Week 11 (19 sep - 25 sep)

19-09-2022

Half tot zwaar bewolkt, matige noordwesten wind, 16 ⁰C. Een rustig begin van de nieuwe week en lekker fris. Er komt een groep Grauwe Ganzen en een groep Kieviten over en verder vooral Witte Kwikstaarten. De eerste Bruine Kiekendief is relatief laat, pas om kwart over 10. Graspiepers vliegen ook goed vandaag. Even na 11 uur komen er 6 Visdiefjes over, een zeldzame soort hier, het is pas zevende keer (totaal 8 exemplaren) en 6 vogels is een nieuw dagrecord. Er wordt nog een vrouwtje Zwarte Roodstaart gezien en na twaalven beginnen de zwaluwen goed te vliegen, maar het uur erna is dat weer over. Mogelijk gewoon een uiteengevallen grote groep of zo. ’s Middags komen er voor de tweede keer Goudplevieren over, dit keer is het er maar één. Als laatste voor vandaag komt er een derde Bruine Kiekendief over, een juveniel.
Vandaag: 22 soorten, 548 exemplaren

Visdieven ©Toy Janssen
Visdieven ©Toy Janssen
Visdieven ©Martien v Dooren
Visdieven ©Martien v Dooren

20-09-2022

Zwaar bewolkt, matige noordwesten wind, 15 ⁰C. Het vliegt direct goed vandaag en de Graspiepers komen in grote aantallen door; “de eerste herfsttelling”. Ook de eerste Bruine Kiekendief is er weer vroeg bij, een volwassen vrouw dit keer. In het tweede uurtje tellen we al 251 Graspiepers en de eerste vijf Merels. Net na 9 uur komt er nog een Gierzwaluw langs en de eerste Koperwieken van dit jaar komen over, de uren erna ook nog groepen. Graspiepers zitten nu op 500 per uur, na 11 uur neemt dat af en zien we een Smelleken langskomen. Rond de lunch valt de trek grotendeels stil, maar voor zo’n eerste herfsttrekdag valt dat erg mee. Even na 2 uur komen er nog 2 Gierzwaluwen langs, roofvogeltrek is er ’s middags niet. Uiteindelijk tellen we 1518 Graspiepers, 27 Koperwieken en ook nog 169 Aalscholvers .
Vandaag: 33 soorten, 2698 exemplaren

Watersnip ©Toy Janssen

Watersnip ©Martien v Dooren
Watersnip ©Martien v Dooren
William, Jan, Toy en Willie ©Martien v Dooren
William, Jan, Toy en Willie ©Martien v Dooren

21-09-2022

Licht tot half bewolkt, draaiende, zeer matige wind, 15 ⁰C. Voordat het licht is zijn er al tellers aanwezig en zij horen een apart geluid. Dat blijkt van een Vos te zijn. Aardig wat verschillende kleine vogels deze vroege ochtend, onder andere een Heggenmus en een drietal Zwarte Kraaien die hoog en gericht overvliegen. De eerste Kolganzen van dit jaar komen vlak voor 9 uur over. Ondertussen trekken er weer aardig wat Graspiepers over, maar minder talrijk dan gisteren. Vlak na de tweede Bruine Kiekendief ( de eerste was weer zo’n vroege) komen er 3 Ooievaars boven de bosrand zichtbaar. Even later zien we een Oranje Luzernevlinder. Hij is te snel voor een foto, maar is goed genoeg gezien om zeker te zijn dat het geen Gele Luzernevlinder is. Vlak na elkaar komen er twee Bruine Kiekendieven over, een vrouw en een juveniel. Om kwart voor 1 zien we weer Ooievaars, eerst 3, maar er blijkt toch een 4e bij te zitten (nog 10 en we hebben er 1000 dit jaar). De tellers die om 1 uur vertrekken, balen flink want even later komt er een Zeearend over, met mooie witte staart dus een volwassen Zeearend, waarschijnlijk de eerste volwassen Zeearend op deze telpost, het is in ieder geval de negende. Daarna is het een stuk rustiger maar het is weer een prima dag geweest.
Vandaag: 44 soorten, 1479 exemplaren

Roep Vos ©Toy Janssen

Zonsopkomst ©Martien v Dooren
Zonsopkomst ©Martien v Dooren
Visarend van eergisteren ©Toy Janssen
Visarend van eergisteren ©Toy Janssen

22-09-2022

Licht bewolkt, matige zuidoosten wind, 17 ⁰C. De vroege Bruine Kiekendief van vandaag is een juveniel. Naast dat de Graspiepers en de Witte Kwikstaarten goed vliegen komen er ook aardig wat Spreeuwen langs. Om half 9 komt er een Roodkeelpieper recht over de keet. Gelukkig loopt de opnameapparatuur mee, dus de vogel is niet alleen goed gezien, maar de roep is ook vastgelegd. Ook andere soorten vliegen best goed, we zien veel verschillende soorten. De Gele kwikstaarten en de Boompiepers nemen wel flink af in aantal. Om kwart voor 11 komt er een Grote Gele Kwikstaart langs, de tweede dit jaar. Na 11 uur is het warm genoeg voor vlinders, het zijn niet alleen Atalanta’s vandaag maar ook Groot– en Klein Koolwitje en Dagpauwoog. Tegen 12 uur komt er een apart roepje over, mogelijk de tweede Roodkeelpieper. De roep staat op twee verschillende apparaten en wordt voorgelegd aan deskundigen. Uiteindelijk blijkt het toch een Boompieper te zijn. De Boerenzwaluwen zijn ondertussen flink aan het doorvliegen, het zullen er uiteindelijk vandaag 2754 zijn. Om kwart over 2 komt de derde Oranje Luzernevlinder van dit jaar langs. De rest van de middag is er wel trek van roofvogels, maar niet echt grote aantallen.
Vandaag: 45 soorten, 4178 exemplaren

Roodkeelpieper ©Toy Janssen

Koolmees ©Toy Janssen
Koolmees ©Toy Janssen
Pimpelmees ©Toy Janssen
Pimpelmees ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren

23-09-2022

Zwaar bewolkt, amper wind uit zuidoost, 17 ⁰C. Goede zangvogeltrek in de eerste uren vandaag; Spreeuwen vliegen goed, Graspiepers uiteraard ook maar ook de Vink is goed op dreef. Een groep van 4 Grote Zilverreigers komt over. Vandaag is er een man Bruine Kiekendief vrij vroeg gezien. Er komen een Goudplevier, twee Watersnippen, twee Heggenmussen en vijf Grote Lijsters over. Na 10 uur wordt het minder met de trek, maar er vliegen wel vrij veel Boerenzwaluwen langs. Rond half 12 komen er in korte tijd 4 Buizerds langs en vlak daarna een duo Grote Gele Kwikstaarten. Een uur later komt er een steltloper in beeld die op de foto zwarte oksels heeft (in het echt ook); Zilverplevier. Dan komt er een uur met goede Buizerdtrek, 28 Buizerds, maar het uur erna is dat weer over. De eerste Blauwe Kiekendief van dit jaar is een volwassen vrouw. De trek van zwaluwen, naast Boerenzwaluw ook redelijk wat Huiszwaluwen vandaag, en Graspiepers gaat deze middag wel door, maar op een lager pitje.
Vandaag: 36 soorten, 2456 exemplaren

Buizerd “Blondie’ ©Martien v Dooren
Buizerd “Blondie’ ©Martien v Dooren
Arend, Karel, Teun, Inge, Toy, Alain, Ad, Maartje ©Martien v Dooren
Arend, Karel, Teun, Inge, Toy, Alain, Ad, Maartje ©Martien v Dooren

24-09-2022

zaterdag 24 september is er niet geteld.

25-09-2022

Onbewolkt maar later half bewolkt, bijna geen wind, uit noord, 11 ⁰C. De eerste Keep van dit jaar komt in het eerste uurtje over, er volgen er meer. Vinken en Graspiepers vliegen wel aardig, maar minder dan eerder deze week. De eerste Beflijster van dit jaar wordt in het tweede uur gezien. In de loop van de ochtend komt de trek van Boerenzwaluwen op gang en daar zitten ook Huiszwaluwen bij. Rond half 11 komt er een Matkop langs, een zeldzaamheid hier (wel broedvogel van de Maashorst), het is pas de zesde en de laatste was in 2015. Deze is wel 10 dagen later dan de laatste ooit in 2011. De Bruine Kiekendieven waren laat vandaag, maar voor elven komen er wel 2 langs (een juveniel en een man). Er is meer roofvogeltrek, verschillende Boomvalken, aardig wat Buizerds en ook enkele Sperwers. Om 10 over 1 komen er 10 Ooievaars over en het totaal voor dit jaar is exact 1000. Als er om 3 uur wordt gestopt is er nog steeds goede trek van Boerenzwaluwen en ook aardig wat Graspiepers.
Vandaag: 22 soorten, 1375 exemplaren

Grote Canadese Ganzen ©Martien v Dooren
Grote Canadese Ganzen ©Martien v Dooren
Sperwer ©Martien v Dooren
Sperwer ©Martien v Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2022:

Vogels
 01. Aalscholver  26. Tapuit  51. Purperreiger  76. Geelgors
 02. Kokmeeuw  27. Groenpootruiter  52. Koekoek  77. Zwartkop
 03. Kleine Mantelmeeuw  28. Bruine Kiekendief  53. Kruisbek  78. Zanglijster
 04. Gierzwaluw  29. Wulp  54. Buizerd  79. Appelvink
 05. Oeverzwaluw  30. Grauwe Klauwier  55. Torenvalk  80. Knobbelzwaan
 06. Gele Kwikstaart  31. Bosrietzanger  56. Groenling  81. Zilvermeeuw
 07. Ooievaar  32. Paapje  57. Morinelplevier  82. Smelleken
 08. Blauwe Reiger  33. Grote Zilverreiger  58. Spreeuw  83. Kauw
 09. Witte Kwikstaart  34. Gekraagde Roodstaart  59. Grauwe Kiekendief  84. Visdief
 10. Boompieper  35. Sperwer  60. Noordse Kwikstaart  85. Stormmeeuw
 11. Rode Wouw  36. Kleine Karekiet  61. Ortolaan  86. Merel
 12. Boerenzwaluw  37. Tjiftjaf  62. Kneu  87. Koperwiek
 13. Regenwulp  38. Visarend  63. Zwarte Ooievaar  88. Kolgans
 14. Holenduif  39. Tuinfluiter  64. Kemphaan  89. Zeearend
 15. Valkparkiet  40. Grote Canadese Gans  65. Blauwborst  90. Zwarte Kraai
 16. Zwarte Roodstaart  41. Duinpieper  66. Rietgors  91. Huismus
 17. Huiszwaluw  42. Nijlgans  67. Pimpelmees  92. Heggenmus
 18. Bergeend  43. Wespendief  68. Grasmus  93. Ekster
 19. Witgat  44. Kwartel  69. Wilde Eend  94. Roodkeelpieper
 20. Putter  45. Hop  70. Slechtvalk  95. Blauwe Kiekendief
 21. Koolmees  46. Grauwe Gans  71. Grote Lijster  96. Zilverplevier
 22. Graspieper  47. Boomvalk  72. Grote Gele Kwikstaart  97. Veldleeuwerik
 23. Kievit  48. Boomleeuwerik  73. Velduil  98. Matkop
 24. Goudplevier  49. Ringmus  74. Meerkoet  99. Beflijster
 25. Watersnip  50. Vink  75. Sijs  100. Keep

Vlinders
 01. Distelvlinder  05. Koolwitje spec.  09. Oranje Luzernevlinder
 02. Citroenvlinder  06. Atalanta  10. Groot Koolwitje
 03. Dagpauwoog  07. Klein Koolwitje  11.
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Valkparkiet
  2. Hop

Nieuwe Dagrecords

  1. Bergeend 12, 25 juli 2022
  2. Grauwe Klauwier 2, 11 augustus 2022
  3. Kwartel 2, 15 augustus 2022
  4. Gekraagde Roodstaart 2, 20 augustus 2022
  5. Noordse Kwikstaart 3, 25 augustus 2022
  6. Visdief 6, 19 september 2022