Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

roodmus g

roodmus k

Roodmus, carpodacus erythrinus, 13,5 – 15 cm

Herkenning

Musachtige vink met een lange gevorkte staart en een zware conische snavel. Het mannetje heeft een helderrode kop, borst en stuit. De roodmus heeft geen witte vleugelstrepen. Het vrouwtje is geelachtig bruin gestreept. Het grote donkere oog valt op. Heeft een erg herkenbaar liedje, dat vogelaars vertalen als; ‘nice to meet you’.

Biotoop

Terrein met veel struikgewas, parken, boomgroepen met veel ondergroei, vaak bij water of moerassige vegetatie. Overwinterd in Azië en India.

Voedsel

Zaden, knoppen en insecten. Hij gebruikt zijn dikke snavel om knoppen en onrijpe zaden te openen. Eet ook zachte vruchten.

Broeden

Broedt noord en oost Europa, soms in kleine kolonies. Ze zijn erg plaatstrouw. Roodmussen hebben de voorkeur om laag in een struik te broeden in een goed verstopt klein nest. Om de jongen te voeren leggen de ouders vaak grote afstanden af. De vier tot zes eieren komen na 11 tot 12 dagen uit.

Aantallen in Nederland

Zeer schaarse zomergast en doortrekker. 10-15 broedparen, vooral op de Wadden.

Aantallen in onze omgeving

 Zeldzame doortrekker.