Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

zilverplevier g

zilverplevier k

Zilverplevier Pluvialis squatarola

Herkenning

Vrij grote plevier, met dik lijf, grote kop en zware snavel. In de vlucht is een brede witte vleugelstreep zichtbaar en de stuit is wit. De okselveren zijn zwart (de zzilverplevier heeft zzwarte okselveren, geen enkele andere steltloper heeft zwarte oksels). In de winter zijn de kop en buik licht van kleur, de rug is lichtgrijs gemêleerd. In broedkleed wordt echter de Zilverplevier diepzwart op zijn buik en borst en kop. Is te verwarren met Goudplevier, maar heeft een zwaarder postuur, forsere snavel en grotere ogen. De Zilverplevier heeft vaak een ineengedoken houding, de Goudplevier staat rechtop. Heeft een heldere roep. Overwinterd in Afrika.

Biotoop

Delta’s en kwelders (wadden), in broedgebied arctische toendra’s van Canada en Rusland voorbij de boomgrens op stenige richels.

Voedsel

Er wordt vooral wormen, week- en schelpdieren, zeeslakken en krabbetjes, die soms rennend gevangen worden.

Broeden

Het nest is een simpel kuiltje tussen de stenen en het korstmos. In juni worden vier eieren gelegd, die bijzonder fel door de ouders verdedigd worden. De kuikens zijn nestvlieders. Tegen het einde van augustus zijn de jongen vliegvlug.

Aantallen in Nederland

Broedt niet bij ons, doortrekker, vooral op de wadden, slikken en buitendijks grasland.

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker voor onze regio