Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

Vogelteldag 2004


Op zondag 17 oktober was het weer zover. Onze jaarlijkse vogelteldag kon van start gaan. Om half 8 stonden op alle 5 de posten vogelaars paraat. Het was nog donker en vrij koud, maar gelukkig (ondanks de voorspellingen) was het droog. Na het uitdelen van de portofoons en tellijsten kon de telling van start gaan. Het eerste half uur viel eigenlijk nog wat tegen, waarschijnlijk nog te vroeg voor de vogels, enkele Vinken en Graspiepers kwamen er maar over. Maar na 8 uur begon het toch los te komen, tussen 8 en 9 uur was de piek van de vogeltrek (1000 vogels). Dit werd na 9 uur helaas al weer wat minder, waardoor er bij diverse tellers ook wel een dip ontstond.


Vogelteldag 2004
Vogelteldag 2004

De op de posten aanwezige portofoons zorgen gelukkig voor wat vertier, iedereen bleef hierdoor toch scherp (en soms melig of kwam dit door de aanwezige sterke drank?). Diverse Bossche opmerkingen gingen heen en weer, waarom toch? Wat dacht je van een Bossche Gaai met 9 eikels in zijn bek en hij bleef nog krijsen!! Rond 11 uur begon iedereen toch wel te snakken naar het beloofde broodje worst. Dit hebben we dan ook direct beantwoord, Jan Willem had de pan al opgezet. Na iedere telpost te hebben voorzien van de worst zie je ook direct de leuke waarnemingen, zoals de net ontdekte dassenburcht bij telpost 4, met 2 overstekende Reeën.


Vogelteldag 2004
Vogelteldag 2004

Als klapstuk werd er een lichte roofvogel ontdekt boven de 3 vennen. Vrijwel direct werd er Rode Wouw geroepen en iedereen was direct in opperste stemming. Bijna iedere telgroep heeft deze rode wouw met zo’n mooie gevorkte staart gezien.


Vogelteldag 2004
Vogelteldag 2004

Enkele ander krenten uit de pap waren; Kruisbekken, Grote Gele Kwikstaart, Beflijsters. Helaas waren de grote aantallen dit jaar niet overgekomen, dit kwam waarschijnlijk wel door de koude zuid/westen wind. De sfeer was er echter niet minder om. Na de telling zijn we met zijn allen naar ons “Bankske”gegaan. Hier hebben we de dag afgesloten met een borrel (alweer) en een kop snert!!


Vogelteldag 2004
Vogelteldag 2004

Vogelteldag 2004
Vogelteldag 2004

Vogelteldag 2004
Vogelteldag 2004

Vogelteldag 2004
Vogelteldag 2004

Aantallen van de 5 telposten


VogelsoortTelpostTotaal
 12345 
Aalscholver 0 1 0 0 0 1
Beflijster 0 0 0 2 1 3
Boomleeuwerik 0 0 15 2 0 17
Buizerd 0 0 2 0 0 2
Gaai 1 0 5 0 0 6
Geelgors 6 7 0 6 0 19
Goudhaantje 12 0 0 6 0 18
Graspieper 66 49 24 89 128 359
Grauwe Gans 29 0 0 6 24 59
Groenling 0 0 0 0 0 1
Grote Gele Kwikstaart 2 0 0 0 0 2
Grote Lijster 0 0 4 8 0 12
Havik 1 0 0 2 0 3
Holenduif 0 6 4 10 0 20
Houtduif 12 23 2 48 0 85
Kauw 0 4 0 7 0 11
Keep 1 3 0 4 0 8
Kievit 0 0 6 15 22 43
Kneu 0 11 18 0 25 54
Kokmeeuw 0 0 0 6 4 10
Kramsvogel 49 16 3 9 88 165
Koolmees 25 0 0 0 0 25
Koperwiek 31 12 183 113 74 413
Kruisbek 1 0 0 0 4 5
Rode Wouw 0 0 0 0 1 1
Merel 0 1 0 0 0 1
Roek 0 0 0 1 0 1
Nijlgans 0 0 0 0 20 20
Pimpelmees 3 0 0 0 0 3
Putter 0 0 0 0 1 1
Rietgors 0 6 0 1 2 9
Ringmus 0 0 7 0 12 19
Stormmeeuw 0 0 0 0 1 1
Sperwer 0 0 2 0 0 2
Spreeuw 17 77 56 125 13 288
Wilde Eend 0 0 0 0 6 6
Turkse Tortel 0 0 0 1 0 1
Veldleeuwerik 26 196 188 29 67 506
Vink 129 244 247 683 77 1380
Witte Kwikstaart 13 12 8 9 8 50
Zilvermeeuw 0 1 1 0 1 3
Zanglijster 8 0 1 25 0 34
Zwarte Kraai 0 0 3 0 0 3
Totaal 435 669 779 1207 581 3671

© Vogelwacht Uden e.o.