Inloggen

Login op de site

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij
tr1ktellen

week 17 (17 nov - 23 nov)

17-11-2014

Maandag, matige zuidenwind, afnemende bewolking en 10 ˚C. Het eerste half uur komen er wat Grauwe Ganzen, twee Kramsvogels een Keep en twee Sijzen langs. Daarna komen er meer ganzen over, ook Rietganzen, Kolganzen en Nijlganzen. De Grauwe Ganzen zijn wel ruim in de meerderheid met meer dan 200 vogels. De Slechtvalk die om half 10 over komt is een mannetje en hij blijkt een ring te dragen. Op de foto is te zien dat er 4P op staat en na wat uitzoeken blijkt deze vogel op de kerk van Echt is geringd op 10 mei 2013. Hij is dus anderhalf jaar oud. De rest van de ochtend komen er nog diverse groepen ganzen over en nog een late Kleine Mantelmeeuw. Het laatste teluur van vandaag horen en zien we nog een Boomleeuwerik.
Vandaag 22 soorten, 768 exemplaren

slechtvalk man met ring Henk 17112014
Slechtvalk ©Henk vd Acker

18-11-2014

Dinsdag, geheel bewolkt, matige oostenwind en 7 ˚C. Ook vandaag geen spektakel, wel wat groepen ganzen en tussen 9 en 10 uur aardig wat Houtduiven, die het uur erna ook nog een beetje vliegen. Niet ongebruikelijk, maar wel leuk zijn de 2 Zilvermeeuwen en nog een Sperwertje en vandaag toch nog 50 Spreeuwen. Maar met zo weinig vogels halen we het half miljoen niet dit jaar!
Vandaag 15 soorten, 247 exemplaar

19-11-2014

Woensdag, bijna windstil, een oostelijk zuchtje, zwaar bewolkt en 8 ˚C. In het eerste uur nog de meeste trek, tenminste wat de zangvogels betreft. Een Kramsvogel, maar ook 18 Koperwieken en 14 Vinken. Daarna zijn het weer groepjes ganzen en enkele andere vogels. Weinig soorten vandaag en ook weinig vogels, nog minder dan de helft van gisteren.
Vandaag 11 soorten, 115 exemplaren

20-11-2014

Donderdag, wind uit het oosten, zwaar bewolkt en 7 ˚C. Het begint vandaag leuk met een Kleine Barmsijs die zich mooi laat zien op de grashoop die op de akker bij de keet ligt. Verder zijn er weer diverse soorten ganzen die overkomen, vandaag zitten er ook 2 Grote Canadese Ganzen bij en vliegen er veel Nijlganzen over. Aan het eind van de ochtend komt er nog een Slechtvalk over, misschien wel weer dat mannetje uit Echt.
Vandaag 11 soorten, 319 exemplaren

21-11-2014

Vrijdag, Een oostelijk briesje vandaag, weinig wolken en een koud begin met 0,3 ˚C. Het eerste half uur is het blijkbaar te koud voor vogels, er wordt alleen maar een vink gezien. Daarna vliegen er gelukkig wel vogels, naast de gebruikelijke groepen ganzen ook een mooi groepje Kieviten en enkele Zanglijsters. Het laatste uur komt er zelfs een flinke groep Kieviten over, 180 stuks. Bij het opruimen komen erg nog 3 Kleine Rietganzen over, dat is mooi. Het tweede groepje dit jaar, terwijl we ze lang niet elk jaar op deze telpost zien.
Vandaag 18 soorten, 544 exemplaren

22-11-2014

Zaterdag, de wind is oost tot zuidoost, maar niet meer dan kracht 1, veel bewolking, maar ook stukken open en het wordt maar 6 ˚C. Naast weer diverse soorten Ganzen en enkele Aalscholvers komt er vanmorgen een Grote Gele Kwikstaart over. Vorig jaar kwam de laatste eind oktober over, dit is dus een stuk later, maar de laatste ooit was op 28 november 2007. Tussen 9 en 10 komen er haast geen ganzen meer over, maar gelukkig nog wel een paar groepjes Stormmeeuwen. In het laatste teluur van vandaag komen er nog twee Buizerds langs in actieve roeivlucht. Als afsluiter een groepje van 6 Koperwieken dat recht over de keet heen vliegt.
Vandaag 19 soorten, 556 exemplaren

23-11-2014

Zondag, een licht briesje uit zuidoost, weinig bewolking en 8 ˚C. Naast de vertrouwde ochtendtrek van ganzen deze ochtend ook nog een Goudplevier om 9 uur en een Watersnip en een late Veldleeuwerik. Er zitten trouwens op de akkers voor de telpost nog vrij veel Veldleeuweriken. Later op de ochtend komen er nog enkele groepjes Stormmeeuwen over. Rond kwart voor 11 komt er een late Wulp over, niet de laatste ooit want vorig jaar kwam er bij het opruimen van de keet nog een over. Verder kwam er weinig bijzonders langs.
Vandaag 18 soorten, 294 exemplaren

stormmeeuw Henk 23112014
Stormmeeuw ©Henk vd Acker

Soorten tot nu toe op de telpost in 2014:

Statistieken    
Aalscholver Tjiftjaf Zwarte kraai Huismus Grauwe gors
Blauwe reiger Matkop Morinel plevier Groenling Barmsijs spec
Zwarte ooievaar Ringmus Graspieper Stormmeeuw Staartmees
Nijlgans Slobeend Koolmees Roodkeelpieper Bokje #
Wilde eend Wespendief Vink Ekster Havik
Goudplevier Bruine kiekendief Kraanvogel Bosrietzanger Halsbandparkiet
Watersnip Visarend Merel Sijs Roodborst
Wulp Koekoek Kauw Keep Goudvink
Kokmeeuw Boomleeuwerik Purperreiger Klapekster Houtsnip 
Kleine mantelmeeuw Duinpieper Kneu Roek Goudhaantje
Holenduif Putter Kievit Waterpieper Appelvink 
Gierzwaluw Bergeend Pimpelmees Kolgans  
Boerenzwaluw Grasmus Soepgans# Toendrarietgans  
Huiszwaluw Ooievaar Torenvalk Koperwiek  
Boompieper Kruisbek Geelgors Roodpootvalk  
Gele kwikstaart Grote lijster Oeverzwaluw Pijlstaart  
Witte kwikstaart Groenpootruiter Knobbelzwaan Rietgans spec  
Kleine karekiet Turkse tortel Winterkoning IJsgors  
Rietgors Paapje Wintertaling Grote bonte specht  
Grote zilverreiger Tapuit Zwartkop Beflijster  
Grauwe gans Spreeuw Zwarte roodstaart Blauwe kiekendief  
Sperwer Boomvalk Europese kanarie Grote mantelmeeuw  
Slechtvalk Roodborsttapuit Zwarte ruiter Kleine barmsijs  
Kleine plevier# Heggenmus Kramsvogel Kleine zwaan  
Goud plevier Smelleke Steppekiekendief Grote zaagbek  
Buizerd Grote gele kwikstaart Fitis Kleine rietgans  
Witgat Grote canadese Gans Gaai kbvtje  
Zilvermeeuw Tureluur# Rode wouw Geelkuifkakatoe#  
Houtduif Zanglijster Veldleeuwerik Grote Zaagbek  
Vlinders  
Oranje luzernvlinder Dagpauwoog  
Atalanta Gehakkelde aurelia  
Kleine vos Distelvlinder  
Klein koolwitje Groot koolwitje  
Klein geaderd witje Koninginnepage  

# = Nieuwe soort voor telpost

* = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2014:

1. 07-08-2014 Kleine plevier
2. 22-08-2014 Tureluur
3. 31-08-2014 Soepgans
4. 26-10-2014 Grote Geelkuifkakatoe
5. 31-10-2014 Bokje

Nieuwe dagrecords in 2014:

07-08-2014 Kleine plevier 1
22-08-2014 Tureluur 2
27-08-2014 Atalanta 47
02-09-2014 Wintertaling 31
10-09-2014 Slechtvalk 5
03-10-2014 Atalanta 72
09-10-2014 Putter 44
14-10-2014 Beflijster 5
19-10-2014 Kleine Barmsijs 1
26-10-2014 Grote Geelkuifkakatoe 1
26-10-2014 Grote Zaagbek 8
27-10-2014 Roek 144
31-10-2014 Roek 179
31-10-2014 Bokje 1
01-11-2014 Houtduif 96.997
02-11-2014 Zilverreiger 21
09-11-2014 Goudhaan 6

© Vogelwacht Uden e.o.