Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Sovondag

Natuurlijk doen we mee met de SOVON dag, was het antwoord op de vraag van SOVON. Dit jaar helaas met minder jeugd (Sinterklaas gooide roet in ons eten), maar wel met een aantal Iedere begeleider kreeg een eigen jeugdgroepje te begeleiden. Dit jaar ging de jeugd weer naar buiten,  met een bus naar de Millingerwaard. Daar kreeg ieder groepje een opdrachtenmap. Hierin zaten een plattegrond van het gebied, een bingokaart, een overzicht van diverse ganzen.

Op de bingokaart stonden 8 foto's van vogels die gespot moesten worden in de Millingerwaard. Iedereen was erg enthousiast. Het was erg jammer dat na ong. een halfuur Sieb moest afhaken, omdat hij zich niet lekker voelde. De 8 vogels die gespot moesten worden waren: Klapekster, Kramsvogel, Tafeleend, Meerkoet, Putter, Torenvalk, Kolgans, Pimpelmees.

Daarnaast moesten ze een raadsel oplossen; er werd een omschrijving gegeven van een vogel die ze moesten raden. Dit was voor het groepje de Fuut.

Tussen 13.00 en 14.15 uur was de lunch. Die was uitstekend verzorgd. Rond half drie werden we met de bus weer opgehaald en naar de Heemtuin in Nijmegen gebracht. Daar mochten we meekijken met het ringen van vogels.

De gevangen vogels waren; Koolmees, Pimpelmees, Merel, Vink en voor het eerst bij dat ringstation een Middelste Bonte Specht (zie foto).
Middelste bonte specht -3 - Nijmegen Brakkenstein 24.11.2012 Middelste bonte specht -2 - Nijmegen Brakkenstein 24.11.2012

Middelste bonte specht Nijmegen Brakkenstein 24.11.2012 Middelste bonte specht -5 - Nijmegen Brakkenstein 24.11.2012


Na het ringen gingen we lopend terug naar het terrein van Sovon. Daar werd nog een korte presentatie gedaan alvorens er een prijsuitreiking kwam. Het groepje van Stijn (zie foto) ging met de 1ste prijs naar huis, een waterdichte koptelefoon. Er was ook een troostprijs voor alle andere deelnemers, een oorlampje.
 2012-11-24 16.33.40
Het groepje van Stijn heeft o.a. de volgende vogels gespot:
Buizerd, merel, pimpelmees, putter, torenvalk, sperwer, kolgans, rietgans, grauwe gans, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, tafeleend, brilduiker, smient, wilde eend, blauwe reiger, fuut, vink, koperwiek, aalscholver. Ook hebben we diverse Galloway's (Schotse hooglanders zonder horens) in het gebied gezien.

© Vogelwacht Uden e.o.