Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Nachtzwaluwen en Vleermuizen

Dit keer een avond/nachtactiviteit. Om half negen 's avonds zijn we vanaf het bezoekerscentrum vertrokken richting de "3 vennen".  Het was nog licht toen we aankwamen. Een aantal vogels waren daardoor nog zichtbaar. Een baltsende Boompieper, een zingende Roodborsttapuit en zelfs een Grote Bonte Specht kwam even overvliegen. Op het open stuk waren we bijna opgegeten door de aanwezige planten. Nou ja bijna, het waren maar hele kleine vleesetende plantjes; Zonnedauw.

Gelukkig werd het al vrij snel wat donkerder, dat maakte de kans op Nachtzwaluwen natuurlijk groter. Op de eerste plek lieten we het geluid horen, maar helaas geen reactie. Verderop nog wat uilengeluiden geprobeerd maar ook hier zonder resultaat!

Na een uurtje zagen we de eerste vleermuis, die vrij snel langskwam.

Adrie had nog 2 vleermuisdeskundigen meegenomen. Deze hadden alle een Batdetector bij. Deze detector werkt als een soort radio. Het sonargeluid wat vleermuizen gebruiken om voedsel te zoeken is zo hoog van toon dat we het niet zo kunnen horen. De detector zet dit geluid om in een voor ons hoorbaar geluid. Het klinkt als een snel tikkend geluidje. De vleermuisdeskundigen kunnen aan de soort tik horen om welke soort vleermuis het gaat. De eerste die we zagen was een dwergvleermuis.

Net op dat moment kregen we ook de eerste Nachtzwaluw te horen. In de verte was een een snel ratelend geluid te horen. Snel erna hoorden we een 2e roepen en vervolgens kwam een derde prachtig een showtje weggeven. Als een vlinder vliegt de Nachtzwaluw om ons heen. De witte vlekken van dit mannetje waren mooi te zien. Af en toe riep ie en klapte met zijn vleugels. Hiermee geeft hij zijn territorium aan.

Na deze prachtige show zijn we naar een van de 3 vennen gelopen. Hier verwachtten we de watervleermuis. En ja hoor toen we aankwamen hoorde we deze soort op de batdetector. Het geluid lijkt net op snel vallende druppeltjes.

Na dit al zijn we weer teruggegaan naar het bezoekerscentrum, waar de ouders stonden te wachten.