Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 6 (01 sep - 07 sep)

01-09-2014

Maandag, weinig wind, uit zuidwest, eerste uren mist maar later half bewolkt, van 9 naar 22 ˚C oplopend. Bij aankomst wordt er een Zwartkop in de mais ontdekt dit is pas no 6 van deze telpost. Ook het eerste uur een tweetal Grote Gele Kwikstaarten overtrekkend. De rest van de ochtend vliegt het goed met diverse Paapjes, een Goudplevier, diverse meeuwen en een grote groep Kauwen. Om half 11 eindelijk een roofvogel, het is een juveniele Bruine Kiekendief. Tussen 11 en 12 komt er een vrouw Bruine Kiekendief en een Wespendief langs en om 11u40 laag en roepend een Duinpieper. Inmiddels vliegen de zwaluwen goed en dat geldt ook voor de vlinders. Na 2 uur wordt dat wel minder maar een groep van 16 Wintertalingen is een nieuw dagrecord. We zien ze uiteindelijk op het Palmven landen.
Vandaag 32 soorten, 1138 exemplaren

Wintertaling
Wintertaling ©Harry Claasen

02-09-2014

Dinsdag, nauwelijks wind die later aantrekt uit oostelijke richting, ook eerst bewolkt met gaten, maar later onbewolkt, 21 ˚C. Al vroeg een flink aantal Boerenzwaluwen op trek, die zullen wel in de buurt hebben geslapen, misschien zelfs wel in de mais bij de telpost. Er zitten nu 31 Wintertalingen op het Palmven, dat is natuurlijk een nieuw dagrecord,  De rest van de ochtend is er vooral trek van Boerenzwaluwen met maar een paar Huiszwaluwen er tussen. Er zit ook een beetje beweging in de ganzen en Aalscholvers. Tegen 10 uur zit er een man Zwarte Roodstaart in een van de twee boompjes die we geplant hebben. Mooi te zien. De Wintertalingen komen overgevlogen en verdwijnen richting de Drie Vennen, maar ze keren later weer terug. Met de zwaluwen vliegen er vanmorgen ook enkele Sperwers op trek langs. Om 1 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 18 soorten, 926 exemplaren

DSC 0241aa
Waar zou die vlinder zijn? ©Martien van Dooren

03-09-2014

Woensdag, noordoostelijke wind, maar niet veel, weinig bewolking en maximaal 23 ˚C. Er is in vier periodes geteld. ’s Ochtend van 7 tot 12 uur en dat was een goede telling. Het eerste uur leverde onder andere een Groenpootruiter en een Goudplevier op. In het tweede uurtje komt er een Duinpieper langs en maar liefst 9 Paapjes. Tussen 10 en 11 komt de zwaluwentrek goed op gang met 340 Boerenzwaluwen. Er vliegen ook 2 Sperwers over, misschien wel met hun eten mee. Tussen 3 en 4 uur ’s middags is er ook geteld en dat leverde nog een Wespendief op. ’s Avonds is er ook geteld en op het Palmven zitten nu 32 Wintertalingen.
Vandaag 22 soorten, 817 exemplaren

04-09-2014

Donderdag, tot kracht 3 aantrekkende zuidoostenwind onbewolkt en 23 ˚C. Vlak voor 10 uur komt er een Bruine Kiekendief over, het blijkt alweer een juveniel te zijn. Verder is het opvallend rustiger in de lucht met veel minder zwaluwen op trek. Er vliegen later op de ochtend wel vlinders langs en we zien voor het eerst een Bandheidelibel op de telpost, helaas te snel voor een foto. Ook zien we weer een Kleine Parelmoervlinder. Beide zijn geen trekkers. Na de middag komen er twee lokale Boomvalken jagen bij het Palmven. ’s Avonds is er ook geteld en dat leverde weer een Tureluur op, de 5de al weer en het is dit jaar een nieuwe soort voor deze telpost. Ook komen er nog een Groenpootruiter en een Witgatje langs.
Vandaag 16 soorten, 131 exemplaren

05-09-2014

Vrijdag, geheel bewolkt en om 7 uur al 16 ˚C, later 23 ˚C. De wind is matig en draait in de loop van de dag van noordwest naar zuidoost. In de ochtend is er diverse trek van onder andere Grauwe Ganzen, watersnippen en verschillende Kwikstaarten. Een groep van 9 Wintertalingen komt over en tussen 9 en 10 uur een Tureluur en een Groenpootruiter. Rond half 11 wordt er een lastig geluidje gehoord, een plevier, maar welke? De vogel wordt bij het Palmven teruggevonden en het is een Kleine Plevier. De tweede op de telpost pas. We zien en horen ook 3 Wulpen langskomen, het is een dag voor diverse steltlopers. ’s Avonds is er ook geteld, het is dan onbewolkt. Er komen geen trekkers over maar ter plaatse wordt er een Goudplevier en 3 Kwartels gezien.
Vandaag 29 soorten, 306 exemplaren

Watersnip
Watersnip ©Harry Claasen

06-09-2014

Zaterdag, mist tot na 10 uur, geheel bewolkt en oostelijk wind, die eigenlijk niks voorstelt, temperatuur 23 ˚C. Het eerste uur alleen maar Boerenzwaluwen en ter plaatse 14 Patrijzen, meer dan we hier eerder hebben gezien. De ochtend brengt verder Paapjes, een Tapuit en een Roodborsttapuit, leuk alle drie op een morgen. Er komt ook een Knobbelzwaan over, de eerste dit jaar. Twee Duinpiepers tegelijk hebben we ook nog niet gehad dit jaar, meestal blijft het bij eenlingen. Tussen 10 en 11 komt er een Winterkoning op trek langs, de eerst van dit jaar, maar het is ook nog maar de 8ste van de telpost en verreweg de vroegste ooit (oude record 29 oktober 2010). Als de mist wegtrekt, vliegt er eerst vrijwel niets, maar na 1 uur komt er toch nog een Wespendief over en enkel vlinders.
Vandaag 21 soorten, 195 exemplaren

boompieper Paapjeindemist
Boompieper ©Harry Claasen                                                                                             Paapje ©Harry Claasen

07-09-2014

Zondag, mistig tot 9 uur, wisselend bewolkt en nauwelijks wind (NW), maximaal 24 ˚C. Bij aankomst is er een Bosuil op de Brobbelbies te horen. Tussen 7 en 8 komen er vrij veel Boerenzwaluwen langs, maar later is dat weer over. De ochtend levert wel leuke soorten als Boomleeuweriken, Wulpen en Grote Zilverreigers op. Tussen 11 en 12 vertrekken er 28 Wintertalingen, die nadien net meer op het Palmven zijn gezien. Het water is misschien al weer te laag. Vandaag is ook de Brunchwandeling, waarbij de wandelende leden van de Vogelwacht bij ons langskomen om te genieten van wat er langs komt tijdens het nuttigen van een Brunch.

week6 2

Dit jaar was het eindelijk eens droog en goed weer. Na de middag is er bijna geen trek meer en ’s avonds is er wel geteld, maar niet veel gezien. Wel is de eerste Distelvlinder van dit jaar gefotografeerd. De geluidsopnamen die ’s morgens zijn gemaakt leverde nog twee nieuwe jaarsoorten op: ’s morgens vroeg is er een Europese Kanarie opgenomen en tussen 9 en 10 kon een steltloper met het geluid afgemaakt worden: Zwarte Ruiter!
Vandaag 15 soorten, 375 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken    
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai    
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier    
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper    
Nijlgans Slobeend Koolmees    
Wilde eend Wespendief Vink    
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel    
Watersnip Visarend Merel    
Wulp Koekoek Kauw    
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger    
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu    
Holenduif Putter Kievit    
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees     
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans#    
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk    
Boompieper Kruisbek Geelgors    
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw    
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan*    
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning*    
Rietgors Paapje Wintertaling*     
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop*     
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart*    
Sperwer Boomvalk Europese kanarie*    
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter*     
Kleine plevier# Heggenmus      
Goud plevier Smelleke      
Buizerd Grote gele kwikstaart      
Witgat Grote canadese Gans      
Zilvermeeuw Tureluur#       
Houtduif Zanglijster      
Vlinders  
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder*  
Klein koolwitje    
Klein geaderd witje    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31

© Vogelwacht Uden e.o.