Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

krombekstrandloper g

krombekstrandloper k 
Krombekstrandloper Calidris ferruginea, 19 – 21 cm

Herkenning

Een sierlijke strandloper met een relatief lange nek. De snavel is lang en licht gebogen. Opvallend is de witte oogstreep en witte stuit (in vlucht). In zomerkleed is de vogel donker roestbruin. In winterkleed is de vogel licht van kleur.

Biotoop

Komt vooral voor in Wadgebieden.

Voedsel

Insecten, wormen, kleine weekdieren en schaaldieren.

Broeden

Broedvogel van toendra's in het noorden (Scandinavie). 

Aantallen in Nederland

Wintergast in het waddengebied.

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker, slechts 1 maal in het najaar waargenomen!

© Vogelwacht Uden e.o.