Week 8 (31 augustus - 6 september)

31-08-2020

Maandag 31 augustus: zwaar tot half bewolkt, briesje uit noordelijke hoek, 20 ⁰C. Redelijk wat trek van Gele Kwikstaarten in de ochtend. De tweede helft van de ochtend meer zwaluwen op trek. We zien een drietal Wespendieven en twee Torenvalken op trek en dan wordt de eerste groep Ooievaars van dit jaar ontdekt. 48 vogels, dat is een mooie groep. Om half één zien we de tweede groep en het duurt even, maar dan blijkt dat het twee groepen zijn, waar ook nog een Zwarte Ooievaar bij vliegt. Er komt ook nog een Visarend en enkele Gierzwaluwen langs. En het gaat door met de Ooievaars, terwijl we al het dagrecord hebben gebroken. De volgende groepen komen langs: 135, 68, 50, 220 (de grootste groep en de enige die ook over Uden vloog), 86, 53 en 9. In totaal 763 Ooievaars en dat is ook landelijk een nieuw record! Ondertussen is er een tweede Zwarte Ooievaar overgekomen en ook het eerste Smelleken van dit jaar (vroeg, maar dat zien we wel vaker, 3 augustus is de vroegste ooit) en een man Blauwe Kiekendief. Ook andere roofvogels vlogen goed, in totaal 14 Bruine Kiekendieven, 8 Wespendieven, 2 Visarenden, 5 Sperwers en 2 Boomvalken en een Slechtvalk. Een topdag die ook de krant heeft gehaald want het Brabants Dagblad heeft John Hermans over deze dag vol Ooievaars geïnterviewd.
Vandaag 27 soorten, 1391 exemplaren

Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen

1-09-2020

Dinsdag 1 september: licht tot half bewolkt, noordelijke wind, 19 ⁰C. De Gele Kwikstaarten en de Boompiepers trekken nog steeds door. Vanmorgen ook twee Grote Zilverreigers op trek en twee keer een Bruine Kiekendief. Later op de ochtend zien we een juveniele Visarend overvliegen. Rond de lunchtijd blijken de Ooievaars nog niet op, er komt nog een groep van 15 over, maar dit is wel de enige groep van vandaag. Voor vlinders is het nu warm genoeg, er komen verschillende Dagpauwogen en Atalanta’s langs.
Vandaag 24 soorten, 280 exemplaren

2-09-2020

Woensdag 2 september: licht bewolkt, nauwelijks wind uit noordoost, 20 ⁰C. Er is heel lang geteld vandaag, van kwart voor zeven ’s morgens tot 9 uur ’s avonds. Het begin is erg goed, met een Morinelplevier (opgenomen), de eerste Ortolaan van dit jaar en twee Bruine Kiekendieven. De Ortolaan kwam vliegend over en riep twee keer. Er komen 3 Krakeenden over, een soort die we weinig zien hier (6e keer). Een uurtje later komt er weer een Duinpieper over en even later komen er drie vogels over die klinken als mogelijk een Morinelplevier. Ze landen op de akker achter ons en het blijken toch Goudplevieren te zijn. Een groepje van 4 Staartmezen komt langs en verdwijnt in de mais, net zoals een Fitis. We zien twee Wespendieven en een Visarend. Rond 12 uur is de vlindertrek lekker op gang, het blijft wel bij de twee soorten die we steeds zien; Atalanta en Dagpauwoog. Ook ’s middags komt er nog een Visarend over en later een Wespendief, een Boomvalk en een groep van 10 Ooievaars. Ter plaatse wordt er nog een Duinpieper gezien. Aan het eind van de middags is er flink wat trek van Bruine Kiekendieven, op een vrouw na allemaal juvenielen. De derde Visarend van vandaag en een man Bruine Kiekendief komen ’s avonds langs.
Vandaag 34 soorten, 446 exemplaren

Bruine Kiekendief (juveniel) ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief (juveniel) ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen

3-09-2020

Donderdag 3 september: geheel bewolkt en motregen, zuidwesten wind, 15 ⁰C. Het is het weer niet om te gaan tellen, maar toch is er geteld. In totaal meer dan 4 uur, en er vloog ook nog wat. Het meest Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten, maar ook nog 11 Kneutjes en wat andere soorten.
Vandaag 7 soorten, 85 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

4-09-2020

Vrijdag 4 september: 22 ⁰C, redelijk wat wind uit zuidwest, eerst licht, later zwaar bewolkt. Het vliegt niet verkeerd ’s morgens en om kwart over 9 komt er een Regenwulp over, de eerste dit jaar en de laatste paar jaar vrij zeldzaam. Er komen ook aardig wat Kokmeeuwen over. De eendachtige die later gezien wordt is een Pijlstaart. We zien weer eens een Koninginnenpage en ook nog 4 Gierzwaluwen. Ondertussen is er ook goede trek van Boerenzwaluwen en ook Huiszwaluwen. Een Kolibrievlinder komt met grote snelheid vlak voor de keet langs. Dat is de 4de pas die we hier zien. Er wordt nog vrij lang doorgeteld en dat levert onder andere nog een tweede Koninginnenpage op. Een plaatselijke lokale juveniele Wespendief wordt ook nog gezien, mogelijk een vogel die vlakbij uit het ei is gekropen.
Vandaag 20 soorten, 649 exemplaren

Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Regenwulp ©Toy Janssen
Regenwulp ©Toy Janssen

5-09-2020

Zaterdag 5 september: vrij zachte noordwesten wind, eerst geheel, later half bewolkt, slechts 13 ⁰C. Twee Knobbelzwanen op trek in de vroege uren, maar ook weer Kokmeeuwen. Na 9 uur goede trek van Boerenzwaluwen, er zitten ook een paar Oeverzwaluwen bij. Er komt een Wespendief over en we zien weer eens een Paapje. Er wordt al vroeg gestopt met tellen.
Vandaag 19 soorten, 443 exemplaren

Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen

6-09-2020

Zondag 6 september: 18 ⁰C, variabele aantrekkende wind, licht tot zwaar bewolkt. Naast 7 lokale Roodborsttapuiten zien we ook 10 Tapuiten op trek en 3 Paapjes, ook op trek. Later op de ochtend nog meer Paapjes op trek en nu ook Roodborsttapuiten. Rond half 11, met de gehele groep Brunchwandelingdeelnemers en anderen, staan we even stil bij het feit dat we al 20 jaar op deze plek de trek tellen. Daar is ook een rapport over geschreven dat via de website van de Vogelwacht Uden in te zien is en het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de enige teller die al meer dan 1000 dagen meetelt: Wim Gremmen. Dan is er soep. Ondertussen vliegt er van alles over, waaronder 3 Wespendieven, een Boomvalk en een Kleine Vos, de eerste dit jaar. De 14 Paapjes in totaal is de op een na beste telling ooit.
Vandaag 26 soorten, 363 exemplaren

Wim Gremmen ontvangt eerste exemplaar ©Martien van Dooren
Wim Gremmen ontvangt eerste exemplaar ©Martien van Dooren
Leo Ballering kondigt rapport 20 jaar trektellen aan ©Martien van Dooren
Leo Ballering kondigt rapport 20 jaar trektellen aan ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Zilverplevier  51. Boomleeuwerik
 2. Grauwe Gans  27. Morinelplevier  52. Oeverzwaluw
 3. Knobbelzwaan  28. Regenwulp  53. Boerenzwaluw
 4. Nijlgans  29. Wulp  54. Huiszwaluw
 5. Slobeend  30. Watersnip  55. Staartmees
 6. Krakeend  31. Witgat  56. Fitis
 7. Wilde Eend  32. Groenpootruiter  57. Spreeuw
 8. Pijlstaart  33. Kokmeeuw  58. Zwarte Roodstaart
 9. Zwarte Ooievaar  34. Stormmeeuw  59. Gekraagde Roodstaart
 10. Ooievaar  35. Zilvermeeuw  60. Paapje
 11. Blauwe Reiger  36. Kleine Mantelmeeuw  61. Roodborsttapuit
 12. Purperreiger  37. Holenduif  62. Tapuit
 13. Grote Zilverreiger  38. Turkse Tortel  63. Gele Kwikstaart
 14. Aalscholver  39. Koekoek  64. Grote Gele Kwikstaart
 15. Visarend  40. Gierzwaluw  65. Witte Kwikstaart
 16. Wespendief  41. Draaihals  66. Duinpieper
 17. Slangenarend  42. Grote Bonte Specht  67. Graspieper
 18. Sperwer  43. Torenvalk  68. Boompieper
 19. Bruine Kiekendief  44. Roodpootvalk  69. Vink
 20. Blauwe Kiekendief  45. Smelleken  70. Kneu
 21. Grauwe Kiekendief  46. Boomvalk  71. Putter
 22. Rode Wouw  47. Slechtvalk  72. Ortolaan
 23. Buizerd  48. Roek  73. Rietgors
 24. Kievit  49. Pimpelmees  
 25. Goudplevier  50. Koolmees  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Koninginnenpage
 2. Oranje luzernevlinder  6. Groot Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Klein Koolwitje
 4. Kolibrievlinder  8. Atalanta

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

  1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
  2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
  3. 28-08-2020 Tapuit 26
  4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
  5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
  6. 31-08-2020 Ooievaar 763