Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

zwarteibis g

zwarteibis k  
Zwarte Ibis, Plegadis falcinellus, 55 – 65 cm

 

Herkenning

Middelgrote, zwarte reiger met duidelijke kromme snavel. Het verrekleed is donker paarsbruin. Groen metaalachtige glans op vleugels.

Biotoop

komt voor in moerasachtige terreinen met een rijke vegetatie in zuid/oost Europa.
 

Voedsel

In open ondiep water worden visjes en amfibieën gevangen. Ook worden insectenlarven, slakken en garnalen gegeten. 

Broeden

Nestelt in kolonies, vaak samen met andere reigersoorten, hoog in de bomen of in het riet.

Aantallen in Nederland

Schaarse dwaalgast.

Aantallen in onze omgeving

Slechts éénmaal waargenomen op Hemelrijk (1988).