Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

oeverpieper g

oeverpieper k

Oeverpieper, Anthus petrosus, 15,5 - 17 cm

Herkenning

Een donkere krachtige Pieper met een beetje vage tekening, waardoor het verenkleed er 'vuil' uitziet. Ook de poten en de snavel zijn donker van kleur. Korte vage oogstreep en de keel is wat roze getint. De rug is donkerbruin tot donkergrijs, de buik en borst vuilbeige met vage lengtestrepen. De buitenste staartpennen zijn grijs.Ondersoorten zijn Rotspieper en Waterpieper.

Biotoop

Zeekusten met strekdammen, pieren, rotsen en eilenden, vooral aan waterkanten (naam). Overwintert ook langs kusten in de omgeving van het broedgebied (Scandinavië).

Voedsel

Eet onder andere de in rottend zeewier levende vliegen, muggenlarven, maar eet ook plantaardig voedsel.

Broeden

Het nest is meestal in een rotsholte verborgen. Het vrouwtje bouwt een nest van gras, mos en fijn zeewier en voert dit met nog fijner materiaal zoals haren. De vier tot vijf eieren worden door het vrouwtje in twee weken uitgebroed. Beide ouders zorgen voor de kuikens, die na zestien dagen vliegvlug zijn.

Aantallen in Nederland

Talrijke doortrekker en wintergast, broedt niet in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving.