Week 2 (20 juli - 26 juli)

20-07-2020

Maandag 20 juli: lekker zomerweer met 18 á 20 graden, half bewolkt en windkracht 2 uit ZZW. Een uitgelezen dag voor de gierzwaluwentrek zou je zeggen, maar niets is minder waar. Er vloog nauwelijks iets en in 3 uur tijd niet één Gierzwaluw gezien. Dat is voor juli natuurlijk een dag-laagterecord, terwijl we vorig jaar op 20 juli een dag-record hadden met 3.680 Gierzwaluwen. Maar, op het eind van de dag om 18:35 uur, meldde John Hermans een adulte man Grauwe Kiekendief boven onze telpost. Was het toch nog een goede dag uiteindelijk.
Vandaag 4 soorten, 65 exemplaren

Grauwe Kiekendief (adult man) ©Alain Hofmans
Grauwe Kiekendief (adult man) ©Alain Hofmans
Grauwe Kiekendief (adult man) ©Alain Hofmans
Grauwe Kiekendief (adult man) ©Alain Hofmans

21-07-2020

Dinsdag 21 juli: identieke dag aan gisteren wat weersomstandigheden betreft. De dag begon goed, want de adulte man Grauwe Kiekendief van gisterenavond had in de omgeving van de telpost overnacht en liet zich vandaag nog tot een uur of elf bewonderen. Hij was regelmatig op jacht en had een forse aanvaring met een Boomvalk. Prachtig schouwspel. Na een uitgebreide poetsbeurt op een paaltje vond hij het welletjes en verdween achter de bosrand en kwam niet meer terug. Verder hadden de Gierzwaluwen er met ruim 400 stuks meer zin in dan gisteren. Ook de Boerenzwaluwen beginnen zo langzamerhand aan hun trek, vandaag 121 stuks.
Vandaag 8 soorten, 552 exemplaren

Omdat ie zo mooi is: Grauwe Kiekendief ©Alain
                    Hofmans
Omdat ie zo mooi is: Grauwe Kiekendief ©Alain Hofmans

22-07-2020

Woensdag 22 juli: weer verandert niet zo veel. Vandaag ook weer zo’n 20°C, halfbewolkt, geen neerslag en een NNW wind kracht 2. Geen spectaculaire aantallen vogels deze dag. De Gierzwaluwen trokken ook vandaag weer matig met 128 stuks. De meeuwen hadden wel een betere dag met 19 Kokmeeuwen en 12 Kleine Mantelmeeuwen. Rijkelijk vroeg voor juli waren er vandaag ook 7 Boompiepers te noteren.
Vandaag 10 soorten, 190 exemplaren

Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren

23-07-2020

Donderdag 23 juli: de wind is vandaag gedraaid naar ZZW kracht 3, de temperatuur is gestegen naar flink boven de 20°C, geen neerslag en halfbewolkt. Ondanks de gedraaide wind zijn de aantallen Gierzwaluwen nog niet fors gestegen. Behalve 1 Aalscholver en 8 Kokmeeuwen werd de rest van trekvogels vandaag verdeeld door de Zwaluwen, nl. 146 Gierzwaluwen, 51 Boerenzwaluwen en 13 Oeverzwaluwen.
Vandaag 5 soorten, 219 exemplaren

24-07-2020

Vrijdag 24 juli: voor de middag nog droog, ZW wind kracht 3, temperatuur oplopend van 16 tot 21 graden om 12.00 uur en zwaar bewolkt. Weer een rustige dag voor de tellers. Alleen 272 Gierzwaluwen en 164 Boerenzwaluwen. Daarnaast nog twee lokale Wespendieven, die elke dag wel een keer de telpost passeren, de 2 juveniele Maashorst Raven en een lokale Sperwer, die achter de duiven aan zat.
Vandaag 2 soorten, 436 exemplaren

25-07-2020

Zaterdag 25 juli:vandaag een stevige zuidwesten wind kracht 4, zwaar bewolkt naar regen, temperatuur voor de middag 16 tot 18°C. De Gierzwaluwen laten zich nog steeds niet massaal zien voor hun vertrek naar het zuiden. Vandaag 175 stuks. Daarnaast nog 95 Boerenzwaluwen en twee Oeverzwaluwen. Vier Kleine Mantelmeeuwen maken het totaal van 276 vogels voor vandaag compleet.
Vandaag 4 soorten, 276 exemplaren

Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren

26-07-2020

Zondag 26 juli: net als gisteren een stevige WZW wind kracht 4, half bewolkt en een iets hogere temperatuur met 18 á 19°C. Slechts 2 Kleine Mantelmeeuwen vandaag en een 60 tal Zwaluwen ongeveer gelijkelijk verdeeld over Gier-, Boer- en Oeverzwaluwen. De Oeverzwaluwen komen vanaf de Hofmans Plassen boven de telpost foerageren en trekken soms door.
Vandaag 4 soorten, 121 exemplaren

Oeverzwaluw ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Aalscholver
 2. Sperwer
 3. Grauwe Kiekendief
 4. Goudplevier
 5. Kokmeeuw
 6. Kleine Mantelmeeuw
 7. Holenduif
 8. Gierzwaluw
 9. Koolmees
 10. Oeverzwaluw
 11. Boerenzwaluw
 12. Huiszwaluw
 13. Fitis
 14. Gele Kwikstaart
 15. Witte Kwikstaart
 16. Boompieper
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.

Vlinders
 1. Koninginnenpage
 2. Atalanta
 3. 
 4. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week