Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Nachtzwaluwen

avondwandeling op 20 juni 2009 op zoek naar kwartel, nachtzwaluw, ransuil, vleermuis.

Om 8 uur 's avonds komen we bijeen  op de parkeerplaats bij het Kabouterpad, aan de Slabroekseweg, vlak voor het Natuurcentrum Slabroek. We zijn met 23 jeugdleden en wel 10 begeleiders (en chauffeurs).

Omdat de 3 vennen toch best een eindje lopen is gaan we met een aantal auto's op pad. Op de telpost ('t Benkske) stoppen we.  Daar in de buurt zouden kwartels zitten. Peter laat het geluide van de kwartel horen. Met zijn allen moeten we dan heel stil zijn en dat valt niet altijd mee.
 

Peter en Joris hebben de kwartel uiteindelijk wel gehoord, wel ver weg. Ook horen we veldleeuweriken, deze zingen hoog in de lucht en ook nog de geelgors. (mama,mama, ik wil een ijsje). Via de Palmvenseweg, waar we nog een paar keer luisteren naar de kwartel, rijden we naar de plek, waar we moeten zijn.

Via een hek gaan we het gebied in, stappen met zijn allen over een afrastering (stond daar stroom op???).

Peter geeft uitleg over de nachtzwaluw. Een gecamoufleerde vogel, een zomergast, die overdag slaapt, 's avonds actief wordt. Hij/zij vliegt met wijd opengesperde bek,dan kunnen de insecten, zoals nachtvlinders, mooi binnenvliegen.

Rond de bek zitten ook nog een soort trilharen om de insecten nog beter op te kunnen vangen.Slanke, lange, puntige vleugels hebben de mannetjes, met witte vlekken, ook op de staart. het nest maakt de nachtzwaluw in een kuiltje op de kale grond tussen de heide in. Het geluid wat ze maken is goed herkenbaar. rrrrrrrrrrrrrrr.

nachtzwaluw
Peter liet de Nachtzwaluw op grote foto's zien, ze lijken totaal niet op zwaluwen werd er geroepen. Op het eerste punt  hebben met zijn allen goed geluisterd, maar helaas hier hebben we er geen gehoord.. Een begeleider legde uit, waarom ze de nachtzwaluw ook geitenmelker noemden. Vroeger dachten de mensen, dat de nachtzwaluw de geiten molk. Dat was niet zo, de vogel kwam af op de insecten, die rond de geiten vlogen.
Vervolgens gingen we verder op pad. In stilte (dat viel niet altijd mee!!), anders kun je ze zeker niet horen .

Jan-Willem, onze voorzitter van de Vogelwacht, neemt ons eerst nog mee naar een boom, waarin een spechtenhol zit. Die spechten zijn waarschijnlijk geroofd!

Onder het invlieggat was een namelijk deel van de bast en de schors weggekrabd. Een groot gat was het gevolg, vermoedelijk het werk van een das of een vos.

Terug op het pad, ligt er een grote boomstam dwars over het pad. Dat wordt klimmen door de jeugdleden.


De kans wordt nu waargenomen om over vleermuizen te vertellen. Dat doet Antoinette van de vleermuiswerkgroep uit Oss.

Er zijn veel soorten vleermuizen, b.v. dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis, franjestaart. De dwergvleermuis is de meest algemene en is maar 2 cm groot met een vleugelspanwijdte van 5 cm. Per nacht eten ze wel 1/3 van hun lichaamsgewicht. (Hoeveel hamburgers zouden dat voor ons zijn?).
Vleermuizen maken ultra-sonore geluiden, die wij niet kunnen horen, gelukkig zijn er batdetectors. De zeer hoge geluidjes worden dan omgezet in geluiden, die wij wel kunnen horen.Ze maken die geluiden. om te weten waar hun voedsel rondvliegt, zodat ze goed kunnen toehappen. Aan het soort geluid weet je ook om welke vleermuis het gaat. Het zijn zoogdieren, ze krijgen levende jongen. Nadat Antoinette vragen beantwoord had, gingen we echt op pad.

We moeten zo stil mogelijk zijn om de Nachtzwaluw te kunnen horen. Peter laat het geluid van de Nachtzwaluw horen. rrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Kijken en luisteren. De handen achter de oorschelpen om beter te kunnen horen.

Zoetjesaan wordt het schemerig.We kijken goed rond, plotseling zien we ook nog een ree over het pad springen. Over de afrastering verdwijnt het beest in het bos. Die afrastering is voor sommige jeugdleden trouwens ook heel interessant, hè? Aanraken vooral, vanwege de stroom , die er op staat. En grassprieten kriebelen ook zo lekker in het gezicht.

Na een tijdje hoorden we in de verte de Nachtzwaluw ratelen...

Maar het werd nog mooier hij kwam naar ons toe vliegen . We hebben de nachtzwaluw prachtig kunnen zien.Verschillende keren zelfs. 1 Keer vloog hij zelfs een heel eind over het pad, waarop we liepen!!! Een ervaring om nooit te vergeten....

 Nu richten we onze aandacht op vleermuizen. De batdetectors van Jan en Antoinette gaan aan. We hebben ze waarempel gezien en ook de geluidjes gehoord. Vooral de Dwergvleermuis was actief.

Een mooi tafereel.

Richting de kale boomstammen deed Peter nog een poging om de bosuil te laten horen., helaas zonder resultaat. De klagende, jonge ransuilen in de bomen hebben we ook niet gehoord.

Bij het vennetje hebben we nog weer eens op vleermuizen gelet. Toen gingen we weer via boomstammetjes over de afrastering terug naar de auto's. Terug naar het begin, een lang rij van mooie autolichtjes door de Palmenweg.

Dit seizoen nemen we afscheid met het geluid van de nachtzwaluw: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.