Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
jeugd

Vogeltrek

Na enkel buitjes (gelukkig voor 9.00 uur) zijn we vanaf de parkeerplaats vertrokken voor een fikse wandeling.

Ons doel was de telpost van de Vogelwacht te gaan bezoeken. Onderweg is er natuurlijk veel verteld over de vogeltrek;

Waarom trekken vogels weg?
Wanneer vogels niet genoegn voedsel meer kunnen krijgen in het gebied waar ze zomers zijn, trekken ze weg.  Voorbeelden hiervan zijn de zwaluwen die wegtrekken omdat er bijna geen muggen meer zijn. Ganzen die wegtrekken omdat het in het verre noorden al koud en besneeuwd is. Hierdoor is er geen gras meer te vinden.

Waar gaan ze naar toe?
Veel kleine zangvogels trekken helemaal naar Afrika. Vogels zoals Kievitten gaan niet zo ver, deze gaan tot aan Frankrijk/Spanje. Ganzen en Zwanen die uit Het hoge noorden komen (Scandinavië) trekken naar Nederland, Belgie en Engeland. Dit noemen we wintergasten.
Een vogel die een van de grootste afstanden aflegt is, de Noordse Stern, deze broedt in Groenland en andere Noordelijke poolstreken. In de trektijd vliegen ze zeker zo’n 30.000 km. Ze vliegen van de Noordpool naar de Zuidpool toe.Bij de Noordse Stern is vooral de duisternis en de kou een reden om naar de Zuidpool toe te trekken. Op de Zuidpool is dan geen duisternis en het is de minder koud (Middernachtzon). Op de Noordpool is het dan de hele dag donker en het is de veel kouder. Je zou kunnen zeggen dat de Noordse Stern de zon achterna vliegt.

Trekvogels kunnen we verdelen in de volgende groepen;

Zomergasten, deze broeden in Nederland en overwinteren in het zuiden (Afrika). Voorbeelden zijn; Zwaluwen, Fitis, Tjiftjaf...

Wintergasten, Deze broeden in het Noorden en trekken in de winter naar Nederland. Voorbeelden zijn; Ganzen, Zwanen, Koperwiek...

Jaarvogels, deze zijn het hele jaar aanwezig. Deze trekken in het najaar wel weg en worden vervangen door de soortgenoten uit het noorden. Voorbeelden zijn; Roodborst, Koolmees, Houtduif.

roodborst3
De Roodborst die in de winter in onze tuin zit fluit dus eigenlijk Zweeds of Noors??

Tijdens de wandeling noteerden we om de beurt een vogel die we zagen. Hierbij hebben we in de boeken opgezocht in welke groep deze vogel behoorde. De volgende vogels hebben we genoteerd;

Jaarvogel;
Merel, Houtduif, Torenvalk, Veldleeuwerik, Buizerd, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Vink,  Zwarte Kraai, Roodborst, Koolmees, Gaai (met eikels in zijn bek), Ringmus, Kokmeeuw, Geelgors, Spreeuw, Graspieper, Aalscholver, Ekster, Groenling, Staartmees

Zomervogel;
Witte Kwikstaart, Boomleeuwerik

Wintergast;
Grauwe Gans, Smelleken (jagend achter spreeuwen aan)

Toen we bij de telpost aankwamen was het prachtig weer, blauwe lucht met een lekker najaars zonnetje.

Op de telpost was het daarom erg rustig met de vogeltrek. Toch hebben we de tellers wel aan het "werk" gezien.

 Met tikkers telden ze de houtduiven, vinken en graspiepers. Na de koeken zijn we ook maar naar het zuiden vertrokken, op weg naar de parkeerplaats. Onderweg hebben we prachtig een Smelleken gezien. Dit is een kleine roofvogel die achter een groepje spreeuwen aan joeg.