Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 13 (20 okt - 26 okt)

wk13 DSCN6498
Uitzicht telpost @Arend Vermaat

20-10-2014

Maandag, matige westelijke wind, veel bewolking en 18 ˚C. In de ochtend is er redelijk wat trek van Houtduiven en Vinken en er vliegen ook Veldleeuweriken. Om kwart over 8 komt er een Smelleken langs. Een uurtje later komen er drie Grote Zilverreigers over, altijd een mooi gezicht. De 30 Kepen in dit uur is een mooi aantal. Later komt er ook nog een Slechtvalk langs. Tegen 12 uur wordt het een stukje rustiger in de lucht, het waait ook iets harder. Het is toch de moeite nog om door te tellen en dat blijkt om kwart over 1, als er in de verte een Visarend aankomt. Het is een volwassen man en hij komt vlak over de keet over heen, helaas zijn de echte fotografen niet aanwezig en mijn poging is helaas mislukt. Dit is de laatste Visarend die we ooit op deze telpost over hebben gehad.
Vandaag 29 soorten, 3251 exemplaren
wk13 MG 9100Kolganzen & Rietgans @Peter van de Braak

21-10-2014

Dinsdag, zuidwesten wind kracht 4 en toenemend, geheel bewolkt en 12 ˚C. Er is vanwege het weer en de voorspelling maar een half uur geteld. Dat leverde een Koperwiek op.
Vandaag 1 soorten, 1 exemplaar

22-10-2014

Woensdag, koud en regenachtig in de ochtend, de wind komt uit noordwest, eerst 7 ˚C, uiteindelijk 12 ˚C. Het eerste uurtje regent het veel, maar aan het eind komen er toch de eerste Kleine Zwanen van dit jaar over, een groepje van 11 vogels. Het uur erna is het wat droger en er komen ment name wat Houtduiven over. Daarna is de telpost een poosje onbemand, om half twaalf is er weer iemand. Het weer wordt ook al wat beter wat buien in plaats van regen. Een groep van 4 Goudplevieren komt over en later begint er wat trek van Buizerds op gang te komen, in totaal 22 vogels. Ook komt er nog een Smelleken langs en zelfs met dit weer komt er nog een Atalanta langsgetrokken.
Vandaag 26 soorten, 950 exemplaren

wk13 kleine zwaan 2210 HenkKleine Zwaan @Henk vd Acker

23-10-2014

Donderdag, matige wind uit meest westelijke hoek, bijna geheel bewolkt en 15 ˚C. Het eerste uur komen er al  een Smelleken en een Slechtvalk langs en ook een Goudplevier. De Vinken lijken vandaag goed te vliegen en ook de Spreeuwen komen in mooie aantallen over. De rest van de ochtend is er goede trek van zangvogels met enkele Sijzen, met Koperwieken en Veldleeuweriken en Rietgorzen. Rond de middag is het goed weer voor Buizerds (uurtotaal 6 16 en 2) en rond 2 uur komt en nog een juveniele Bruine Kiekendief langs, wat laat is. Een mooi dagje, tot nu toe de beste deze week.
Vandaag 42 soorten, 5135 exemplaren
wk13 Grote Zillie 2310 HenkGrote Zilverreiger @Henk vd Acker

24-10-2014

Vrijdag, de wind is zuid, geheel bewolkt en een grijze dag, maximaal 12 ˚C. Het begint leuk met al snel een Grote Gele Kwikstaart en niet veel later nog een. Verder is er ’s morgens weer de gebruikelijke trek van ganzen en de vertrouwde soorten als Vink, Veldleeuwerik, Spreeuw en Houtduif. Tussen 8 en 9  zijn dat er zelfs meer dan 1000. Dat is ook het uur dat er veel Grote Zilverreigers overkomen, 10 in een uur, en daarbij ook nog 9 Blauwe Reigers. Het wordt zo de op een na beste dag voor de Grote Zilverreiger, 11 stuks (beste: 14-10-2013 20 exx). Om 12 uur wordt er al gestopt met tellen. Toch een mooie dag met 3000 Vinken en 1600 Houtduiven, maar vandaag geen vlinders.
Vandaag 30 soorten, 7264 exemplaren

25-10-2014

Zaterdag, weinig wind, zuidwest, geheel bewolkt en 13 ˚C. Ook vandaag is het grijs. Zo grijs dat er weinig vliegt. Alleen het eerste uur komen er ruim 300 Spreeuwen over, verder komt er geen een soort boven de 100 per uur uit. Wel opvallend zijn de 13 Watersnippen die tegen de middag langs komen. Vermeldenswaardig is dat we nu 100.000 Vinken geteld hebben dit jaar. Dat is een aantal dat we niet elk jaar halen, maar vorig jaar alleen in oktober al boven kwamen.
Vandaag 20 soorten, 955 exemplaren

26-10-2014

Zondag, matige zuidwesten wind, geheel bewolkt en 17 ˚C. Niet echt ander weer, maar het is toch minder grijs dan gisteren. Er vliegen dan ook veel meer vogels vandaag. De eerste Kleine Rietganzen van dit jaar komen vlak voor 8 uur over, het is een groep van 7. Tussen 8 en 9 komen er al meer dan 1000 Vinken over en we zien een Grote Bonte Specht hoog boven de Bosrand langsvliegen, later op de dag komt er nog een Grote Bonte Specht langs. Een groep van 4 goudplevieren lijkt zelfs even te landen voor de telpost. Later wordt er een witte vogel achter de keet ontdekt, maar wat is het? Geen zilverreiger in elk geval, het blijkt een Grote Geelkuifkakatoe te zijn. De gele kuif is ook goed gezien. Tegelijkertijd komt er een melding van telpost Zuid, ook daar is de Kakatoe zojuist gezien. Het tweede groepje Kleine Zwanen van dit jaar komt hoog over en er komen in dit uur ook nog 15 Watersnippen langs. Ondertussen vliegen de andere soorten ook goed, onder andere diverse groepen Kauwen en enkele Roeken. Net na de middag komen er 8 Grote Zaagbekken over, 4 mannen en 4 vrouwen. Dat is meteen een nieuw dagrecord (oude 2 op 8 november 2008, het is pas de derde keer dat we ze zien). Ondertussen is er redelijke trek van Buizerds en Sperwers, in totaal 51 en 29. Een late Roodborsttapuit komt ook nog langs. Veel soorten vandaag en weer een telling van boven de 17.000 vogels.
Vandaag 51 soorten, 17741 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken        
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai Huismus  
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier Groenling  
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper Stormmeeuw  
Nijlgans Slobeend Koolmees Roodkeelpieper  
Wilde eend Wespendief Vink Ekster  
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel Bosrietzanger  
Watersnip Visarend Merel Sijs  
Wulp Koekoek Kauw Keep  
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger Klapekster  
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu Roek  
Holenduif Putter Kievit Waterpieper  
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees Kolgans  
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans# Toendrarietgans  
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk Koperwiek  
Boompieper Kruisbek Geelgors Roodpootvalk  
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw Pijlstaart  
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan Rietgans spec  
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning IJsgors  
Rietgors Paapje Wintertaling Grote bonte specht  
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop Beflijster  
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart Blauwe kiekendief  
Sperwer Boomvalk Europese kanarie Grote mantelmeeuw  
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter Kleine barmsijs  
Kleine plevier# Heggenmus Kramsvogel Kleine zwaan*  
Goud plevier Smelleke Steppekiekendief Grote zaagbek*  
Buizerd Grote gele kwikstaart Fitis Kleine rietgans*  
Witgat Grote canadese Gans Gaai kbvtje*  
Zilvermeeuw Tureluur# Rode wouw Geelkuifkakatoe#  
Houtduif Zanglijster Veldleeuwerik Grote Zaagbek#  
Vlinders    
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder  
Klein koolwitje Groot koolwitje  
Klein geaderd witje Koninginnepage  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans
4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkakatoe
5. 26-10-2014 Grote Zaagbek

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31
10-09-2014 Slechtvalk 5
03-10-2014 Atalanta 72
14-10-2014 Beflijster 5
19-10-2014 Kleine Barmsijs
26-10-2014 Grote Geelkuifkakatoe
26-10-2014 Grote Zaagbek

© Vogelwacht Uden e.o.