Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 15 (03 nov - 09 nov)

03-11-2014

Maandag, zuidwesten wind, kracht 4, net niet geheel bewolkt en 14 ˚C. De dag begint met een Slechtvalk, een Watersnip en wat Koperwieken. Daarna zien we een vroege Buizerd overtrekken, later gevolgd door nog enkele Buizerds. Verder is er wel wat trek van Ganzen, maar geen grote aantallen. Tussen 10 en 11komt er een tweetal Kruisbekken over de telpost en om kwart voor 12 een volwassen man  Blauwe Kiekendief. De duiven deden het vandaag rustig aan, want we hebben er maar 102 Houtduiven op trek geteld.
Vandaag 26 soorten, 502 exemplaren

buizerd 081114 Henk
Buizerd ©Henk vd Acker

04-11-2014

Dinsdag, weinig wind uit zuidwest, geheel bewolkt en 9 ˚C. Er is maar kort geteld, maar toch zijn er nog wel een aantal leuke vogels gezien. Het eerste uur zijner veel Veldleeuweriken overgekomen, meer dan 250. Het tweede teluur komt er een volwassen man Smelleken over wordt er een late Tjiftjaf bij de keet gezien. Verder vliegen er nog vrij veel Spreeuwen over. Om 10 uur, na een heel rustig uurtje, wordt er gestopt met tellen.
Vandaag 17 soorten, 577 exemplaar

05-11-2014

Woensdag, mistig begin met horizontaal maar 100 meter zicht, het beetje wind komt uit zuid, half tot geheel bewolkt, 13 ˚C. Het begin is echt koud; 1,8 ˚C. Het jaartotaalrecord is vandaag gebroken en wel tijdens het eerste teluur. Het oude record was 430.907 uit 2008, het nieuwe record tot en met vandaag is 431.881. De recordbreker was een Spreeuw uit een groep van 1300. De rest van de dag komen er geen grote aantallen over, er is wat trek van ganzen en meeuwen en er vliegen vrij veel Kramsvogels over. Er komt nog een enkele Boomleeuwerik langs en het laatste uurtje levert nog een Goudplevier op en vrij veel Geelgorzen en Kepen.
Vandaag 31 soorten, 1097 exemplaren

stormmeeuw 091114 Henk groenling 091114 Henk
Stormmeeuw ©Henk vd Acker                                                                                           Groenling ©Henk vd Acker

06-11-2014

Donderdag, het zit weer aardig dicht, weinig wind, heiig en 5 ˚C. Er is maar kort geteld. In het eerste uur komen er Goudplevieren over, eerst een en later 2. Ook komt er een groep Kieviten over. Ter plaatse zitten er een grote groep Spreeuwen en Kieviten en ook de Raven zitten ter plaatse. Ook het tweede teluur levert Goudplevieren op, twee keer een eenling. Het zicht is inmiddels wat verbeterd en er komen een Grote Zilverreiger en ganzen en Houtduiven over. Daarna is het nog wel heiig, maar het verbeterde zicht leidt niet tot meer vogels en om 10 uur is het tellen voorbij.
Vandaag 18 soorten, 259 exemplaren

grote zillie 091114 Henk pimpelmees 091114 Henk
Grote zilverreiger ©Henk vd Acker                                                                                   Pimpelmees ©Henk vd Acker

07-11-2014

Vrijdag, krachtige zuidenwind, half tot zwaar bewolkt en 9 ˚C. Er is in twee periodes geteld. De ochtend begint met een grote groep Spreeuwen van 1000 vogels en een vroege Buizerd. Het tweede uur komt er een mooie grote groep Goudplevieren van 30 vogels over en wat groepjes ganzen. Na 9 uur komt er echt trek van Buizerds op gang, maar ook van Slechtvalken. De Slechtvalken komen met de Houtduiven mee, die weer erg goed vliegen, ze zijn nog niet op (een na beste telling ooit, dus ook boven het dagrecord dat tot voor kort stond). Meer dan 20.000 Houtduiven in een uur en in die stroom een groep van 3 Slechtvalken tegelijk, die met hun eten meevliegen. Het is wel behoorlijk koud. Voor andere vogels is het blijkbaar toch ook een goed moment om verder te vliegen, want er komen ook aardig wat Kieviten, Kramsvogels, Koperwieken en Vinken over. Om 12 uur moet er worden gestopt met tellen, maar ’s middags is er nog even geteld en ook dan komen er flink wat Houtduiven over en een juveniele Blauwe Kiekendief. Een onverwacht goede telling.
Vandaag 26 soorten, 31045 exemplaren

grauwe gans 091114 Henk
Grauwe gans ©Henk vd Acker

08-11-2014

Zaterdag, redelijk krachtige zuidelijke wind, licht bewolkt en 13 ˚C. De verwachting is dat we vandaag Kraanvogels gaan zien, gisteren zijn ze al op diverse plekken in de omgeving gezien en er moeten er nog meer komen. In de vroege ochtend komt er een vrouwtje Blauwe Kiekendief over en er vliegen ook nog Houtduiven, maar lang niet zoveel als gisteren. Na 10 uur komen er wel aardig veel Buizerds over (11 in een uur) en een groepje van 6 Goudplevieren. De Kraanvogels komen net na 11 uur, het is een vrij grote groep die lastig is te tellen. Van de foto’s die gemaakt zijn lukt dat wel, het zijn er 64 (dat is de op een na beste telling, we hebben een keer een grotere groep over de telpost gehad). Via Whatsapp wordt deze groep gemeld en ze worden ook boven Uden, richting Mariaheide en even later boven Veghel gezien. Waarschijnlijk dezelfde groep wordt later op de dag ook in België op de telpost Kristallijn Maatheide gezien. In dit uur tellen we ook 18 Buizerds en 2 Slechtvalken en het volgende uur is goed voor 25 Buizerds. Met de 12 Buizerds van het laatste uur tellen we er vandaag 66, toch een mooi aantal.
Vandaag 33 soorten, 700 exemplaren

2014-11-08 naamloos 006
Kraanvogels ©Toy Janssen

09-11-2014

Zondag, Zuidwesten wind, niet veel, wisselend bewolkt en 13 ˚C. In het eerste uurtje komt er al een grote groep Spreeuwen over, zo’n 1300. Het tweede uur zien we boven telpost Brobbelbies zuid een groep van 6 reigers, maar het licht is heel beroerd. Even bellen dus, het zijn Grote Zilverreigers. Even later vliegen er 6 heel kleine vogeltjes over de keet: Goudhaantjes. Dat is een nieuw dagrecord (was 2 op 14102008). En er zijn nog meer Houtduiven! Die beginnen weer goed te vliegen. Rond 10 uur zien we een volwassen man Blauwe Kiekendief en even later een Tapuit. Dat is een hele late, drie weken later dan het oude record. Tussen 10 en 11 tellen we meer dan 10.000 Houtduiven. Kwart voor twaalf komt de tweede Blauwe Kiekendief van de dag langs, het is een vrouwtje. Even later zien we een Houtsnip, overdag! Het is de vierde ooit op de telpost. Na de middag beginne de Buizerds goed te vliegen en komt de derde Blauwe Kiekendief over, weer een volwassen vrouwtje.  Nog niet genoemd, maar er vlogen veel Kokmeeuwen vandaag, 352 en dat is de op een na beste telling van Kokmeeuwen (beste is 06-08-2008 1205).
Vandaag 39 soorten, 18930 exemplaren

Statistieken    
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai Huismus Grauwe gors
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier Groenling Barmsijs spec
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper Stormmeeuw Staartmees
Nijlgans Slobeend Koolmees Roodkeelpieper Bokje #
Wilde eend Wespendief Vink Ekster Havik
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel Bosrietzanger Halsbandparkiet
Watersnip Visarend Merel Sijs Roodborst
Wulp Koekoek Kauw Keep Goudvink
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger Klapekster Houtsnip*
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu Roek Goudhaantje* 
Holenduif Putter Kievit Waterpieper  
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees Kolgans  
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans# Toendrarietgans  
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk Koperwiek  
Boompieper Kruisbek Geelgors Roodpootvalk  
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw Pijlstaart  
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan Rietgans spec  
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning IJsgors  
Rietgors Paapje Wintertaling Grote bonte specht  
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop Beflijster  
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart Blauwe kiekendief  
Sperwer Boomvalk Europese kanarie Grote mantelmeeuw  
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter Kleine barmsijs  
Kleine plevier# Heggenmus Kramsvogel Kleine zwaan  
Goud plevier Smelleke Steppekiekendief Grote zaagbek  
Buizerd Grote gele kwikstaart Fitis Kleine rietgans  
Witgat Grote canadese Gans Gaai kbvtje  
Zilvermeeuw Tureluur# Rode wouw Geelkuifkakatoe#  
Houtduif Zanglijster Veldleeuwerik Grote Zaagbek  
Vlinders  
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder  
Klein koolwitje Groot koolwitje  
Klein geaderd witje Koninginnepage  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans
4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkakatoe
5. 31-10-2014 Bokje

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31
10-09-2014 Slechtvalk 5
03-10-2014 Atalanta 72
09-10-2014 Putter 44
14-10-2014 Beflijster 5
19-10-2014 Kleine Barmsijs 1
26-10-2014 Grote Geelkuifkakatoe 1
26-10-2014 Grote Zaagbek 8
27-10-2014 Roek 144
31-10-2014 Roek 179
31-10-2014 Bokje 1
01-11-2014 Houtduif 96.997
02-11-2014 Zilverreiger 21
09-11-2014 Goudhaan 6

© Vogelwacht Uden e.o.