Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Overzicht 2017

Nadat 2016 wat tegenviel, was het dit jaar weer een prima jaar op de telpost. We mochten maar liefst 4 nieuwe soorten bijschrijven: Dwergmeeuw, Keizerarend, IJsvogel en Grote Barmsijs. De Keizerarend zorgde voor het nodige spektakel, want deze vogel bleef enige tijd rondzwerven rond de telpost. Zodoende konden er vogelaars uit een flink deel van Nederland deze vogel zien. Later is dezelfde vogel herontdekt in het noorden van Overijssel. Verder hebben we veel vinken geteld, geen record maar wel het op een na beste jaar. Alleen 2008 hadden we meer Vinken, maar toen zijn er ook veel meer uren geteld.

De 317.446 vogels (en vlinders) die we dit jaar hebben geteld is goed voor de derde plaats. Alleen in 2008 (het marathonjaar met heel veel teluren) en 2014 (het jaar met de 100.000 Houtduiven op een dag) hebben we meer vogels geteld. We hebben 777 uur en 46 minuten geteld en dat zijn 408 vogels per uur, net niet het dubbele van vorig jaar! De beste dag qua aantallen was 16 oktober met 27.506 vogels, na twee dagen die bijna net zo goed waren. Op de 8e oktober hadden we de meeste soorten, 54! Het record soorten op 1 dag is trouwens 58 van 14 oktober 2011.

Met 122 soorten was het een goed jaar, boven het langjarig gemiddelde van 111. Het waren er ook 2 meer dan vorig jaar. Vlindersoorten evenaarden het record van 11 soorten uit 2012, maar deze reeks loopt nog niet zo lang. Voor nieuwe soorten was het een goed jaar, we hadden er 4. Het begon met de Dwergmeeuwen die op 14 augustus hoog overkwamen. De IJsvogel kwam op de mistige ochtend van 19 september langs. Toch is er een mooie foto van gemaakt. De mooiste nieuwe soort was uiteraard de Keizerarend op 27 september die enkele uren rond de telpost bleef rondhangen en waar heel veel mensen van hebben kunnen genieten. Op een van de laatste teldagen kwam er een flinke groep Grote Barmsijzen vlak bij de keet langs, de eerste Grote Barmsijzen voor deze telpost.

Topsoorten 2017

Een aantal soorten deden het dit jaar erg goed. Als eerste de Grote Zilverreiger, die leek af te stevenen op een recordjaar, maar in november zagen we er weinig en de verwachte 100 is niet gehaald, zelfs de 96 van recordjaar 2014 niet. Wel was het een recordjaar voor de Grote Canadese Gans met 135 exemplaren. Ook veel Bruine Kiekendieven dit jaar, alleen in 2008 hadden we er meer (116 tegen 82). Andere roofvogels die het goed deden waren de Visarend en opvallend genoeg ook de Boomvalk. Geen topjaar, maar ruim boven het gemiddelde (45, gemiddeld 26) en dat terwijl het met deze soort niet goed gaat. Voor de Gierzwaluw zijn we een paar jaar geleden expres eerder gaan tellen en dat heeft er voor gezorgd dat we dit jaar veel Gierzwaluwen hebben kunnen tellen: 11.050. Dat is bijna een verdubbeling van het oude jaarrecord van 2007. Ook de andere zwaluwen hadden een goed jaar, ruim boven het gemiddelde. De Boompieper had ook zijn beste jaar met 439. Nog een topper met meerdere keren een nieuw dagrecord was de Tapuit, die lijkt te profiteren van de begrazing voor onze telpost. De Koperwiek had bijna een gemiddeld jaar, wat na de afgelopen twee jaren (dieptepunten met 575 en 363 vogels, dit jaar 5193) wel weer eens mocht. Vinken hebben we dit jaar heel veel geteld. Het is geen record, want dat is in Marathonjaar 2008 heel scherp op 162.000 gezet, maar in minder uren telden we er dit jaar ruim 142.000. Dat is meer dan alle vogels van vorig jaar! Met al die vinken valt de hoeveelheid Kepen misschien wat tegen, maar we hebben wel veel Kneuen geteld. Ook die hadden hun op een na beste jaar (inderdaad alleen 2008 waren er nog meer). Tenslotte hebben we echt veel Appelvinken geteld dit jaar; 33. Dat is iets wat ook op andere telposten in Nederland was.

De zorgsoorten 2017

Deze drie soorten vielen op omdat ze het zo slecht deden. Ten eerste is dat de Zomertortel, die hebben we nu al sinds 2013 niet meer gezien en de kans wordt steeds kleiner. De Kleine Zwaan is een soort die we tot nu toe elk jaar tellen en in 2008 zelfs 361! Dit jaar dus geen een! Tot slot de Blauwe Kiekendief, waarvan we er gemiddeld zo’n 18 per jaar tellen en dit jaar maar 1.

Ontwikkeling jaartellingen Blauwe Kiekendieven op telpost
Ontwikkeling jaartellingen Blauwe Kiekendieven op telpost


Dagrecords 2017

Er sneuvelden veel dagrecords, van de 4 nieuwe soorten maar ook van veel andere soorten. Al vroeg in het seizoen ging het dagrecord van de Gierzwaluw aan gruzelementen en het staat nu dus op 2.137 vogels op een dag. Opvallend is ook de serie van de Tapuit, die in korte tijd 3x het dagrecord verbeterde:

DatumSoortOpmerkingAantal
22-07-2017 Gierzwaluw   2.137
31-07-2017 Boomklever evenaring dagrecords 2005 en 2015 1
06-08-2017 Braamsluiper evenaring dagrecord 2016 1
13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis   4
14-08-2017 Dwergmeeuw   7
22-08-2017 Zwartkop   2
23-08-2017 Tapuit   15
01-09-2017 Tapuit   18
10-09-2017 Tapuit   22
11-09-2017 Bonte Strandloper   12
19-09-2017 IJsvogel   1
19-09-2017 Torenvalk   10
21-09-2017 Appelvink   5
25-09-2017 Europese Kanarie   2
27-09-2017 Keizerarend   1
08-10-2017 Baardman   23
10-10-2017 Appelvink   10
13-10-2017 Grote Pieper   2
28-11-2017 Grote Barmsijs   36


Ook de Appelvink brak 2x zijn dagrecord. Het is een broedvogel van de Maashorst maar we zien er weinig op trek, behalve dit jaar dus. Een opvallend dagrecord is dat van de Bruine Kiekendief, dat is een soort die we toch altijd in mooie aantallen tellen. En 10 Torenvalken op een dag is natuurlijk ook mooi voor een soort waar het niet zo goed mee gaat.

Krenten 2017

Krenten zijn de leuke waarnemingen, dat hoeven geen grote aantallen te zijn of nieuwe soorten. De eerste in die rij is de Boomklever, dat is wel een broedvogel hier in de omgeving maar we zien ze zelden op de telpost, maar dit jaar 2x, de eerste op 31 juli en de 2e op 27 augustus. Op 6 augustus kwam de 2e Braamsluiper in alle jaren pas langs, maar we mochten er nog een opschrijven en dat was op 2 september. Grauwe Kiekendieven trekken altijd vroeg in het seizoen door en dit jaar zagen we er 2, op 18 augustus een vrouwtje en op 28 augustus een volwassen mannetje. We hadden wel 4 Ortolanen dit jaar, de eerste op 22 augustus en eind september 3 vrij snel achter elkaar, namelijk op 23, 28 en 29 september. Links van de telpost stond een perceel met mais en daar hebben we aardig wat leuke zangvogels in ontdekt. Op 29 augustus een Gekraagde Roodstaart en op 2 september weer een en op 4 september de eerste Blauwborst en nog een op de 22e september.

Een paar dagen eerder, op de eerste september kwam ’s morgens vroeg er een Velduil tevoorschijn, die waarschijnlijk ter plaatse had overnacht. Een tweede Velduil wordt veel later in het seizoen gezien, namelijk op 28 oktober. Ook dit jaar gelukkig weer Morinelplevieren op trek op de Brobbelbies,, namelijk op 10 en 11 september. Op die 11e zagen we ook een mooie groep Bonte Strandlopers, goed voor een dagrecord.

In deze periode zien en horen we ook tot 3x Bontbekplevieren langstrekken. De 23e september is een echte krentendag, de al genoemde Ortolaan, maar ook een Roodpootvalk die hoog overkomt, maar wel enige tijd goed zichtbaar is en tussen de Bruine Kiekendieven zit ook een Zwarte Wouw (de 6e pas op deze post). Oktober is meer de maand van de aantallen, maar er waren ook krenten. Op de 5e was het geen al te best trekweer, grijs en buien maar dit was een dag voor Zilverplevieren en er kwamen er ook 2 langs! Enkele dagen later hangt er boven de bosrand in de verte een bolletje vogels: Baardmannetjes! Lastig genoeg om te tellen, maar het zijn er 23.

De 13e oktober is een rare dag, want de vaste tellers moeten naar huis, maar de vinken vliegen nog. Gelukkig dat Ad van Wanrooy die dag er is en noest doortelt. Die dag komen er ook 2 Grote Piepers over en de enige Waterpieper van dit jaar. Duinpiepers zijn dan al door, maar die vlogen goed dit jaar, we hebben er 10 geteld.

De laatste nog niet genoemde krent was ook een mooie waarneming. Op 28 oktober wordt er een Zeearend gemeld bij de Kraaijenbergse Plassen. Het lijkt er op dat de vogel richting onze telpost gaat, maar even later houdt de vogel een zuidelijkere richting aan. Toch wordt de vogel niet veel later bij de telpost waargenomen en blijft zelfs een poosje in beeld. Dus ook dit jaar een Zeearend!

Meer dan 10.000

Dit gaat over de soorten die voor de aantallen zorgen, soorten waar we meer dan 10.000 vogels in een seizoen tellen. Het meest geteld dit jaar is de Vink met in totaal 142.367 vogels en de beste dag was 9 oktober, toen we er 21.589 in een dag telden. Daarna komt de Houtduif, in totaal 31.462 vogels en 11.429 op 4 november. Voor het eerst hebben we meer dan 10.000 Gierzwaluwen in een jaar geteld (op 22 juli 2137 exemplaren). Ook de Boerenzwaluw (maximum op 22 september 4782, 32.509 totaaal), de Spreeuw (maximum op 15 oktober 8.391, 39.551 totaal) en de Graspieper (maximum 1250 op 13 oktober, totaal 12.521) kwamen over deze grens heen. Deze soorten waren dus de belangrijkste die bijdroegen aan de 317.446 vogels die we dit jaar hebben geteld.

Vlinders 2017

2017 was weer een mooi vlinderjaar. We hebben veel verschillende soorten gezien (11, evenaring van het beste jaar) en ook goede aantallen. Atalanta en Dagpauwoog zorgen voor de aantallen en er zijn ook veel Kleine Koolwitjes geteld. Leuk waren de 4 Koninginnepages en de Gehakkelde Aurelia (1) en de 2 Oranje Luzernevlinders, die pas op 13 en 14 oktober langskwamen. Ook leuk waren de 5 Distelvlinders, een invasie-soort die dit jaar weer redelijk veel in Nederland werd gezien. Zorgelijk zijn de aantallen Kleine Vos, dit jaar weer maar 11 en we hebben er ooit 103 geteld.