Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

roerdomp g

roerdomp k

Roerdomp, Botaurus Stellaris, 79-81 cm.

Herkenning

Grote bruin/gele reiger, iets kleiner dan Blauwe Reiger. Opvallende dike nek. In vlucht vallen de brede vleugels op. Vliegend lijkt de Roerdomp op een roofvogel of uil. Bij dreigend gevaar neemt de Roerdomp een paalhouding in, met zijn snalel recht omhoog wijzend.  Door de bruine kleuren met zwarte strepen valt hij dan nauwelijks op in het riet.
Het geluid is een zwaar mishoornachtig geluid. Dit geluid komt overeen met het geluid als je in een lege fles blaast.

Biotoop

Grote open binnenwateren, met grote rietvelden. In winters ook bij kleinere waters waar te nemen.

Voedsel

voornamelijk vissen, amfibieën en insecten.

Broeden

Broedt in grote open rietvelden (bv. Oostvaardersplassen). Maakt hierbij een platform van riet net boven de waterspiegel.

Aantallen in Nederland

Zeldzame broedvogel in Nederland, geschat aantal tussen 200-300 paar. Is erg gevoelig voor strenge winters. 

Aantallen in onze omgeving

Deze soort komt niet broedend in onze omgeving voor. Slechts een enkele maal waargenomen rondom de toren bij Megen en de Revennekes in Uden.

© Vogelwacht Uden e.o.