, boomgaarden met bessen en fruit.

Voedsel

In de zomer wormen en insecten zoals spinnen en duizendpoten, in de winter meidoornbessen en andere bessen, zaden en afgevallen fruit.

Broeden

Broedt in open bossen, struiken, parken en grote tuinen, voornamelijk in Scandinavië, Wallonië en Duitsland. Broedt in kolonies, waardoor ze zich beschermt voelen tegen kraaiachtigen, die actief weggejaagd worden of met uitwerpselen gebombardeerd. Het nest wordt in een takoksel gemaakt en is komvormig. Er worden vijf tot zes eieren gelegd, die het vrouwtje uitbroedt. Na ruim twee weken vliegen de jongen uit.

Aantallen in Nederland

Rode lijstsoort, neemt wel wat toe, maar de aantalontwikkeling is instabiel. 80 - 130 broedparen, voornamelijk langs onze oostkust. Talrijke wintergast en doortrekker. Bij strenge kou trekken ze verder zuidwaarts.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving