Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 9 (22 sep - 28 sep)

22-09-2014

Maandag, steeds hardere noordwesten wind, maximaal kracht 5, half tot zwaar bewolkt en 17 ˚C. Vroeg in de ochtend komen er nog 5 huiszwaluwen over, dat is al best laat. Later op de ochtend vliegen vooral de Boerenzwaluwen goed. Ook hier komen er regelmatig Gaaien op trek over, net als elders in Nederland. Midden op de ochtend komt er een roepende Goudplevier over. Om 1 uur moeten we al stoppen met tellen, terwijl de zwaluwen nog wel vrij goed vliegen.
Vandaag 17 soorten, 416 exemplaren

23-09-2014

Dinsdag, weinig wind uit het zuiden, ochtendmist en we beginnen met 1 ˚C, maar het wordt nog 20 ˚C. Een fris begin dus, met 1 ˚C, en ochtendnevel. De vogels deert dat niet, want vanaf vandaag vliegen de Graspiepers goed. Voor 8 uur al 44, en het uur erna bijna 200. Zo nu en dan vliegt er ook nog een Boompieper mee en de eerste Rietgorzen vliegen ook over. De volgende uur net geen 700 Graspiepers, en daarna beginnen de Boerenzwaluwen ook te vliegen en de Graspiepers wat minder. Tegen 11 uur wordt er een Oranje Luzernevlinder gezien, terwijl het nu 16 ˚C is. Rond de lunch 2 uurtjes met 200 Boerenzwaluwen en daarna zelfs 350! Ook diverse vlindersoorten op trek en de standvlinder Kleine Parelmoer wordt ook gezien. Laat in de middag komt er nog een Grote Gele Kwikstaart over. In totaal dik 1500 Boerenzwaluwen en 1400 Graspiepers vandaag.
Vandaag 37 soorten, 3224 exemplaren

BuizerdMartien230914
Buizerd ©Martien van Dooren
Martien2309 leoMartien230914
Wim ©Martien van Dooren                                                                                                                                                     Leo ©Martien van Dooren

24-09-2014

Woensdag, geheel bewolkt, matige zuidwesten wind en 16 ˚C. Het eerste uurtje komt er al een Sperwer over en ook vandaag vliegen de Graspiepers goed. Veel Aalscholvers op trek vandaag, in totaal uiteindelijk 201. Een volwassen vrouw Bruine Kiekendief die om half 9 aan komt vliegen, blijft een tijdje rond de telpost rondvliegen op zoek naar een maaltje. Naast de Graspiepers vliegen er ook Boerenzwaluwen vandaag, maar allebei lang niet zoveel als gisteren.
Vandaag 12 soorten, 793 exemplaren

25-09-2014

Donderdag, wat aantrekkende wind uit het westen, veel bewolking en 19 ˚C. Een mooi groepje van 6 Goudplevieren opent vandaag de dag. Veel verschillende soorten optrek deze mooie dag, voor 10 uur al meer dan 500 Graspiepers en de eerste Sijzen van dit jaar, een groepje van drie recht over de keet. Ook Kneuen op trek en het lijkt erop dat de Vinkentrek is begonnen. Tussen 10 en 11 twee Buizerds en een Sperwer en meer dan 500 Graspiepers dit uur. Na 2 uur komt er een Smelleken over en vliegen er voornamelijk nog Boerenzwaluwen over. Wel zijn er weer genoeg vlinders op trek. De middag is voor Buizerds op trek, want er trekken er 12 over. Vandaag in totaal ook nog 9 Sperwers en 3 Torenvalken op trek, daarnaast 800 Boerenzwaluwen, 1400 Graspiepers en 450 Vinken. Mooi teldagje!
Vandaag 42 soorten, 3028 exemplaren

26-09-2014

Vrijdag, wind uit de zuidhoek, geheel bewolkt en periodes met motregen, 15 ˚C. Er is maar kort geteld, even na 11 uur is er al gestopt vanwege het weer. De ochtend begint wel goed met een Goudplevier en om half 9 een Smelleken. Tussen 9 en 10 vliegen er aardig wat Graspiepers over, maar daarna wordt het gauw minder. Een late Boompieper komt er nog wel over maar als het vlak na 11 uur gaat regenen wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 21 soorten, 426 exemplaren

NijlgansHarry260914
Nijlgans ©Harry Claasen

27-09-2014

Zaterdag, tot 11 uur ochtendmist, weinig wind uit het zuiden, eerst geheel bewolkt maar op het eind van de middag nog maar een enkel wolkje, 19˚C. In de ochtendmist komt er een Sijs over, verder worden er enkele Graspiepers en wat Witte Kwikstaarten. Als de mist optrekt komen er ook 19 Kneutjes over. Na de lunch wordt het pas echt wat leuker, met even na enen een adult vrouwtje Smelleken en eindelijk een Koninginnepage! Het is een vlindermiddag met 6 verschillende soorten vlinders op trek, waaronder veel Oranje Luzernevlinders, 10 in een uur, in totaal maar liefst 18, meer dan de 15 Atalanta’s. Halverwege de middag komt er nog een groep van 83 Kieviten over en aardig veel Sperwers.
Vandaag 25 soorten, 448 exemplaren

28-09-2014

Zondag, tot 11 uur praktisch windstil, daarna een beetje wind uit het zuiden, half tot zwaar bewolkt en 20 ˚C. Geen ochtendmist en het eerste uur al veel soorten, met 21 Grauwe Ganzen, een Watersnip en een Sijs. Het tweede uurtje nog meer soorten, allemaal vrij gewoon. Wel weer leuke trek van Graspiepers en de Rietgorzen zijn ook op gang gekomen. Tussen 10 en 11 250 Graspiepers. Een volwassen vrouwtje Slechtvalk komt rond 12 uur langs en even later nog een late Huiszwaluw. Daarna komt er trek op gang van Buizerds en Sperwers, respectievelijk 13 en 6.
Vandaag 37 soorten, 2038 exemplaren

SlechtvalkMartien
Slechtvalk ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken    
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai Huismus  
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier Groenling  
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper Stormmeeuw  
Nijlgans Slobeend Koolmees Roodkeelpieper  
Wilde eend Wespendief Vink Ekster  
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel Bosrietzanger  
Watersnip Visarend Merel Sijs*  
Wulp Koekoek Kauw    
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger    
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu    
Holenduif Putter Kievit    
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees     
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans#    
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk    
Boompieper Kruisbek Geelgors    
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw    
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan    
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning    
Rietgors Paapje Wintertaling    
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop    
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart    
Sperwer Boomvalk Europese kanarie    
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter    
Kleine plevier# Heggenmus Kramsvogel    
Goud plevier Smelleke Steppekiekendief    
Buizerd Grote gele kwikstaart Fitis    
Witgat Grote canadese Gans Gaai    
Zilvermeeuw Tureluur#  Rode wouw    
Houtduif Zanglijster Veldleeuwerik    
Vlinders  
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder  
Klein koolwitje Groot koolwitje  
Klein geaderd witje Koninginnepage*  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31
10-09-2014 Slechtvalk 5

© Vogelwacht Uden e.o.