Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 11 (06 okt - 12 okt)

06-10-2014

Maandag, redelijk windje uit het zuidoosten, geheel bewolkt en 17 ˚C. Zanglijster vliegen vandaag vooral in de vroege ochtend goed (het is dan ook een nachttrekker) en de ganzen vliegen ook deze ochtend. Na 9 uur komt de trek van de Vinken goed op gang met een paar honderd vogels per uur. Tussen 10 en 11 komt er een Rode Wouw over. Vandaag vliegen ook de Veldleeuweriken, Graspiepers en de Spreeuwen goed, maar ook de Rietgors komt elk uur met zo’n 10 vogels door. Een IJsgors wordt tussen 1 en 2 ontdekt, het uur erna wordt hij ook weer gehoord, de vogel zit dus ter plaatse. Mogelijk dat dit dezelfde vogel is als gisteren, maar zeker is dat natuurlijk niet. Uiteindelijk worden er van daag maar 3 Sperwers en 2 Buizerds op trek waargenomen, dat is niet echt veel. Meer dan 2400 Vinken is natuurlijk wel mooi, maar 120 Holenduiven is ook een hele goede score.
Vandaag  47 soorten, 5386 exemplaren

IMG 0015
Aalscholver ©Harry Claasen

07-10-2014

Dinsdag, de wind is naar zuidwest en trek aan tot kracht 5, het is half tot zwaar bewolkt en maximaal 16 ˚C. ’s Morgen in het eerste teluur wordt er weer een IJsgors waargenomen, deze vliegt over de keet en is vertrokken. Het trekt goed deze ochtend, veel veldleeuweriken, een tweetal Grote Zilverreigers, een flinke groep sijzen en om half 11 komt er nog een Boomvalk langs, een late, maar we zien ook nog geregeld zwaluwen en op warme dagen ook nog wel libellen, dus er is nog eten voor deze vogel. Zo nu en dan komen er ook groepjes Boomleeuweriken en Grote Lijsters over, dat is een leuke afwisseling tussen de gewone soorten. Dat zijn de drie Grote Zilverreigers die rond 11 uur overkomen ook. Waarschijnlijk vanwege de aantrekkende wind en de regen stopt de trek tegen 12 uur. Het laatste half uur op de post wordt er nog maar een Rietgors geteld. Vandaag dik 4000 vinken, bijna 900 Veldleeuweriken en meer dan 100 Zanglijsters.
Vandaag 43 soorten, 6030 exemplaren

08-10-2014

Woensdag, matige zuidwesten wind, geheel tot half bewolkt en fris met maar 14 ˚C. Vandaag is het wat rustiger in de lucht, maar toch druk genoeg voor de tellertjes om de Vinken en dergelijke te tellen. In de ochtend zijn er enkele groepen ganzen die overtrekken, daar zit ook een groep Rietganzen bij. Tussen 9 en 10 uur komt er nog een late Boerenzwaluw over en we zien een Ekster langskomen en dat is een zeldzaamheid hier (tot nu toe 57 in 15 jaar, waarvan vorig jaar een groep van 17). De 2 Koperwieken van vandaag zijn niet de eerste, maar veel zijn er nog niet overgekomen dit jaar. Wat roofvogels betreft vandaag maar 2 Sperwers, maar wel leuk waren de 92 Kneuen en die ene Kruisbek.
Vandaag 35 soorten, 1920 exemplaren

09-10-2014

Donderdag, zuidwesten wind, tot kracht 3 en zwaar bewolkt, maar er zijn wel gaten in de bewolking, 19 ˚C. Tot 9 uur vliegt het nog niet echt spectaculair, aar daarna komen de Vinken op gang met 800 in dat uur. Het uur erna is echt goed met meer dan 4000 Vinken, dat is het uur dat er ook een Smelleken langskomt, maar ook 2 Sperwers en een Buizerd. Tussen 11 en 12 weer bijna 4000 Vinken, maar bijvoorbeeld ook een Grote Bonte Specht! Die zien we zelden op trek hier. De volgende uurscores van de vink zijn bijna 3000 en 1000. In totaal precies 13.000 Vinken vandaag, maar ook circa  1000 Veldleeuweriken  en met deze aantallen ook geode treken van Sperwers, want er worden er in totaal 26 geteld, plus 6 Buizerds, 2 Torenvalken en in totaal 2 Smellekens. Het is blijkbaar ook warm genoeg geworden voor de laatste (?) vlinders, want er worden ook nog Atalanta’s en een Oranje Luzernevlinder gezien.
Vandaag 41 soorten, 15653 exemplaren

DSC 0744aMartien
Torenvalk ©Martien van Dooren

10-10-2014

Vrijdag, zuidwesten wind, wisselend bewolkt en 21 ˚C. Het begint vandaag goed met al vroeg een Grote Gele Kwikstaart, later zullen er nog 4 volgen. De Vinken beginnen al voor 9 uur goed te trekken (al meer dan 1000) en het volgende uur gaat het echt los met meer dan 7000 Vinken! Met al die Vinken komt er ook een Sperwers mee, 8 in dit uur en 12 in het volgende. Daarnaast veel andere soorten, waaronder 2 Grote Zilverreigers. Tussen 11 en 12 uur komt er nog een Gele Kwikstaart over. Het is zelfs weer voor vlinders, er worden zelfs 6 Oranje Luzernevlinders gezien. Tussen 12 en 1 komen er nog steeds bijna 1000 Vinken over, maar daarna wordt het rustiger in de lucht. Wel is er roofvogeltrek, Sperwer en Buizerds en een Slechtvalk. Het laatste uur levert nog spektakel op, in totaal 55 Buizerds. De grootste groep zat in een wolk over drie torentjes verdeeld. Uiteindelijk vandaag 86 Buizerds, 33 Sperwers en ook nog 4 Torenvalken en de genoemde Slechtvalk. De Vinken komen op 18733 uit, maar er worden ook 1059 Veldleeuweriken geteld en toch nog 380 Graspiepers en 130 Witte Kwikstaarten. Alweer een topdag!
Vandaag 44 soorten, 22005 exemplaren

11-10-2014

Zaterdag, weinig wind, uit zuidwest, zwaar bewolkt en uiteindelijk regen en 17 ˚C. Een koel begin met 6 ˚C, maar de vroege ochtend is interessant met alweer Vinken, maar ook diverse ganzen en dik 1500 Spreeuwen. Tussen 10 en 11 uur komen er een Zwarte Roodstaart en een Tapuit langs, de laatste is laat en de eerste is toch niet echt algemeen hier (maar wel in de meeste jaren geteld). Regelmatig worden er al aardige aantallen Houtduiven geteld, maar die trek moet nog echt komen. Halverwege de middag begint het te regenen en wordt er met tellen gestopt. Vergeleken met gisteren zijn de aantallen laag, maar bijna 400 Veldleeuweriken, 63 Zanglijsters, 1700 Spreeuwen, bijna 300 Vinken en 47 Kepen is toch leuk.
Vandaag 37 soorten, 6331 exemplaren

12-10-2014

Zondag, tot 10 uur mist en dus nauwelijks wind, later iets meer en uit het zuidwesten. Geheel bewolkt, later half bewolkt, maximaal 18 ˚C. De mist zorgt er voor dat het vandaag rustig aan gaat. Het is ook koud met maar 5 graden en het zicht is tot 9 uur minder dan 100 meter. Wat er gezien wordt, komt dus vlakbij over. Na 9 uur begint het wat open te trekken en kunnen er Kolganzen worden onderscheidden. De temperatuur wordt ook een stuk dragelijker. Om kwart voor 11 komt er een Visarend over, de 11de dit jaar en net niet de laatste ooit op deze telpost (dat is 14 oktober 2005). Na 11 uur is het blijkbaar warm genoeg voor de vlinders om te vliegen, want er worden nog 4 Oranje Luzernevlinder en 11 Atalanta’s geteld. Toch is het wel herfst inmiddels, want de 3 Roeken op trek is toch iets voor dat jaargetijde.
Vandaag 26 soorten, 615 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken        
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai Huismus  
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier Groenling  
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper Stormmeeuw  
Nijlgans Slobeend Koolmees Roodkeelpieper  
Wilde eend Wespendief Vink Ekster  
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel Bosrietzanger  
Watersnip Visarend Merel Sijs  
Wulp Koekoek Kauw Keep  
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger Klapekster  
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu Roek  
Holenduif Putter Kievit Waterpieper  
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees Kolgans  
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans# Toendrarietgans  
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk Koperwiek  
Boompieper Kruisbek Geelgors Roodpootvalk  
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw Pijlstaart  
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan Rietgans spec  
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning IJsgors  
Rietgors Paapje Wintertaling Grote bonte specht*  
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop    
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart    
Sperwer Boomvalk Europese kanarie    
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter    
Kleine plevier# Heggenmus Kramsvogel    
Goud plevier Smelleke Steppekiekendief    
Buizerd Grote gele kwikstaart Fitis    
Witgat Grote canadese Gans Gaai    
Zilvermeeuw Tureluur# Rode wouw    
Houtduif Zanglijster Veldleeuwerik    
Vlinders    
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder  
Klein koolwitje Groot koolwitje  
Klein geaderd witje Koninginnepage  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31
10-09-2014 Slechtvalk 5
03-10-2014 Atalanta 72

© Vogelwacht Uden e.o.