Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 15 (04 nov - 10 nov)

IMG 3141
Kleine zwaan ©Harrie claassen

maandag 04-11-2013

Flinke wind uit zuidwest, geheel bewolkt en 11 tot 13 °C. Een mooie man Goudvink is het eerste teluur te zien, verder zorgt de harde wind ervoor dat er erg weinig vliegt. Er komt nog een enkele Sperwer langs en verder met name Spreeuwen. De telling is dan ook vroeg afgelopen.
Vandaag 16 soorten, 146 exemplaren.
5781015
Torenvalk ©Henk vd Acker

dinsdag 05-11-2013

Minder wind dan gisteren, eerst zuidwest maar op het eind zelfs zuidzuidoost, de bewolking neemt toe van weinig tot bijna geheel bewolkt en maximaal maar 7 °C. Dat er minder wind is, is goed te merken, want de Houtduiven vliegen vandaag goed en met de Houtduiven ook Spreeuwen, Vinken, Kramsvogels en Koperwieken. De Blauwe Kiekendief is ook nog steeds aanwezig, die wordt bijna elke dag gezien. Na 9 uur beginnen ook de Aalscholvers en de Veldleeuweriken te vliegen. Om half 10 ontdekt Wim een Europese Kanarie in de Amerikaanse Vogelkers die een stukje van de keet af in de berm staat. Hij is goed te zien in de telescoop, maar vliegt wel snel weer weg, dus helaas geen foto. Voor de aanwezige tellers een nieuwe soort in de regio! Tussen 10 en 11 komt er een grote groep Kolganzen over, 140 in totaal. Ook een vrouwtje Smelleken komt langs. Een goede dag, jammer dat we niet langer konden tellen.
Vandaag 33 soorten, 6198 exemplaren.
5764817
Smelleken ©Henk vd Acker

woensdag 06-11-2013

Matige zuidwesten wind, geheel bewolkt en maximaal 10 °C. Het tweede teluurtje levert al weer een Smelleken op (de 26ste dit jaar, vorig jaar 18, maar dat was een slecht jaar) en dit is een leuk teluur met veel verschillende soorten en flink wat Kramsvogels en nog een late Kleine Mantelmeeuw. De Kramsvogels doen het goed dit jaar, we zitten al ruim boven het totaal van vorig jaar. Verder vandaag aardig wat Veldleeuweriken en Kneuen en regelmatig Rietgorzen. Tussen 10 en 11 komt er een mooie groep Goudplevieren, 26 is voor hier veel.
Vandaag 25 soorten, 1711 exemplaren.
5764832
Goudplevier ©Henk vd Acker

donderdag 07-11-2013

Westenwind, maar slechts windkracht 1 en regen, 11°C. Er is 's morgens maar kort geteld vanwege het slechte weer. Dit leverde dan ook niet veel op, enkele Vinken en wat Grauwe Ganzen, een groepje Kramsvogels en een van de locale Raven liet zich ook zien.
Vandaag 10 soorten, 113 exemplaren

vrijdag 08-11-2013

Matige zuidwesten wind, geheel bewolkt en zelfs heiig, het zicht is beperkt, maar wel meer dan een kilometer. De temperatuur is maximaal 9 °C. De eerste drie kwartier beloven een goede teldag, er vliegen Kramsvogels, Roeken en Spreeuwen en redelijk wat Vinken en Kepen. Het uurtje daarna zet dat niet echt door, wel zijn er veel Veldleeuweriken in de lucht. Tussen 9 en 10 zien we 2 Watersnippen en een grote groep Kramsvogels: 340 vogels. Het volgende uur komt er zelfs een groep van 400 over. Een andere Blauwe Kiekendief dan degene die we de laatste tijd bijna elke dag zien komt vlakbij de keet jagen. Als ze op de grond zit, kunnen we haar goed bekijken en deze vogel oogt minder oranje, maar het is wel een juveniel, gezien de tekening om het oog. Verder is het behoorlijk rustig in de lucht boven de Brobbelbies. Elders in Nederland zijn er telposten met 50.000 of meer Kramsvogels, maar deze liggen aan de kust. Een paar kilometer van de kust vlogen er veel minder.
Vandaag 23 soorten, 1765 exemplaren.
maashorst 51 575 maashorst 51 576
Blauwe Kiekendief ©Henk vd Acker

zaterdag 09-11-2013

Stevige wind uit de zuidwesthoek, wisselend bewolkt en maximaal 10 °C. Als er een kwartier is geteld, komt er een Rode Wouw over, een hele late, maar we hebben er al eens een op 28 november gehad. De vogel heeft vast in de nabije omgeving overnacht. Tussen 8 en 9 is de trek goed op gang, met al leuke soorten een groep van 9 Kleine Zwanen, een Smelleken en 5 Kruisbekken. Later op de ochtend gaat het meer om aantallen met weer aardig wat Kramsvogels, Kieviten en Spreeuwen. Er vliegen ook enkele Sperwers en Buizerds over, toch nog wat roofvogeltrek. Even na 11 uur komen er 2 Goudplevieren over, in alle stilte, niemand die ze hoorde. In totaal vandaag 1370 Kramsvogels en dat is de beste dag van dit jaar (tot nu toe), maar geen dagrecord, dat staat op 3263 van 17 oktober 2008.
Vandaag 32 soorten, 4333 exemplaren
IMG 3153
Kleine Zwaan ©Harry Claassen

zondag 10-11-2013

In het begin regen, aantrekkende noordwesten wind en steeds meer blauw aan de lucht, maximaal 8 °C. Om kwart over 8 komt er een vroege Smelleken langs, het is een volwassen vrouwtje.
maashorst 51 676
Het regent, maar dat deert haar blijkbaar niet. Als het om 9 uur droog is, vliegen er 14 Kleine Zwanen over. Dat is een mooie grote groep. Verder komen er diverse soorten ganzen over, maar niet in grote getallen. Eigenlijk komen er alleen Spreeuwen in redelijke aantallen over, maar in totaal zijn dat er toch ook maar 669. Kramsvogels zijn er een stuk minder, de teller stopt bij 57.
Vandaag 22 soorten, 971 exemplaren
IMG 3164
Ringmus ©Harry Claassen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken        
1. Aalscholver 31. Blauwborst 61. Duinpieper 91. Zwarte Kraai  
2. Blauwe Reiger 32. Zwarte Roodstaart 62. Visarend 92. Toendrarietgans  
3. Grauwe Gans 33. Paapje 63. Zilvermeeuw 93. Smelleken  
4. Nijlgans 34. Grote Lijster 64. Gekraagde Roodstaart 94. Keep  
5. Slobeend 35. Fitis 65. Roodborsttapuit 95. Rode Wouw  
6. Wespendief 36. Vink 66. Turkse Tortel 96. Sijs  
7. Zwarte Wouw 37. Groenling 67. Ortolaan 97. Koperwiek  
8. Bruine Kiekendief 38. Putter 68. Morinelplevier 98. Havik  
9. Grauwe Kiekendief 39. Rietgors 69. Grote Bonte SPecht 99. Zwarte mees  
10. Boomvalk 40. Blauwe Kiekendief 70. Buizerd 100. Grote pieper  
11. Slechtvalk 41. Kneu 71. Torenvalk 101. Roek  
12. Kievit 42. Bosrietzanger 72. Pimpelmees 102. Klapekster  
13. Watersnip 43. Graspieper 73. Geelgors 103. Staartmees  
14. Regenwulp 44. Kruisbek 74. Grauwe/Steppenkiekendief 104. Ekster  
15. Wulp 45. Goudplevier 75. Groenpootruiter 105. Goudvink  
16. Witgat 46. Grote Canadese Gans 76. Matkop 106. Kramsvogel  
17. Kokmeeuw 47. Ringmus 77. Kauw 107. Kleine Zwaan  
18. Stormmeeuw 48. Wilde Eend 78. Meerkoet# 108. Kleine Rietgans  
19. Kleine Mantelmeeuw 49. Koolmees 79. Kauw 109. Toendra Slechtvalk#  
20. Holenduif 50. Boomleeuwerik 80. Gaai 110. Kraanvogel  
21. Zomertortel 51. Spreeuw 81. Zeearend 111. Huismus  
22. Koekoek 52. Tapuit 82. Roodkeelpieper 112. IJsgors  
23. Gierzwaluw 53. Sperwer 83. Zanglijster 113. Bonte kraai  
24. Oeverzwaluw 54. Ooievaar 84. Knobbelzwaan 114. Appelvink  
25. Boerenzwaluw 55. Zwarte Ooievaar 85. Grote Zilverreiger 115. Barmsijs spec.  
26. Huiszwaluw 56. Grote Mantelmeeuw 86. Merel 116. Europese Kanarie*  
27. Boompieper 57. Houtduif 87. Zwarte Ruiter    
28. Gele Kwikstaart 58. Kleine Karkekiet 88. Veldleeuwerik    
29. Grote Gele Kwikstaart 59. Tjiftjaf 89. Kolgans    
30. Witte Kwikstaart 60. Grauwe Klauwier 90. Heggemus    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

DAGVLINDERS:

Koninginnepage
Oranje Luzernevlinder
Atalanta
Kleine Vos
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot Koolwitje
Gehakkelde Aurelia
Kolibrievlinder

Nieuwe Soorten in 2013:

1. Kolibrievlinder 12-09-2013
2. Meerkoet 15-09-2013
3. Toendraslechtvalk 20-10-2013

Nieuwe dagrecords in 2013:

01-08-2013 Zwarte Wouw 2
05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
21-08-2013 Kleine Vos 25
09-09-2013 Paapje 16
11-09-2013 Huiszwaluw 952
12-09-2013 Kolibrievlinder 1
24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
14-10-2013 Grote Zilverreiger 20*
16-10-2013 Nijlgans 52
19-10-2013 Kievit 3744
19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
19-10-2013 68.141 Vogels
20-10-2013 Kleine Rietgans 19
22-10-2013 Kruisbek 77
22-10-2013 Ekster 4
31-10-2013 Ekster 17
© Vogelwacht Uden e.o.