Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 7 (8 sep - 14 sep)

8-09-2014

Maandag, mistig begin, noordelijke wind, iets aantrekkend, half tot zwaar bewolkt en 20 ˚C. De dag begint goed met de eerste Kramsvogel van dit jaar. Dat is een vroege, maar het is geen record. Verder is het in de mist rustig, na 9 uur als de mist weg is wordt het iets beter. De Boerenzwaluwen beginnen dan te vliegen. Na 11 uur kont er een Witgat en een Grote Zilverreiger over en er trekt een Sperwer met de zwaluwen mee. Rond de middag nemen de vlinders het over met enkele Dagpauwogen en leuke aantallen Atalanta’s. Om 3 uur wordt er gestopt.
Vandaag 14 soorten, 840 exemplaren

9-09-2014

Dinsdag, fris begin met 7 ˚C, later 21 ˚C. Geheel bewolkt en een matige wind die van noordwest naar noordoost draait. Ondanks wat ochtendnevel toch al snel verschillende soorten op trek, waaronder een late Grasmus en een Watersnip en een Paapje. De zwaluwen beginnen wat laat met vliegen vandaag, maar na 11 uur komt het goed op gang en rond de middag een uur met meer dan 500 Boerenzwaluwen en een uur met bijna 500 Huiszwaluwen. Dan komt er ook een Duinpieper over en even later nog een Grote Gele Kwikstaart. Na 2 uur is er blijkbaar voldoende thermiek voor de roofvogels; 2 Wespendieven, 2 Sperwers een Buizerd, een Torenvalk en een Bruine Kiekendief. Om 4 uur zijn er uiteindelijk 1663 Boerenzwaluwen geteld en 587 Huiszwaluwen.
Vandaag 27 soorten, 2323 exemplaren

DSC 0233a huiszwaluw 1309 Henk
Paapje ©Martien van Dooren                                                                                             Huiszwaluw ©Henk vd Acker

10-09-2014

Woensdag, de wind is noordwest, maximaal kracht 2, zwaarbewolkt met 2 uurtjes meer opklaringen en het wordt 20 ˚C. In de loop van de ochtend komen er Grote Canadese en Grauwe Ganzen over en een Watersnip en een Groenpootruiter. De zwaluwentrek komt weer pas later op de ochtend op gang, er zit nog een Oeverzwaluw tussen. Met de zwaluwen (net geen 600 Boerenzwaluwen tussen 11 en 12 uur) komen ook Sperwers mee en vandaag ook Slechtvalken. Uiteindelijk is het zelfs een nieuw dagrecord Slechtvalk: 5 (oude 3 op 1-10-2010). Tijdens lunchtijd komt er een Kruisbek roepend over, niet de eerste dit jaar, maar het zijn er nog niet veel. s' Middags vliegen er nog steeds veel Boerenzwaluwen en met de zwaluwen ook in totaal vandaag ... Sperwers. Rond kwart voor 3 komen er 3 Wespendieven over, die uiteindelijk blijkbaar vandaag vroeg met trekken stoppen, want ze vallen bij de 3 Vennen in. Mogelijk zien we ze morgen weer tevoorschijn komen. Bij de telpost is er een vangpot geplaatst voor loopkevers. Deze wordt regelmatig geleegd en we proberen de soorten op naam te brengen. Vandaag zat er een Amara fulva in, die heet in het Nederlands Gele Glimmer.
Vandaag 23 soorten, 1814 exemplaren

2014 09 11 09.16.47 Amara fulva 1
Loopkever vangpot ©Arend Vermaat                                                                                Gele glimmer (Amara fulva) ©Arend Vermaat

11-09-2014

Donderdag, tot kracht 3 aantrekkende noordelijke wind, half tot geheel bewolkt en 20 ˚C. In de ochtend de gebruikelijke Boerenzwaluwen en wat Gele Kwikstaarten en een Tapuit en twee Watersnippen. Tegen 11 uur wordt het leuk, er komt nog een Oeverzwaluw langs en een vroege Gaai op trek en de eerste Wespendief van vandaag. Het uur daarna een Fitis in de boomtop vlakbij, die snel doorvliegt naar de mais. Om half een de klapper: man adult Steppenkiekendief! Met goed licht van achter, door de telescoop mooi alle kenmerken kunnen bekijken, helaas hebben we geen foto kunnen maken. Dit is pas de tweede op deze telpost en de eerste man. Het is de aanzet voor een mooie stroom roofvogels met nog 14 Wespendieven, een Bruine Kiekendief en een hele hoge Visarend. Met de 2000 Boerenzwaluwen en bijna 300 Huiszwaluwen kwamen op deze dag ook nog 10 Sperwers op trek mee.
Vandaag 28 soorten, 2521 exemplaren

wespendief Harry
Wespendief ©Harry Claasen

12-09-2014

Vrijdag, een mistig begin, noordelijke wind die in de loop van de dag aantrekt, weinig bewolking en maximaal 20 ˚C. Al vroeg komt er een Grote Zilverreiger over en de zwaluwen vliegen ook al weer. In de verte zien we een groep van 5 Grote lijsters langstrekken, later komen er nog eens 4 langs. Tussen 10 en 11 komen er meer dan 500 Boerenzwaluwen in 1 uur langs en nauwelijks Huiszwaluwen. Ook in dit uur een tweetal Grote Zilverreigers. De Boerenzwaluwen blijven goed vliegen en met hun komt er als afleiding tijdens de lunch nog een Boomvalk. Ter plaatse zien we weer een Kleine Parelmoervlinder. Tussen de zwaluwen door trekken ook vandaag 10 Sperwers over. Verder is het een soortenrijke dag met 32 verschillende soorten op trek, waarvan 3 soorten vlinders.
Vandaag 32 soorten, 2214 exemplaren

13-09-2014

Zaterdag, in de ochtend mist, verder zwaar bewolkt, zwakke noordoosten wind en 21 ˚C. De eerste Graspiepers beginnen over te komen en vanmorgen ook een vroege Rietgors. Verder varieert het aantal zwaluwen per uur sterk, het ene uur maar enkele, het volgende uur weer een paar honderd. Tussen 11 en 12 is het een leuk uurtje met 2 Wintertalingen en de eerste Rode Wouw van dit jaar! Het volgende uur komen er 5 Gaaien langs, die trekken inmiddels elke dag, maar wel mondjesmaat. ’s Avonds is er ook nog 2 uur geteld, wat 4 Tapuiten opleverde.
Vandaag 22 soorten, 631 exemplaren

14-09-2014

Zondag, zwakke noordoosten wind, geheel bewolkt en een maximum van 21 ˚C. In alle vroegte komt er een Wespendief laag over. Na 8 uur beginnen de Boerenzwaluwen al weer goed te vliegen, meer dan 500 in 1 uur. In dit uur ook weer een Fitis, even in beeld en snel in de mais verdwijnend. Een opgenomen piep blijkt na analyse en laten horen aan deskundigen helaas geen Roodkeelpieper te zijn maar toch Gele Kwikstaart, zoals we ter plaatse al vermoedden. Een Duinpieper komt overgevlogen rond half 11, deze is helaas niet opgenomen. Inmiddels vliegen er wel enkele roofvogels op trek langs, maar met de zwaluwen is het weer wat rustiger, zodat er om 1 uur met tellen wordt gestopt.
Vandaag 20 soorten, 1145 exemplaren

DSCN6359
Akkerrand beheer ©Arend Vermaat

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken    
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai    
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier    
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper    
Nijlgans Slobeend Koolmees    
Wilde eend Wespendief Vink    
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel    
Watersnip Visarend Merel    
Wulp Koekoek Kauw    
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger    
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu    
Holenduif Putter Kievit    
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees     
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans#    
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk    
Boompieper Kruisbek Geelgors    
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw    
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan    
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning    
Rietgors Paapje Wintertaling    
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop    
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart    
Sperwer Boomvalk Europese kanarie    
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter    
Kleine plevier# Heggenmus Kramsvogel*    
Goud plevier Smelleke Steppekiekendief*    
Buizerd Grote gele kwikstaart Fitis*    
Witgat Grote canadese Gans Gaai*    
Zilvermeeuw Tureluur#  Rode wouw*    
Houtduif Zanglijster      
Vlinders  
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder  
Klein koolwitje    
Klein geaderd witje    

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31
10-09-2014 Slechtvalk 5

© Vogelwacht Uden e.o.