Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

kuifeend g

  kuifeend k

Kuifeend, Aythya fuligula, 40-47 cm.

Herkenning

Zoetwater eend zo groot als wilde eend, zwart wit van kleur en een duidelijke kuif op de kop en een helder geel oog. Heeft dunne hals en vrij grote kop. Komt vrij algemeen voor. Vrouwtje onopvallend bruin van kleur. Overwinterd in grote groepen in Nederland op ijsvrije binnenwateren.

Geluid

 

Biotoop

Sloten, vijvers, meren en langs de zeekust. Nestelen vaak op kleine eilandjes om grondpredatoren te weren.

Voedsel

Eet wat meer dierlijk materiaal als de meeste eenden, zoals insectenlarven, weekdieren, schaaldieren en relatief weinig waterplanten. Ook jonge kuifeenden eten vooral slakjes en insectenlarven. Hierdoor kan er pas laat met broeden begonnen worden (half mei - half juni). Eerder is dit voedsel nog niet beschikbaar.

Broeden

De nesten zijn goed bekleed, er worden 7 tot 12 eieren gelegd die na 23 tot 27 dagen uitkomen. De jongen zijn na zes weken vliegvlug.

Aantallen in Nederland

14.000 tot 18.000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

De kuifeend is als broedvogel rondom de Leijgraaf aangetroffen.