Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 18 (25 nov - 01 dec)

DSCN4769

25-11-2013

Maandag;De wind komt uit noordwest met kracht 1 à 2, het is bijna geheel bewolkt en de temperatuur loopt op van 4 naar 6 °C. De hele ochtend vliegen er groepen ganzen over, de meeste zijn Kolganzen (meer dan 400), maar ook Rietganzen, Grauwe Ganzen en Nijlganzen. Drie van die Nijlganzen komen ook aan de grond bij het Palmven, dat nog steeds niet helemaal open gegraven is, maar toch al wel interessant voor hen. De Klapekster die hier in de buurt overwintert, komt ook in beeld en we zien hem vanaf een van de palen die in de akkerrand zijn neergezet een aantal rupsen vangen en opeten.
Vandaag 13 soorten, 679 exemplaren.
DSCN4704

26-11-2013

Dinsdag; Noordwesten wind, eerst nog een gaatje in de bewolking, maar uiteindelijk regen en tussen de 3 en 7°C. Met de diverse groepen ganzen die ook deze ochtend weer over vliegen, vliegen er ook nog 2 Smienten over. Toch nog een nieuwe soort voor dit jaar in de laatste week! De rest van de ochtend levert nog een Goudplevier op en nog aardig wat houtduiven. De lokale Klapekster komt vandaag heel dichtbij, onder andere in de tak die in de akker is geplant. 's Middags is er ook nog een uurtje geteld en dat leverde een paar Rietganzen op en een adulte man Blauwe Kiekendief.
Vandaag 10 soorten, 353 exemplaren.
DSCN4713

27-11-2013

Woensdag; Met maar 1°C lekker fris, maar er is nauwelijks wind, die later iets aantrekt en dan uit zuidwest komt. Dan trekt het ook helemaal dicht. Voor 9 uur komen er enkele Kolganzen over, na 9 uur zijn dat er veel meer en ook nog enkele Rietganzen en Grauwe Ganzen. Ook komen er twee Barmsijsjes over en ook vandaag een Holenduif, de soort die bijna elke dag geteld wordt: 98% presentie. De tak die op de akker voor de keet in de grond is gestopt, is vandaag door een Sperwer als uitkijkpunt gebruikt. Na 10 uur komen er nog enkele meeuwen over en er wordt om half 11 al gestopt met tellen.
Vandaag 10 soorten, 278 exemplaren.

28-11-2013

Donderdag; Vandaag is er niet geteld, want er is een bezoek aan de Sperweruil in Zwolle gebracht. Wel is er een nieuwe bank geïnstalleerd. Gemeente Landerd en Jos bedankt, dit ziet er stevig uit.

29-11-2013

Vrijdag; De wind is eerst west nul, daarna zuidwest 2, het is geheel bewolkt en circa 6 °C. Er vloog erg weinig vandaag, enkele Geelgorzen en Rietgorzen, maar bijvoorbeeld geen een Kolgans of Grauwe Gans. De lokale Klapekster en de lokale Raven zijn wel gezien.
Vandaag 7 soorten, 42 exemplaren.

30-11-2013

Zaterdag; Westelijke wind, maar niet veel. Redelijk zonnig met driekwart bewolking en 6 °C als maximum. De laatste teldag dit jaar. Vandaag is er wel trek van ganzen; Rietgans, Kolgans en Grauwe Gans. Verschillende groepen komen over. Vandaag komt er ook nog een Witte Kwikstaart over. Twee Kruisbekken die roepend overkwamen met een spannende roep die veel leek op wat we als roep van een Grote Kruisbek bij ons hadden. Helaas hebben we de vogels niet gezien. Na 10 uur komen er een paar groepen kieviten over en nog enkel meeuwen, Kramsvogels en een Putter. We tellen tot 12 uur en dan gaat de keet weg. Tijdens het opruimen horen we Wulpen en we zien ze ook, ze lijken te gaan landen bij de graafwerkzaamheden, maar vliegen toch door. Het zit er weer op, telseizoen 2013 is voorbij.

Vandaag 12 soorten, 366 exemplaren
DSCN4771 
DSCN4770 DSCN4774

Overzicht aantallen en uren november:

November 2013
Het was een rustig maandje vergeleken bij oktober. Geen nieuwe dagrecords, geen dagvlinders, het was blijkbaar te koud dit jaar. De voorspelling van oktober over de Oranje Luzernevlinder kwam dus niet uit. De november-vogels deden het wisselend. Goed: Kleine Zwaan (gemiddeld jaar), Kramsvogel (op een na beste november) en Vink (ook op een na beste jaar). Gemiddeld: Kievit en Keep. Slecht: Houtduif, veel minder dan in 2005-2010 en uit gegevens van andere telposten lijkt het er op dat de grote stroom ten oosten van onze telpost is gekomen. Daarnaast waren er in oktober ook al de nodige Houtduiven langs gekomen.

Jaar Uren november Aantallen vogels november Per uur Soorten vogels november
2000 9:00:00 1.347 150 30
2001 58:00:00 8.715 150 40
2002 38:00:00 10.558 278 44
2003 43:00:00 14.952 348 47
2004 30:07:00 7.916 263 40
2005 40:37:00 19.121 471 53
2006 75:08:00 38.392 511 48
2007 81:30:00 51.394 631 52
2008 280:18:00 63.401 290 71
2009 84:30:00 41.009 485 52
2010 76:55:00 24.822 323 56
2011 88:05:00 30.648 348 60
2012 95:20:00 20.968 220 53
2013 112:05:00 30.762 275 63

Top 3 vogelsoort november:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw 4.932

Aantallen per soort in november:

Jaar/Soort Kleine zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 5.143 3.892 5.184 68

Seizoen vanaf 2000 tot heden

Overzicht aantallen en uren seizoenen:

Jaar Uren Aantallen vogels Per uur Soorten vogels
2000 93:00:00 23.884 257 59
2001 387:00:00 57.958 150 92
2002 316:00:00 54.611 173 85
2003 372:42:00 58.160 156 95
2004 342:37:00 84.573 247 92
2005 554:39:00 144.717 261 116
2006 657:43:00 216.226 329 106
2007 723:35:00 205.050 283 128
2008 1488:17:00 430.907 290 141
2009 799:54:00 154.891 194 102
2010 900:27:00 260.321 289 132
2011 834:45:00 215.049 258 115
2012 840:54:00 332.165 395 117
2013 890:41:00 301.781 339 118

Top 3 vogelsoort:

Jaar Nr.1 Nr.2 Nr.3
2000 Spreeuw 7.014 Veldleeuwerik 4.441 Graspieper 3.326
2001 Spreeuw 10.720 Graspieper 8.277 Veldleeuwerik 6.693
2002 Spreeuw 13.532 Boerenzwaluw 10.355 Vink 6.976
2003 Houtduif 15.192 Vink 9.762 Spreeuw 8.404
2004 Spreeuw 16.477 Vink 12.806 Graspieper 12.220
2005 Spreeuw 31.937 Houtduif 28.181 Vink 26.532
2006 Vink 53.459 Spreeuw 33.406 Graspieper 24.202
2007 Houtduif 46.166 Spreeuw 34.383 Vink 30.152
2008 Vink 162.632 Houtduif 52.987 Boerenzwaluw 43.617
2009 Spreeuw 39.125 Vink 26.056 Houtduif 23.799
2010 Vink 82.929 Spreeuw 46.061 Boerenzwaluw 34.797
2011 Spreeuw 60.750 Vink 38.639 Boerenzwaluw 22.700
2012 Vink 126.123 Spreeuw 50.435 Houtduif 33.619
2013 Vink 106.837 Spreeuw 46.064 Houtduif 33.498

Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000

Datum Soort Datum Soort Datum Soort Datum Soort
1-aug-01 Zomertortel 4-aug-01 Wespendief 4-aug-01 Regenwulp 11-aug-01 Boom leeuwerik
11-aug-01 Gierzwaluw 12-aug-01 Kleine Mantelmeeuw 17-aug-01 Witgat 18-aug-01 Scholekster
18-aug-01 Stormmeeuw 19-aug-01 Grasmus 19-aug-01 Wilde Eend 19-aug-01 Zwarte Wouw
25-aug-01 Kruisbek 26-aug-01 Grauwe Kiekendief 28-aug-01 Slobeend 1-sep-01 Grote Bonte Specht
9-sep-01 Roodborsttapuit 17-sep-01 Grauwe Gors 21-sep-01 Visarend 22-sep-01 Bonte Strandloper
22-sep-01 Bosruiter 22-sep-01 Ooievaar 23-sep-01 Staartmees 28-sep-01 Zwartkop
29-sep-01 Groenpootruiter 30-sep-01 barmsijs spec 6-okt-01 rietgans spec. 7-okt-01 Zwarte Specht
13-okt-01 Rode Wouw 14-okt-01 Goudvink 26-okt-01 Kolgans 27-okt-01 Velduil
28-okt-01 Oeverpieper 3-nov-01 Wilde Zwaan 10-nov-01 Europese Kanarie 10-nov-01 Knobbel zwaan
10-nov-01 Winterkoning 17-nov-01 Wintertaling        
2-aug-02 Grote Mantelmeeuw 3-aug-02 Zwarte Ooievaar 8-sep-02 Duinpieper 13-sep-02 Turkse Tortel
14-sep-02 Smient 17-sep-02 Houtsnip 17-okt-02 Koolmees 20-okt-02 Strand leeuwerik
20-okt-02 Zwarte Roodstaart 2-nov-02 Kleine Zwaan 15-nov-02 Roodborst    
3-aug-03 Fitis 21-aug-03 Nachtzwaluw 7-sep-03 Fuut 7-sep-03 Ortolaan
27-sep-03 Grote Zilverreiger 3-okt-03 Morinelplevier 5-okt-03 Ekster 12-okt-03 Goudhaantje
12-okt-03 Klapekster 14-okt-03 Bastaardarend 15-okt-03 Waterpieper 18-okt-03 Brandgans
28-okt-03 Sneeuwgors 7-nov-03 Toendrarietgans        
1-aug-04 Koekoek 17-sep-04 Dwergarend 26-sep-04 Zwarte Ruiter 13-okt-04 Beflijster
13-nov-04 Noordse (trompet) Goudvink            
10-aug-05 Zilverplevier 16-aug-05 Casarca 16-aug-05 Kuifeend 17-aug-05 Grote Canadese Gans
21-aug-05 Halsbandparkiet 21-aug-05 Kemphaan 29-aug-05 Bosrietzanger 4-sep-05 Zwarte Mees
10-sep-05 Boomklever 10-sep-05 Grote Pieper 13-sep-05 Roodpootvalk 17-sep-05 Pijlstaart
24-sep-05 Draaihals 4-okt-05 IJsgors 29-okt-05 Huismus 29-okt-05 Kleine Rietgans
29-okt-05 Zeearend            
17-aug-06 Tuinfluiter 9-sep-06 Blauwborst 16-okt-06 Kraanvogel 17-okt-06 vorkstaart plevier spec
3-aug-07 Kleine Karekiet 11-aug-07 Bergeend 11-aug-07 Kwartel 12-aug-07 Purperreiger
29-aug-07 Gekraagde Roodstaart 30-aug-07 Appelvink 1-sep-07 Snor 8-sep-07 Matkop
9-sep-07 Rosse Grutto 15-sep-07 Visdief 25-sep-07 Bontbekplevier 22-okt-07 Dwerggors
23-okt-07 Taigarietgans 12-nov-07 Middelste Jager        
12-aug-08 Krakeend 14-aug-08 Groene Specht 23-aug-08 Lepelaar 28-aug-08 Oeverloper
31-aug-08 Kanoet 11-sep-08 Noordse Kwikstaart 26-okt-08 Pontische Meeuw 31-okt-08 Pestvogel
8-nov-08 Grote Zaagbek 27-nov-08 Rotgans 28-nov-08 Ruigpoot buizerd    
5-aug-09 Fazant 19-aug-09 Grauwe Klauwier 30-okt-09 Bonte Kraai 11-nov-09 Indische Gans
2-aug-10 Patrijs 5-aug-10 Zwartkop meeuw 11-aug-10 Ransuil 30-aug-10 Kleine Jager
11-sep-10 Bosuil 23-okt-10 Sneeuwgans        
14-sep-11 Wielewaal 17-sep-11 Steppekiekendief 29-sep-11 Raaf 29-okt-11 Tafeleend
12-nov-11 Jan-van-Gent            
5-aug-12 Grutto 22-aug-12 jager spec.        
15-sep-13 Meerkoet 20-okt-13 Toendra slechtvalk        

 

Soorten tot nu toe op de telpost in 2013:

Statistieken        
1. Blauwe Reiger 31. Regenwulp 61. Houtduif 91. Zwarte Kraai  
2. Grauwe Gans 32. Koekoek 62. Grote Mantelmeeuw 92. Toendrarietgans  
3. Nijlgans 33. Huiszwaluw 63. Kleine Karekiet 93. Smelleken  
4. Slobeend 34. Groenling 64. Tjiftjaf 94. Rode Wouw  
5. Wespendief 35. Putter 65. Grauwe Klauwier 95. Keep  
6. Zwarte Wouw 36. Slechtvalk 66. Veldleeuwerik 96. rietgans spec.  
7. Boomvalk 37. Kievit 67. Duinpieper 97. Grote Pieper  
8. Wulp 38. Blauwborst 68. Visarend 98. Sijs  
9. Witgat 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Koperwiek  
10. Kokmeeuw 40. Blauwe Kiekendief 70. Gekraagde Roodstaart 100. Zwarte Mees  
11. Stormmeeuw 41. Havik 71. Turkse Tortel 101. Roek  
12. Kleine Mantelmeeuw 42. Buizerd 72. Ortolaan 102. Klapekster  
13. Gierzwaluw 43. Graspieper 73. Morinelplevier 103. Staartmees  
14. Oeverzwaluw 44. Roodborsttapuit 74. Grote Bonte Specht 104. Ekster  
15. Boerenzwaluw 45. Bosrietzanger 75. Grauwe-/Steppekiekendief 105. Kleine Zwaan  
16. Boompieper 46. Koolmees 76. Groenpootruiter 106. Kramsvogel  
17. Gele Kwikstaart 47. Kneu 77. Meerkoet# 107. Goudvink  
18. Grote Gele Kwikstaart 48. Kruisbek 78. Matkop 108. Kleine Rietgans  
19. Witte Kwikstaart 49. Goudplevier 79. Kauw 109. Kraanvogel  
20. Zwarte Roodstaart 50. Tapuit 80. Pimpelmees 110. Huismus  
21. Grote Lijster 51. Geelgors 81. Zeearend 111. Toendra Slechtvalk#  
22. Fitis 52. Grote Canadese Gans 82. Gaai 112. IJsgors  
23. Vink 53. Ringmus 83. Roodkeelpieper 113. Bonte Kraai  
24. Watersnip 54. Wilde Eend 84. Grote Zilverreiger 114. Appelvink  
25. Holenduif 55. Boomleeuwerik 85. Knobbelzwaan 115. barmsijs spec.  
26. Zomertortel 56. Spreeuw 86. Zanglijster 116. Europese Kanarie  
27. Rietgors 57. Sperwer 87. Merel 117. Roodborst  
28. Aalscholver 58. Ooievaar 88. Zwarte Ruiter 118. Smient*  
29. Bruine Kiekendief 59. Torenvalk 89. Kolgans    
30. Grauwe Kiekendief 60. Zwarte Ooievaar 90. Heggenmus    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

DAGVLINDERS:

Koninginnepage
Oranje Luzernevlinder
Atalanta
Kleine Vos
Dagpauwoog
Distelvlinder
Groot Koolwitje
Gehakkelde Aurelia
Kolibrievlinder

Nieuwe Soorten in 2013:

1. Kolibrievlinder 12-09-2013
2. Meerkoet 15-09-2013
3. Toendraslechtvalk 20-10-2013

Nieuwe dagrecords in 2013:

01-08-2013 Zwarte Wouw 2
05-08-2013 Oranje Luzernevlinder 27
21-08-2013 Kleine Vos 25
09-09-2013 Paapje 16
11-09-2013 Huiszwaluw 952
12-09-2013 Kolibrievlinder 1
24-09-2013 Zwarte Ruiter 3
14-10-2013 Grote Zilverreiger 20*
16-10-2013 Nijlgans 52
19-10-2013 Kievit 3744
19-10-2013 Veldleeuwerik 8204
19-10-2013 68.141 Vogels
20-10-2013 Kleine Rietgans 19
22-10-2013 Kruisbek 77
22-10-2013 Ekster 4
31-10-2013 Ekster 17

© Vogelwacht Uden e.o.