Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Maashorst

Met 16 jeugdleden zijn we op 21 januari vanaf het bezoekerscentrum gestart.

Aan de Karlingerweg zagen we al direct 3 soorten duiven vliegen; Turkse tortel, Houtduif (met wit in de vleugels) en de holenduif. Groepen ganzen vlogen boven ons, de begeleiding vertelde dat het Grauwe ganzen waren (te herkennen aan lichte voorvleugels) en ook kolganzen (met strepen op de borst).  Verderop was de schaapsherder met zijn hond aan het trainen, waarbij een 10 tal boomleeuweriken opvlogen.

Op het einde van de Karlingerweg zijn we de grensweg ingeslagen. Hier hoorde we een grote bonte specht roepen. Even later kwam deze zelfs aangevlogen met een denneappel in zijn bek. Nou ja zijn, door de telescoop zagen we dat het een vrouwtje was. De specht gebruikte de boom als bankschroef voor de denneappel. Ze begon flink op de denneappel te hakken om de zaden eruit te krijgen.  Nadat iedereen deze specht mooi door de telescoop heeft gezien zijn we richting het begrazingsgebied gegaan.

 Bij de waterplas zijn we op "bokkenjacht"gegaan. In een lijn liepen we door het gebied in de hoop bokjes te zien maar helaas geen bokjes maar wel 2 watersnippen en een vrouwtje roodborsttapuit en 2 overvliegende kruisbekken (te herkennen aan het geluid van kippenkuikens).

Op de terugweg zijn we nog naar een dassenburcht gaan kijken. Geen dassen maar wel sporen gezien.  De wildwissel (Het spoor waar de das vaak liep) was duidelijk in het gras te zien. In de verte hoorden we nog een zwarte specht roepen. Nu moesten we toch even doorlopen om op tijd en voor de regen bij het bezoekerscentrum te komen.

Deze ochtend hebben we de volgende soorten gezien;
Blauwe Reiger, Kolgans, Grauwe Gans, Nijlgans, Havik, Buizerd, Watersnip, Stormmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Zwarte Specht, Grote Bonte Specht, Boomleeuwerik,  Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Koperwiek, Goudhaantje, Staartmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Kruisbek.