Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Trek

Net als vorig jaar hebben we op zaterdag 15 oktober 2005 ook weer trekvogels geteld in de buurt van de Telpost “De brobbelbies” van de Vogelwacht. Omdat ook het Jeugd IVN meedeed werden er maar liefst 4 telposten ingericht worden. Van de hoofdtelpost werd nog een ervaren teller (Toy bedankt!!) gevraagd en kon er onder ervaren leiding geteld worden.


En dat viel nog niet mee! Er was van alles, maar ook weer niks te zien. Van alles: er was veel dat de aandacht opeisde: Twee reeen die uit de bosjes kwamen, twee loslopende honden (Daan, telpost 4:“ik zie een Vos achter een Konijn aanrennen”!), Rondhangende Kraaien en Veldleeuweriken, langvliegende Traumahelikopters en trekkende vliegen (groep drie telde zelfs 17 vliegen!!) Maar door de strakblauwe lucht was er ook juist weer weinig te zien. Het duidelijkst en mooist waren nog de twee jonge knobbelzwanen die laag langstrokken en door elke post werden gezien. Als het even stil was kon je zelfs het geruis van de vleugels horen! Ook de Grauwe Ganzen en de Aalscholvers waren mooi te zien.


Ondertussen hielden de posten over de portofoons kontakt met elkaar over hoeveel soorten en hoeveel vogels er al geteld waren, het was namelijk een wedstijdje: als je wist welke vogel het was dan pas mocht je ze opschrijven. Dat leidde nogal eens tot discussies: was het nou een Stormmeeuw of en Kokmeeuw? Uiteindelijk had post 1 “Zoek de Visarend” met onder andere Thymen, Marijn en Joey de meeste soorten: 32 (door mooie waarnemingen als Gaai, Winterkoning, Tapuit en Roodborst, dat dit niet allemaal trekvogels zijn mag de pret niet drukken) en had post 4 “de Duckies” (met onder andere Eveline en Daan) de meeste vogels: 580 (mede dankzij de 125 Kauwen).

Soort

telpost 1

telpost 2

telpost 3

telpost 4

Bijnaam

Zoek de Visarend

De IJsvogelkes

De Traumahelikopter

De

Duckies

Aalscholver

5

5

6

5

Blauwe Reiger

3

3

3

1

Knobbelzwaan

2

2

2

2

Grauwe Gans

7

 

7

6

Soepeend

 

 

2

 

Sperwer

4

3

2

5

Buizerd

3

1

 

1

Torenvalk

4

1

 

5

Kievit

21

16

 

17

Kokmeeuw

7

4

 

4

Stormmeeuw

 

 

14

2

Zilvermeeuw

 

2

 

 

Holenduif

2

1

6

5

Houtduif

11

14

40

44

Veldleeuwerik

20

3

140

92

Graspieper

10

12

35

40

Gele Kwikstaart

1

 

 

 

Witte Kwikstaart

2

3

 

2

Merel

1

 

1

1

Zanglijster

7

 

 

8

Koperwiek

20

24

20

24

Zwarte Kraai

22

82

46

 

Kauw

40

40

74

125

(Vlaamse) Gaai

1

 

 

 

Roek

5

 

1

1

Zwarte Specht

 

 

1

 

Spreeuw

181

102

16

114

Vink

138

57

55

45

Keep

 

23

 

6

Kneu

1

 

23

8

Geelgors

5

6

 

11

Rietgors

 

2

 

5

Pimpelmees

1

 

1

 

Zwarte Mees

1

 

 

 

Koolmees

1

3

2

1

Tapuit

1

 

 

 

Winterkoning

1

 

 

 

Roodborst

1

 

 

 

Vlieg

 

17

 

 

aantal soorten

32

24

22

27

aantal vogels

529

426

497

580