Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 16 (10 nov - 16 nov)

10-11-2014

Maandag, stevig windje uit zuid, half bewolkt en 12 ˚C. We beginnen pas om 9 uur met tellen, maar hebben niet alle ochtendtrek van ganzen gemist. Er is ook trek van Storm- en Kokmeeuwen en redelijk wat Kieviten. Van de rest komen geen grote aantallen meer over. Rond kwart voor 11 komt er een Ooievaar over, die enige tijd in beeld blijft en een oostelijke richting aanhoudt. Het is de laatste Ooievaar ooit, maar in de haven van Oss, wat hemelsbreed niet ver is, kun je ze praktisch de hele winter zien. Tussen 11 en 12 komt er behoorlijk wat trek van Buizerds op gang, we tellen er 13 dit uur. Om kwart over 11 horen we zeer waarschijnlijk een Grauwe Gors, en er vliegen 3 dikke gorzen over, maar helemaal zeker zijn we niet. Daarom komen ze niet op de lijst. Het is vandaag ook voor vlinders lekker genoeg, we zien zelfs een Dagpauwoog. En tussen 12 en 1 komen er nog meer Buizerds over, 19 in totaal. Best goed, jammer dat er niemand verder kan tellen.
Vandaag 31 soorten, 552 exemplaren

blauwe Kiek vrouw 2 Henk blauwe Kiek vrouw 3 Henk
Blauwe kiekendief ©Henk vd Acker

11-11-2014

Dinsdag, zuidelijke wind die aantrekt tot kracht 4, zwaar bewolkt en 13 ˚C. We beginnen vroeg genoeg voor de ganzen, zodat er aardig wat Kolganzen worden geteld. Leuk is het groepje van 3 Kruisbekken. Verder is er wel wat trek van diverse soorten, maar de aantallen vallen wat tegen na die grote hoeveelheden die we nog niet zo heel lang geleden telden. Rond kwart over 11 wordt er op de maisstoppel een mannetje Slechtvalk ontdekt. Hij is zich aan het poetsen en wat opvalt is dat alle andere vogels niet op hem reageren. Het is een vrij donker dier. Even later vliegt er een Blauwe Kiekendief in dezelfde hoek, een volwassen vrouwtje. Hier wordt wel door andere vogels op gereageerd. Rond de middag is er wel wat trek van Sperwers en Buizerds, maar niet zoveel als gisteren. Misschien is de wind te hard of uit de verkeerde hoek, nu die uit het zuidoosten komt?
Vandaag 29 soorten, 807 exemplaar

12-11-2014

Woensdag, vandaag is er helaas niet geteld, de eerste keer pas dit jaar.

13-11-2014

Donderdag, licht bewolkt, weinig wind uit zuidoost en 6 tot 14˚C. We beginnen vandaag pas om 10 uur met tellen. Het eerste uur komen er een aantal grote groepen Kieviten over, verder een Watersnip en nog een Kleine Mantelmeeuw, een volwassen en het is best laat voor Kleine Mantelmeeuwen. De meeste zullen al wel in Zuid Frankrijk of Spanje zitten. Het is echt lekker weer, ondanks dat de thermometer nog niet boven de 10 graden uit komt. Dat zien we ook aan de trek van Buizerds, het zijn er niet echt veel maar 6 en 5 in een uur is toch leuk. Ook voor de vlinders is het blijkbaar goed genoeg, we tellen vandaag 10 Atalanta’s op trek. ’s Middags is er ook nog even geteld en dat leverde een Appelvink op, het is de 1e dit jaar en de laatste ooit in het seizoen. Het is de 119e vogelsoort dit jaar, dat betekend dat we een goed jaar hebben.
Vandaag 21 soorten, 417 exemplaren

14-11-2014

Vrijdag, nog steeds zuidoosten wind, maar wel wat krachtiger, zwaar bewolkt en 10 ˚C. Vandaag komen er we verschillende soorten over, maar niet in grote aantallen. De grootste groep is een groep van 80 Spreeuwen. Verder een groepje Koperwieken en wat Vinken en een paar groepjes Geelgorzen, die duidelijk door willen. Ook vandaag nog een Kleine Mantelmeeuw en tussen 11 en 12 uur ook nog wat trek van Buizerds en nog wat Riet- en Kolganzen.
Vandaag 16 soorten, 240 exemplaren

Kolganzen Henk groenlingen 1 Henk
Kolganzen ©Henk vd Acker                                                                                               Groenling ©Henk vd Acker

15-11-2014

Zaterdag, regen en dus geheel bewolkt, nog steeds zuidoosten wind en het wordt 10 ˚C. Als er om half 8 begonnen wordt met tellen komt er nog een jagende Bosuil voor de keet langs. Ook de Patrijzen die hier wonen laten zich horen. Tussen 8 en 9 is het droger, er komen in dat uur enkele ganzen over en een Goudplevier. Na 9 uur begint de regen weer, maar er komen nu wel meer ganzen over, in totaal dit uur 580 Kolganzen. Ook komt er een Blauwe Kiekendief langs, het is een vrouw. Een groep Kraanvogels laat zich alleen horen, het zijn er minstens 5, maar waarschijnlijk meer.
Vandaag 16 soorten, 675 exemplaren

16-11-2014

Zondag, regen, geheel bewolkt, zuidenwind en 8 ˚C. Niet echt het weer voor vogels om te trekken, maar toch worden er nog enkele gezien. In het begin enkele Koperwieken, wat later komen er ganzen over: Grauwe Ganzen maar vooral Kolganzen. Ook komt er een groep Spreeuwen langs. Bij het afsluiten komt er nog een grote groep Holenduiven over. Deze ochtend is er trouwens door leden van onze Vogelwacht op Slabroek een Boerenzwaluw gezien, hemelsbreed iets van 2 kilometer van onze telpost.
Vandaag 10 soorten, 261 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken    
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai Huismus Grauwe gors
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier Groenling Barmsijs spec
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper Stormmeeuw Staartmees
Nijlgans Slobeend Koolmees Roodkeelpieper Bokje #
Wilde eend Wespendief Vink Ekster Havik
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel Bosrietzanger Halsbandparkiet
Watersnip Visarend Merel Sijs Roodborst
Wulp Koekoek Kauw Keep Goudvink
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger Klapekster Houtsnip 
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu Roek Goudhaantje
Holenduif Putter Kievit Waterpieper Appelvink* 
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees Kolgans  
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans# Toendrarietgans  
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk Koperwiek  
Boompieper Kruisbek Geelgors Roodpootvalk  
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw Pijlstaart  
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan Rietgans spec  
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning IJsgors  
Rietgors Paapje Wintertaling Grote bonte specht  
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop Beflijster  
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart Blauwe kiekendief  
Sperwer Boomvalk Europese kanarie Grote mantelmeeuw  
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter Kleine barmsijs  
Kleine plevier# Heggenmus Kramsvogel Kleine zwaan  
Goud plevier Smelleke Steppekiekendief Grote zaagbek  
Buizerd Grote gele kwikstaart Fitis Kleine rietgans  
Witgat Grote canadese Gans Gaai kbvtje  
Zilvermeeuw Tureluur# Rode wouw Geelkuifkakatoe#  
Houtduif Zanglijster Veldleeuwerik Grote Zaagbek  
Vlinders  
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder  
Klein koolwitje Groot koolwitje  
Klein geaderd witje Koninginnepage  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans
4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkakatoe
5. 31-10-2014 Bokje

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31
10-09-2014 Slechtvalk 5
03-10-2014 Atalanta 72
09-10-2014 Putter 44
14-10-2014 Beflijster 5
19-10-2014 Kleine Barmsijs 1
26-10-2014 Grote Geelkuifkakatoe 1
26-10-2014 Grote Zaagbek 8
27-10-2014 Roek 144
31-10-2014 Roek 179
31-10-2014 Bokje 1
01-11-2014 Houtduif 96.997
02-11-2014 Zilverreiger 21
09-11-2014 Goudhaan 6

© Vogelwacht Uden e.o.