Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

roodborsttapuit g

roodborsttapuit k

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, 11 - 12,5 cm

Herkenning

Prachtig gekleurd klein vogeltje met zwarte kop en staart, roodoranje onderdelen, brede witte halsvlek en donkerbruine dekveren. De ondervleugels en onderbuik zijn licht gekleurd, de stuit licht gespikkeld. Het vrouwtje is fletser, zoals meestal het geval is in de vogelwereld. 

Geluid

De roep is typerend, (wiet-klik, alsof twee kiezels tegen elkaar klikken). De zang als Paapje, maar saaier, eentoniger, meestal vanaf een zangpost, zoals de top van een struik, prikkeldraad of paaltje. Vliegt vaak op en neer vanaf zangpost. In de opname is een roodborsttapuit mannetje te horen die de typische roep gebruikt in winderige omstandigheden.

Biotoop

 Open landschap met doornige struiken (gaspeldoorn, braam, meidoorn). Ook zandige terreinen en heide, spoordijken en ruige wegbermen.

Voedsel

Wormen, spinnen, kleine hagedissen, vlinders, vliegen die voornamelijk op de grond gevangen worden.

Broeden

Komt eind maart terug uit het winterverblijf. Heeft een vlinderachtige baltsvlucht. Het mannetje kan er meer dan één vrouwtje op nahouden. De 5 - 6 eieren worden door het vrouwtje bebroed op het nest dat op de grond of net boven de grond ligt en goed verscholen is tussen het gras. Het mannetje helpt met voeren. Kan wel drie broedsels per seizoen grootbrengen. Twee weken broeden en twee weken voeren en de kuikens zijn vliegvlug, zoals veel kleine zangertjes doen.

Aantallen in Nederland

Bij ons zomergast, wil bij zachte winters wel eens overwinteren. Overwintert in zuid Europa en Afrika. 6500 - 7000 broedparen en gaat vooruit in aantal.

Aantallen in onze omgeving

Een typische soort voor onze Maashorst, in 2002 zijn er 22 broedparen geteld.