Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 12 (13 okt - 19 okt)

13-10-2014

Maandag, draaiende zuidelijke wind die aantrekt, half bewolkt en 19 ˚C. Het eerste uur vliegt het al goed met ganzen, Kieviten, Witte Kwikstaarten, lijsters en veel Houtduiven en Vinken. Het tweede uur komen daar Koperwieken bij en het derde uur komt er nog een Boerenzwaluw over en nog steeds veel Kieviten, maar ook aardig wat Veldleeuweriken. Vanaf 12 uur droogt de stroom een beetje op, maar er komen nog steeds meer dan 1000 Vinken over (en dit uur 6 Boerenzwaluwen). Het volgende uurtje is goed voor een juveniele Bruine Kiekendief en een langstrekkende Klapekster. Ook wordt er nog een late Tapuit gezien. Tussen 2 en 3 komt er een Smelleken en een Slechtvalk langs. De laatste teluren van vandaag zijn goed voor een Grote Zilverreiger, veel Witte Kwikstaarten en ook nog een Oranje Luzernevlinder. Vandaag naast het al genoemde veel Grote Lijsters, 100, en meer dan 1000 Kieviten en nog geen 200 witte Kwikstaarten (record staat met 376 veel scherper, maar vorig jaar was de beste dag 49).
Vandaag 46 soorten, 17964 exemplaren

14-10-2014

Dinsdag, vrij krachtige zuidoosten wind, zwaar bewolkt en 17 ˚C. De ochtend begint met veel verplaatsingen van ganzen en na het eerste uur beginnen de Veldleeuweriken en de Vinken weer goed te vliegen met uurtotalen van respectievelijk 1500 en 2500. Tussen 10 en 11 vooral veel Vinkentrek, maar ook 11 Boerenzwaluwen en bijna 500 Koperwieken. Daarna komt er een groep van 3 Pijlstaarten over, opvallend dat we dit jaar drie keer Pijlstaarten over de telpost hebben gezien en dat het steeds 3 exemplaren waren. Even later zien we 5 Beflijsters richting het Loo vliegen en dat is direct een dagrecord (stond op 1 Beflijster, we hebben er nooit meer dan 1 per dag gezien). Een apart roepje deed ons denken aan een mogelijke Strandleeuwerik, de plek waar de vogel landde werd onderzocht, maar dat leverde jammer genoeg niets op. Tussen 1 en 2 komen er nog steeds meer dan 600 Vinken over, maar in dit uur tellen we 21 Buizerds op trek. Komt er nog meer vanmiddag? Helaas niet, het zijn er maar 4. Uiteindelijk hebben we 11duizend Vinken, 2400 Veldleeuweriken en 1200 Koperwieken geteld vandaag.
Vandaag 40 soorten, 17150 exemplaren

15-10-2014

Woensdag, zuidwesten wind, zwaar bewolkt tot 3 uur, dan trekt het open, 17 ˚C. Met de gedraaide wind is het een stuk rustiger in de lucht vandaag. Toch is het leuk, want er komen diverse vogels over, maar dan in wat lagere aantallen. Tot de middag zitten daar geen bijzondere soorten bij. Na 1 uur is het warm genoeg voor de vlinders en er worden weer Oranje Luzernevlinders waargenomen. Na 2 uur begint het wel leuk te worden met eerst een Goudplevier, maar vervolgens ook verschillende Buizerds, 21 in dit uur. Het uur erop eindelijk een Blauwe kiekendief, de eerste pas op deze telpost dit jaar. Ook komt er een straatje van 32 Buizerds over, eerst zien we er 8 vlak achter elkaar vliegen en dan komen er uit dezelfde hoek steeds weer nieuwe vogels bij, terwijl de eerste al richting zuidwesten wegvliegen. In totaal tellen we vandaag 82 Buizerds, net niet de beste dag van dit jaar.
Vandaag 33 soorten, 1868 exemplaren

16-10-2014

Donderdag, zuidwesten wind, half tot zwaar bewolkt en 18 ˚C. Meestal is de telpost eerder bemand, maar vandaag beginnen we pas om 10 uur. Mogelijk hebben we daarom een Velduil, die op telpost Zuid langskwam, gemist. Ook zullen er de eerste uren Vinken en lijsters gemist zijn, maar die vliegen na 10 uur ook nog. Om kwart over 11komt er nog een Blauwe Kiekendief langs, het een is adult mannetje en deze blijft de rest van de ochtend op de Brobbelbies jagen. We zien diverse Watersnippen over komen vandaag, blijkbaar is het nu beter weer voor ze om te trekken. Opvallend is een grote groep Aalscholvers, waar 3 ganzen in mee vliegen, waarschijnlijk alle 3 Kolganzen. Na 2 uur komt er een Bruine Kiekendief over, verder is het op deze telpost onderhoudend, maar niet spectaculair. Daarvoor zijn we met een aantal naar telpost zuid geweest, want daar zat de hele dag een Bladkoning ter plaatse.
Vandaag 38 soorten, 1808 exemplaren

aalscholversmetganzen2 aalscholversmetganzen2
Aalscholver ©Harry Claasen
bladkoning
Bladkoning ©Harry Claasen

17-10-2014

Vrijdag, westelijke wind, veel bewolking en 19 ˚C. In de ochtend vliegen er vooral veel Veldleeuweriken over, maar er zijn natuurlijk ook weer enkele groepen Kol- en Grauwe Ganzen. Wat later is er toch weer Vinkentrek die de moeite is. Rond de lunch zien we drie Grote Gele Kwikstaarten overkomen en weer een man Blauwe Kiekendief, het is een andere dan gisteren en deze vliegt strak door. Een duidelijk adulte Grote Mantelmeeuw komt het uurtje erna over en een mooie groep van 36 Goudplevieren, dat is een grote groep voor hier, maar ooit hebben we een veel grotere groep langs gehad (125 op 6 november 2010). Het is blijkbaar ook goed weer voor de Luzernevlinders, we tellen er dit uur 6, waarvan 3 tegelijk in beeld. Voor Buizerdtrek wordt er lang door geteld, maar dat levert niet veel op, behalve een Slechtvalk.
Vandaag 36 soorten, 3653 exemplaren

blauweKiekHarry1710
Blauwe kiekendief ©Harry Claasen

18-10-2014

Zaterdag, zuidwesten wind, niet te veel, wisselend bewolkt en maar liefst 23 ˚C. Vandaag weer veel trek, het tweede teluur tellen we 750 Houtduiven, ruim 700 Veldleeuweriken, bijna 500 Koperwieken en ruim 2500 Vinken! In totaal meer dan 5000 vogels dit uur. En het uur erna is net zo, behalve dat we meer dan 4000 Vinken tellen en ook nog eens 650 Spreeuwen. Tussen 11 en 12 komen er een paar grote groepen Houtduiven langs, zodat er in dat uur er 1800 geteld worden en meer dan 5000 Vinken en bijna 700 Koperwieken. Dit uur komen we boven de 8000 vogels uit. Na 12 uur neemt het wel wat af, maar er komen wel 2 Blauwe Kiekendieven en 2 Smellekens over. Andere roofvogels komen ook op gang: per uur Buizerd 25, 24, 18, 1 (totaal vandaag 86) en Sperwer 7, 4, 3, 3 (32). De temperatuur was ook hoog genoeg voor de vlinders, er worden 4 Luzernevlinders geteld, 12 Atalanta’s en nog een Gehakkelde Aurelia (laatste ooit, was 8 oktober 2009). Zoveel Koperwieken hebben we dit jaar nog niet geteld, in totaal 1950, Voor Houtduiven geldt dat ook: 5202.
Vandaag 45 soorten, 26011 exemplaren

Veldleeuwerik2110Harry
Veldleeuwerik ©Harry Claasen

19-10-2014

Zondag, matige zuidwesten wind die tot vrij krachtig aantrekt, licht bewolkt en maximaal 23 ˚C. Recordwarmte voor zo laat in oktober! We hebben er zin in, want er wordt al om 7 uur begonnen met tellen. Na 8 uur begint het goed te vliegen met verschillende soorten ganzen, Houtduiven in grote aantallen, Veldleeuweriken, Koperwieken, Kauwtjes, Spreeuwen en Vinken. De eerste Kleine Barmsijs van dit jaar komt ook over. Het uur erop komt er een Smelleken langs en een Grote Gele Kwikstaart en de rest blijft goed vliegen. Tussen 10 en 11 eindelijk weer eens Kramsvogels, die hebben we al een tijdje niet meer gehad. Na 11 uur wordt het wel wat rustiger, maar er komt weer een Blauwe Kiekendief over, dit keer een juveniele. Na 12en komt er roofvogeltrek op gang, niet echt grote aantallen (is ook niet te verwachten, want in Falsterbo komt bijna niks langs). Voor vlinders was dit ook weer een goede dag met Luzernevlinders (uiteraard), 18 Atalanta’s en een Kleine Vos.
Vandaag 46 soorten, 17079 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken    
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai Huismus  
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier Groenling  
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper Stormmeeuw  
Nijlgans Slobeend Koolmees Roodkeelpieper  
Wilde eend Wespendief Vink Ekster  
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel Bosrietzanger  
Watersnip Visarend Merel Sijs  
Wulp Koekoek Kauw Keep  
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger Klapekster  
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu Roek  
Holenduif Putter Kievit Waterpieper  
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees Kolgans  
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans# Toendrarietgans  
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk Koperwiek  
Boompieper Kruisbek Geelgors Roodpootvalk  
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw Pijlstaart  
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan Rietgans spec  
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning IJsgors  
Rietgors Paapje Wintertaling Grote bonte specht  
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop Beflijster*  
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart Blauwe kiekendief*  
Sperwer Boomvalk Europese kanarie Grote mantelmeeuw*  
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter Kleine barmsijs*  
Kleine plevier# Heggenmus Kramsvogel    
Goud plevier Smelleke Steppekiekendief    
Buizerd Grote gele kwikstaart Fitis    
Witgat Grote canadese Gans Gaai    
Zilvermeeuw Tureluur# Rode wouw    
Houtduif Zanglijster Veldleeuwerik    
Vlinders  
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder  
Klein koolwitje Groot koolwitje  
Klein geaderd witje Koninginnepage  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31
10-09-2014 Slechtvalk 5
03-10-2014 Atalanta 72
14-10-2014 Beflijster 5

© Vogelwacht Uden e.o.