Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

temmincks g

temmincks k 

Temmincks Strandloper Calidris temminckii, 13 – 15 cm

Herkenning

Een kleine strandoper, bijna even groot als een Kleine Strandloper. Rug is echter minder gekleurd en meer grijs. Hij heeft korte poten en mist de V op de rug. De poten zijn licht geelachtig van kleur.De borstband loopt geheel door t.o.v. de Kleine Strandloper. 

Biotoop

Komt voor langs rivieren en meren 

Voedsel

Insecten, wormen, kleine weekdieren en schaaldieren is het voedsel van de Temmincks Strandloper.

Broeden

Broedvogel van noord Scandinavia, langs rivieren en meren. Het nest is een ondiep kuiltje in de grond. Vaak legt het vrouwtje 2 legsels, waarbij het mannetje het 2e nest uitbroedt. Na 22 dagen komen de 4 eieren uit, waarbij beide ouders voor de jongen zorgen. De jongen kunnen na 15 dagen vliegen.

Aantallen in Nederland

zeldzame doortrekker

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker, slechts 2 maal in het voorjaar waargenomen!

© Vogelwacht Uden e.o.