Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Trekvogels

Voordat we vertrokken heeft Bartuitleg gegeven waarom vogels trekken. 

Na deze uitleg  kreeg de jeugd  een formulier uitgereikt waarop een aantal type vogels waren genoteerd met de opdracht om tijdens de wandeling goed op te letten, omdat alle types aan de orde zouden komen waarbij ook voorbeelden zouden worden gegeven. De soorten die genoemd waren moesten worden opgeschreven. (onder noemer; Zomergast,Wintergast, Jaarvogel, Doortrekker,  Standvogel, Dwaalgast, Invasievogel, DE KAMPIOEN)
 
En toen  zijn we gaan wandelen. Eerst in de richting van de Kanonsberg en op het moment dat we bij het begrazingsgebied aankwamen zijn we rechtsaf gegaan, het open veld in.
Het weer was geweldig. Helder blauwe lucht en een stralende zon. Het was wel behoorlijk koud maar gelukkig had een ieder daar goed rekening mee gehouden en zich lekker warm aangekleed.
In het najaar hoor je nauwelijks vogelzang, waardoor het  wel rustig in het bos was. Alleen een enkele koolmees, vink en een goudhaantje waren te horen en te zien, waarbij werd uitgelegd dat dit zogenaamde jaarvogels zijn.
 
Op het veld aangekomen werd het gelukkig iets drukker met vogels. Mooie waarnemingen waren: havik, koperwiek, kramsvogel. Daarnaast ook nog een behoorlijk aantal houtduiven, enkele holenduiven en een groep spreeuwen. Even later kwam een groep van ca. 100 kolgranzen over en ook nog enkele grauwe ganzen.
 
Bij de bosrand aangekomen werd het gelukkig iets drukker met het kleine spul zoals diverse mezen, vinken, putters, kepen en kneuen.
 
Gaandeweg de wandeling werd verder aandacht besteed aan weer enkele typen zoals de standvogel, doortrekker, zomer- en wintergast, dwaalgasten en invasievogels.
 
Op de pad richting de trektelpost was het een drukte van jewelste. Veel pimpelmezen, geelgorzen, veldleeuwerikken, kneuen en kepen vlogen constant met ons mee en ook een grote groep kieviten waren van de partij.
 
Om 11.00 uur zijn we bij de trektelpost aangekomen en was het eindelijk tijd voor een lekker koek. Wim Gremmen stond ons al op te wachten en heeft nog nadere uitleg gegeven over deze trektelpost. Maar liefst meer dan 2 miljoen vogels waren er dit seizoen al geteld. Erg veel aandacht was er niet echt meer voor, het was veel leuker om met de onderweg verzamelde takken, grassprieten en kruiden te spelen.
 
Uiteindelijk kwamen we om ongeveer 11.40 uur weer bij de parkeerplaats aan alwaar de uitwerking van de soortenlijst ;

Zomergast: Fitis, Tjiftjaf, Zwaluw, Kwartel, Koekoek
Wintergast: Klapekster
Jaarvogel: Vink, Buizerd, Goudhaantje, Mezen
Doortrekker: Kraanvogel, Beflijster
Standvogel: Torenvalk, Blauwe Reiger
Dwaalgast: Rotskruiper
Invasievogel: Pestvogel
 
DE KAMPIOEN:  Noordse Stern

Tevens werd er  nog een verhaaltje over de vogeltrek (zie bijlage Trekvogels) uitgereikt;

Waarom trekken vogels?
 
Daarover zijn verschillen theorieën. Deze zijn  ook afhankelijk van waaruit de trek plaats vindt.
In ons gebied trekken de vogels van Noord naar Zuid. De  meest voor de hand liggende reden is dat het in het noorden te koud wordt en dat er door vorst en sneeuw veel minder te eten is. In het noorden zijn de dagen in de winter ook veel korter zodat er veel te weinig tijd is om eten te zoeken.
Maar hoe weten ze nu waar ze naar toe moeten vliegen?
Men denkt dat de trekrichting erfelijk is ingeprent.
Bij vertrek stellen ze hun vliegrichting vast welke wordt bepaald aan de hand van de hoek van het zonlicht en de stand van de maan en de sterren. Door deze richting aan te houden komen ze vanzelf in warmere en voedselrijkere gebieden. Ook herkennen ze het landschap.
Ze vliegen tussen de 200 km en 800 km per dag met een snelheid (afhankelijk van de soort) van tussen de 50 en 90 km per uur. Sommige vogels vliegen maar enkele uren per dag anderen 10 uur per dag. Vele vogels vliegen ook ’s nachts.
Sommige vogels die uit het noorden komen blijven de hele winter in Nederland, anderen trekken verder door naar het zuiden.
Meer info kunnen jullie vinden op o.a. onderstaande site.
www.noorderkempen.be/vogels/tekst/vogeltrek.htm


 
Al met al was het een goed geslaagde wandeling waarbij ook nog vaak werd stilgestaan bij de nog veelvuldig aanwezige paddestoelen in allerlei kleuren en vormen.

© Vogelwacht Uden e.o.