Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen
a

Week 3 (16 aug - 22 aug)


Maandag en dinsdag is niet geteld. Woensdag werd begonnen om 18.00 uur. Onweer maakte verder tellen onmogelijk vanaf 19.00 uur. Tijdens deze korte sessie werden onder andere 3 Tapuiten geteld. Donderdag is ook kort geteld maar er was weinig trek.


Zonsopkomst
Zonsopkomst

Vrijdag had Jan Verhoeven vrij genomen. Hij zou een ochtend alleen gaan tellen. Het slechte weer verstoorde zijn plannen.


Zonsopkomst
Zonsopkomst

Zaterdag hebben Leo Ballering en Theo Veldpaus geteld. Zij hebben het eerste Paapje op de telpost bij geschreven. Ook de eerste Geelgorzen en een Grote Bonte Specht trok over de post. Op deze dag waren ook de Boerenzwaluwen goed vertegenwoordigd, er werden er 361 geteld.


De telpost
De telpost

Zondag waren de omstandigheden gunstig. Dit werd de eerste dag met een leuk aantal soorten vogels. 26 Regenwulpen, verdeeld over 2 groepen, vlogen strak zuid over. Dit is een nieuw dag record. Sterker, dit overtreft de jaartellingen van voorgaande jaren. 22 Kleine Mantelmeeuwen vlogen over, ook dit is een nieuw dag record. Verder hadden we de eerste Boomvalk en de eerste Goudplevier. 6 Zomertortels trokken over, er werd nog even aan een nieuw dag record gedacht. Dit staat echter genoteerd op 9 exemplaren en wel op 12-08-2001. Het duurde lang maar ook de eerste Nijlganzen werden geteld. Jan had ook nog een Nachtzwaluw horen roepen ten Noord Westen van de telpost vroeg in de ochtend. Ook werd ter plekke een Wespendief waargenomen en 2 Haviken. Met 384 vogels verdeeld over 18 soorten lijkt het erop dat het gaat beginnen.


Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:


Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht
 04. Wilde Eend  29.
 05. Kievit  30.
 06. Watersnip  31.
 07. Houtsnip  32.
 08. Regenwulp  33.
 09. Kokmeeuw  34.
 10. Stormmeeuw  35.
 11. Kleine Mantelmeeuw  36.
 12. Zilvermeeuw  37.
 13. Koekoek  38.
 14. Gierzwaluw  39.
 15. Boerenzwaluw  40.
 16. Huiszwaluw  41.
 17. Boompieper  42.
 18. Gele Kwikstaart  43.
 19. Witte Kwikstaart  44.
 20. Ringmus  45.
 21. Zomertortel  46.
 22. Tapuit  47.
 23. Paapje  48.
 24. Geelgors  49.
 25. Nijlgans  50.

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week


Nieuwe Soorten

  1. Koekoek

Dagrecords

  1. 03-08-2004 17 Watersnippen
  2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
  3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
  4. 22-08-2004 26 Regenwulpen

© Vogelwacht Uden e.o.