Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

roodhalsfuut g 
roodhalsfuut k
Roodhalsfuut, Podiceps Grisegena, 46-51 cm.


Herkenning

Deze fuutsoort is van de normale fuut te herkennen door zijn roodbruine hals en grote witte wangen. In zijn winterkleed is het verschil minder groot, maar hij heeft geen witte wenkbrauwstreep en een gele snavelbasis. Het geluid is een hoog "Kek-Kek".

Biotoop

Kleine ondiepe waters (vennen). In de winter overwintert deze op zee of op binnenwatere.

Voedsel

 De Roodhalsfuut eet voornamelijk waterinsecten  (larven). Eet ook vis, maar in mindere mate dan de Fuut.

Broeden

Maakt een nest van plantenresten  wat verakerd ligt tussen het riet. De jongen liften vaak mee op de rug van de ouders.

Aantallen in Nederland

Zeldzame broedvogel in Nederland met slechts 10-15 Broedparen. In de winter ook een schaarse wintergast, met name aan de kust, maar ook in binnenwateren.

Aantallen in onze omgeving

Slechts een enkel maal aangetroffen op Hemelrijk te Volkel.